Прийменники в англійській мові: правила, приклади, тест

Prepositions - at, in, on - Test

Прийменники в англійській мові: Правила використання та приклади

Прийменники є важливою частиною англійської мови і використовуються для вираження відношень між різними об’єктами та місцями. Вони допомагають нам розуміти, як об’єкти або ідеї пов’язані один з одним. У цій статті ми розглянемо основні прийменники, приклади їх вживання та пропонуємо перевірити свої знання із 20 тестових запитань у кінці.

Прийменники місця

 1. In (в, всередині): Прийменник “in” використовується, коли щось знаходиться в середині якогось об’єкта або місця. Приклади:
  • The book is in the bag. (Книга в сумці.)
  • The keys are in the drawer. (Ключі в шухляді.)
 2. On (на): Прийменник “on” вказує на те, що щось розташоване на поверхні іншого об’єкта. Приклади:
  • The cup is on the table. (Чашка на столі.)
  • There’s a cat on the roof. (На даху сидить кіт.)
 3. At (при, біля): Прийменник “at” використовується для позначення точного місця чи адреси. Приклади:
  • I’ll meet you at the park. (Зустріну тебе в парку.)
  • The party is at Sarah’s house. (Вечірка вдома у Сари.)
 4. By (поруч, біля): Прийменник “by” вказує на близькість до чогось або когось. Приклади:
  • The car is by the house. (Машина біля будинку.)
  • I like to sit by the window. (Мені подобається сидіти біля вікна.)
 5. Between (між): Прийменник “between” вказує на місце розташування між двома об’єктами. Приклади:
  • The cat is between the two chairs. (Кіт між двома стільцями.)
  • The store is between the bank and the post office. (Магазин між банком та поштою.)
 6. Under (під): Прийменник “under” використовується для вказівки місця розташування під чимось. Приклади:
  • The keys are under the book. (Ключі під книгою.)
  • The dog is sleeping under the table. (Собака спить під столом.)
 7. Over (над, понад): Прийменник “over” вказує на місце розташування над чимось. Приклади:
  • The plane is flying over the mountains. (Літак летить над горами.)
  • Hang the picture over the sofa. (Повісь картину над диваном.)

Прийменники напряму або руху

 1. To (до): Прийменник “to” використовується для показу напрямку руху в сторону місця чи об’єкта. Приклади:
  • I’m going to the store. (Я йду в магазин.)
  • She’s traveling to Paris. (Вона подорожує до Парижа.)
 2. From (з, від): Прийменник “from” використовується для показу походження чогось або де відбулась дія. Приклади:
  • I received a gift from my friend. (Я отримав подарунок від друга.)
  • The train departs from the station. (Поїзд відправляється зі станції.)
 3. Into (в, всередину): Прийменник “into” використовується для вказання входу або переходу в середину чогось. Приклади:
  • She walked into the room. (Вона увійшла в кімнату.)
  • Don’t go into the water with your shoes on. (Не ходіть у воду взутими.)
 4. Along (уздовж): Прийменник “along” вказує на рух по деякій лінії. Приклади:
  • They walked along the riverbank. (Вони йшли вздовж берега річки.)
  • The houses are lined up along the street. (Будинки розташовані вздовж вулиці.)
 5. Up (вгору): Прийменник “up” позначає рух вгору. Приклади:
  • He climbed up the mountain. (Він піднявся на гору.)
  • The elevator is going up to the top floor. (Ліфт їде на останній поверх.)
 6. Down (униз): Прийменник “down” означає рух униз. Приклади:
  • She ran down the stairs. (Вона побігла вниз сходами.)
  • The ball rolled down the hill. (М’яч котився вниз по горі.)

Прийменники для вказання місця

 1. At (о, в): Прийменник “at” використовується з конкретним часом (наприклад, 10:00) або суб’єктивними періодами дня (наприклад, at night). Приклади:
  • I have a meeting at 3 PM. (Маю зустріч о 15:00.)
  • She likes to read books at night. (Вона любить читати книги вночі.)
 2. In (у): Прийменник “in” використовується із місяцями, роками, періодами дня (крім at night), і порами року. Приклади:
  • We’ll go on vacation in the summer. (Ми поїдемо у відпустку влітку.)
  • Christmas is in December. (Різдво в грудні.)
 3. On (у, в): Прийменник “on” використовується з датами і днями тижня. Приклади:
  • My birthday is on June 10th. (Мій день народження 10 червня.)
  • The meeting is scheduled on Monday. (Зустріч запланована на понеділок.)
 4. By (поруч, біля): Прийменник “by” вказує на близькість до чогось або когось. Приклади:
  • The car is by the house. (Машина біля будинку.)
  • I like to sit by the window. (Мені подобається сидіти біля вікна.)

Прийменники для вказання взаємодії

 1. Between (між): Прийменник “between” означає взаємодію між двома об’єктами. Приклади:
  • The agreement was made between the two companies. (Угода була укладена між двома компаніями.)
  • You must choose between option A and option B. (Тобі потрібно вибрати між варіантом А та варіантом В.)
 2. Among (між): Прийменник “among” означає взаємодію трьох або більше об’єктів. Приклади:
  • She is sharing her toys among her friends. (Вона ділиться своїми іграшками між друзями.)
  • The prize will be divided among the top three contestants. (Приз розподілиться між трьома кращими учасниками.)

Прийменники для вказання методу або способу

 1. By (за допомогою): Використовується для показу методу або засобу, яким виконується дія.
  • The book was written by the author. (Книгу написав автор.)
  • The painting was created by using watercolors. (Картина створена за допомогою акварелі.)
 2. With (з, за допомогою): Вказує на інструмент, засіб чи матеріали, які використовуються для виконання дії.
  • She cut the paper with scissors. (Вона вирізала папір ножицями.)
  • He opened the door with a key. (Він відчинив двері ключем.)
 3. Using (за допомогою): Також вказує на метод, інструмент чи засіб, що використовується для виконання дії.
  • She fixed the car using a wrench. (Вона виправила автомобіль, використовуючи гайковий ключ.)
  • I painted the wall using a roller brush. (Я фарбував стіну за допомогою валика.)
 4. Through (через, шляхом): Вказує на процес, який відбувається через дію чи шляхом якогось методу.
  • She succeeded through hard work and determination. (Вона досягла успіху завдяки важкій роботі і впертості.)
  • We communicated through email. (Ми спілкувались по електронній пошті.)
 5. Via (через, за допомогою): Показує шлях чи метод сполучення, часто в інтернеті чи телекомунікаціях.
  • The message was sent via email. (Повідомлення було відправлено поштою.)
  • We can book tickets via the website. (Ми можемо замовити квитки через веб-сайт.)

Прийменники для вказання причини

 1. Because of (через, завдяки, внаслідок): Використовується для вказівки на причину або пояснення чогось.
  • She was late for work because of heavy traffic. (Вона запізнилася на роботу через густий трафік.)
  • The event was canceled because of bad weather. (Подію скасовано через погану погоду.)
 2. Due to (завдяки, через, внаслідок): Аналогічно вказує на причину чогось.
  • The delay was due to technical issues. (Затримка сталася через технічні проблеми.)
  • The success of the project was due to the hard work of the team. (Успіх проекту був завдяки важкій роботі команди.)

Прийменники для вказання результатів

 1. Because of (через, завдяки, внаслідок): Як зазначалося вище, “because of” може використовуватися як прийменник причини, а також для пояснення результатів або наслідків.
  • She was happy because of the good news. (Вона була щасливою через хорошу новину.)
  • The project failed because of a lack of funding. (Проект не вдався через відсутність фінансування.)
 2. Resulting in (призводить до, наслідком якого є): Вказує на результат чи наслідок певної дії чи події.
  • The heavy rain, resulting in flooding, caused damage to many homes. (Сильні дощі, які призвели до повені, завдали шкоди багатьом будинкам.)
  • His hard work, resulting in a promotion, paid off. (Його важка робота, яка призвела до підвищення, виправдала себе.)

Практика для перевірки знань прийменників у англійській мові (тест із 20 запитань)

0%
Preposition Quiz With Answers

Practice. Prepositions (Intermediate / Upper-Intermediate)

He makes reading-lamps _____ old wine bottles

He shared his property _____ his daughter and his sister.

She was standing laughing _____ a crowd of fans.

This is the solution _____ all problems.

The country is rich _____ natural resources.

He began his career twenty years ago_____ a doctor.

Will you marry _____ me?

The chairman is opposed _____ giving the affair any publicity.

Wreckage from the plane was scattered _____ a wide area

Let’s go _____ skiing next weekend.

The toilet is straight____ that door, then___ the stairs on the left

She got married _____ her childhood sweetheart.

She always dresses _____ green.

Turkey has entered _____ a new trade agreement with Germany.

She sighed _____ relief.

When I entered _____ the room everybody was speaking loudly.

I dreamt _____ you last night.

You can borrow my dictionary, but I must have it back _____ Monday.

Sometimes I dream _____ running away to a farm.

I was in hospital _____ two weeks _____ the semester.

Your score is

0%

В даній статті ми розглянули важливий аспект англійської мови – використання прийменників для виразу місця, напряму або руху, часу, методу, причин і результатів, ставлення, руху та взаємодії. Правильне розуміння та використання прийменників є ключем до ефективного спілкування та граматично коректного висловлення в англійській мові.

Прийменники місця, такі як “in,” “on,” “at,” “by,” “between,” “under,” та “over,” допомагають нам вказувати, де щось розташоване або відбувається. Прийменники напряму чи руху, такі як “to,” “from,” “into,” “along,” “up,” та “down,” допомагають нам описувати напрямок чи рух об’єкта.

Прийменники часу, такі як “at,” “in,” та “on,” дозволяють нам вказати точний момент часу чи період, коли щось відбувається. Прийменники методу, такі як “by” та “with,” допомагають нам виразити спосіб виконання дії.

Нарешті, прийменники причин та результатів, такі як “because of” та “resulting in,” дозволяють нам пояснити причини або наслідки певних подій.

Правильне використання цих прийменників в англійській мові допомагає уникнути недорозумінь і сприяє чіткому та логічному вираженню думок і ідей. Тож, рекомендується вдосконалити знання прийменників та вправлятися в їх використанні, щоб полегшити комунікацію та покращити мовні навички.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!