Закінчення –ed / –ied / –d / –t в англійській мові: правила, приклади

Endings –ed / –ied / –d / –t in English: rules, examples

Правила закінчень –ed / –ied / –d / –t в англійській мові

Вивчаючи англійську мову часто стикаємось із закінченнями, які не завжди зрозуміло як використовувати.  Одним з таких є правильне використання закінчень –ed, –ied, –d, та –t в англійській мові, які відіграють важливу роль у формуванні минулого часу дієслів та прикметників. Вивчення правильного вживання закінчень -ed, -ied, -d та -t у англійській мові може бути викликом для багатьох студентів. Однак з розумінням базових правил та правильною практикою, ви зможете легко впоратися з цими закінченнями і покращити свій рівень англійської мови. Давайте розглянемо кожне з них детальніше. Дана стаття має на меті надати зрозуміле роз’яснення і практичні поради стосовно закінчень –ed, –ied, –d, та –t .

Основні правила закінчень –ed / –ied / –d / –t в англійській мові

Розглянемо загальні правила додавання закінчень –ed, –ied, –d, та –t в англійській мові, щоб зрозуміти, коли і як їх потрібно використовувати.

 • Закінчення –ed є характерним для правильних дієслів, які вживаються у Past Simple. Простий минулий час використовується для констатації факту або опису ряду дій, які безпосередньо відбувалися одна за одною в минулому.  Закінчення -ed також зустрічається у дієприкметниках минулого часу (Participle II), які використовуються для утворення часів Present Perfect та Past Perfect.
 • Приклади закінчення -ed:
  • To walk – walked
  • To play – played
  • To talk – talked

Інші закінчення, які використовуються для утворення Past Simple та Participle II, включають:

 • Закінчення -ied, що вживається для дієслів, які закінчуються на -y після приголосного. Наприклад, “to study” (вчитися) у формі Past Simple та Participle II виглядає як “studied” (вивчав).
 • Приклади закінчення -ied:
  • To study – studied
  • To enjoy – enjoyed
  • To carry – carried
 • Закінчення -d, що використовується для дієслів, що закінчуються на -e. Наприклад, “to love” (любити) у формі Past Simple та Participle II має форму “loved” (любив).
 • Приклади закінчення -d:
  • To love – loved
  • To live – lived
  • To believe – believed

Ці закінчення допомагають утворювати форми минулого часу та дієприкметника минулого часу для різних типів дієслів, що допомагає у виразному використанні мови та створенні правильних часових форм.

 • Закінчення -t також зустрічається у деяких неправильних дієсловах у формах Past Simple та Participle II. Це закінчення є характерним для деяких неправильних дієслів, які не відповідають загальним правилам утворення минулого часу та дієприкметника минулого часу. Наприклад, “to cut” (різати) у формі Past Simple та Participle II має форму “cut” (різав).
 • Приклади закінчення -t:
  • To deal – dealt
  • To sleep – slept
  • To spend – spent

Також пропонуємо таблицю із загальними правилами  додавання закінчень  –ed, –ied, –d, та –t в англійській мові.

ЗаголовокПравилоПриклади
Закінчення -edФормує дієслова у минулому часі та форми Participle.to walk – walked, to be excited – was excited
Закінчення -iedФормує дієслова у минулому часі та форми Participle для дієслів, які закінчуються на -y після приголосного.to study – studied, to carry – carried
Закінчення -dФормує дієслова у минулому часі та форми Participle для дієслів, які закінчуються на -e.to love – loved, to live – lived
Закінчення -tДеякі неправильні дієслова утворюють минулий час за допомогою закінчення –tto build – built, to feel – felt

Закінчення -ed у англійській мові 

Закінчення -ed у англійській мові використовується для формування минулого часу регулярних дієслів та для утворення прикметників. Розглянемо детальніше:

 1. Минулий простий час (Simple Past):
  • Регулярні дієслова в минулому часі отримують закінчення -ed.
  • Наприклад: work → workedclean → cleaned.
 2. Правила додавання -ed:
  • Якщо дієслово закінчується на -e, додаємо лише -dlove → loved.
  • Подвоєння останньої приголосної перед додаванням -ed, якщо перед нею стоїть короткий голосний: stop → stopped.
  • Якщо дієслово закінчується на приголосну + -y, змінюємо -y на -i перед додаванням -edstudy → studied.
 3. Прикметники з закінченням -ed:
  • Прикметники з -ed описують почуття людини або вплив на неї: tiredboredinterested.
  • Вони часто використовуються після дієслів to befeelseemShe was interested in the book.
 4. Приклади речень:
  • watched a movie last night. (Минулий простий час)
  • She is bored with the lecture. (Прикметник)

Закінчення -ied у англійській мові 

Закінчення -ied у англійській мові використовується для формування минулого часу та прикметників від дієслів, що закінчуються на -y з попередньою приголосною. Розглянемо основні правила:

 1. Минулий простий час (Simple Past):
  • Якщо дієслово закінчується на приголосну + -y, перед додаванням -ed змінюємо -y на -istudy → studiedcry → cried.
 2. Прикметники з закінченням -ied:
  • Це менш поширене, але можна утворити прикметники від деяких дієслів, змінивши -y на -iedsatisfiedterrified.
 3. Приклади речень:
  • He studied hard for the exams. (Минулий простий час)
  • She was terrified by the noise. (Прикметник)

Закінчення -d у англійській мові 

Закінчення -d в англійській мові використовується у декількох випадках, зокрема:

 1. Формування минулого часу дієслів, що закінчуються на -e:
  • Для правильних дієслів, які вже закінчуються на букву -e, додаємо лише -d для утворення минулого часу.
  • Наприклад: love → lovedlive → lived.
 2. Скорочення ‘d для had та would:
  • В англійській мові ‘d може бути скороченням від had (минулий доконаний час) або would (умовний спосіб).
  • Наприклад: They’d (they had) finished або She’d (she would) like to go.
 3. Прикметники, що утворені від дієслів з закінченням -ed:
  • Іноді, коли прикметник утворений від дієслова з закінченням на -e, ми додаємо лише -d.
  • Наприклад: amused від amuseexcited від excite.

Закінчення -d у англійській мові 

Закінчення -t в англійській мові часто використовується у двох основних випадках:

 1. Формування минулого часу для деяких неправильних дієслів:
  • Неправильні дієслова можуть мати форму минулого часу, що закінчується на -t.
  • Наприклад: build → builtfeel → feltkeep → kept.
 2. Суфікс для утворення прикметників та дієприкметників:
  • Деякі слова використовують -t для утворення прикметників або дієприкметників.
  • Наприклад: bent (пригнутий), spent (витрачений), lost (загублений).

Ці випадки є найбільш типовими для використання закінчення -t в англійській мові.

Винятки із закінченнями –ed / –ied / –d / –t в англійській мові

Існують деякі винятки, які можуть зустрічатися для закінчень -ed-ied-d, та -t, які важливо знати при вивченні граматики:

-ed:

 • Дієслова, що закінчуються на -c, отримують -ked у минулому часі для збереження дзвінкої вимови: panic → panicked.
 • Деякі дієслова утворюють минулий час без закінчення -ed (неправильні дієслова). Наприклад, go → wenthave → had.
 • Закінчення -ed може вимовлятися по-різному залежно від останньої приголосної в корені слова: як /t/ після глухих приголосних (kissed), як /d/ після дзвінких приголосних та голосних (played), і як /ɪd/ після приголосних t та d (wanted).
 • Іноді дієслова з -ed можуть використовуватися у сполученнях, які мають специфічне значення: hooked onfired up.

-ied:

 • Якщо дієслово закінчується на -y після голосної, то ми просто додаємо -edplay → played.
 • Деякі дієслова можуть мати різне закінчення, залежно від значення: lie → lied (правильне дієслово), але lie → lay (неправильне, значення “лежати”).

-d:

 • В деяких словах -ed вимовляється як окремий склад -iddecide → decided.

-t:

 • Деякі неправильні дієслова використовують -t замість -ed у минулому часі: dream → dreamt (хоча dreamed також правильно).
 • В британській англійській деякі слова можуть мати закінчення -t або -edburnt / burnedlearnt / learned.

Вправа для перевірки знань, щодо використання закінчення (–ed / –ied / –d / –t ) 

Розкрийте дужки, додавши правильне закінчення: (–ed / –ied / –d / –t )

 1. They (stop) at the red light.
 2. She (study) for her exams all night.
 3. I (hope) you would come to the party.
 4. We (paint) the walls blue last week.
 5. He (admit) that he was wrong.
 6. The cat (sit) on the mat quietly.
 7. She (cry) when she heard the sad news.
 8. They (fit) the new door yesterday.
 9. I (hear) a strange noise last night.
 10. She (play) basketball yesterday.

Відповіді:

 1. They stopped at the red light.
 2. She studied for her exams all night.
 3. hoped you would come to the party.
 4. We painted the walls blue last week.
 5. He admitted that he was wrong.
 6. The cat sat on the mat quietly.
 7. She cried when she heard the sad news.
 8. They fitted the new door yesterday.
 9. heard a strange noise last night.
 10.  She played basketball yesterday.

Перетворіть слова у простий минулий час (для деяких слів користуйтеся таблицею неправильних дієслів)

 1. answer
 2. carry
 3. study
 4. agree
 5. act
 6. meet
 7. decide
 8. visit
 9. stop
 10. plan
 11. build
 12. commit

Відповіді:

 1. answered
 2. carried
 3. studied
 4. agreed
 5. acted
 6. met
 7. decided
 8. visited
 9. stopped
 10. planned
 11. built
 12. committed

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!