Різниця між “between” та “among” в англійській мові

Between vs. Among—What's the Difference?

Яка різниця “among” та “between” в англійській мові?

Англійська мова іноді може заплутати, особливо коли мова йде про використання прийменників. Два широко вживаних прийменника, які часто викликають плутанину, це «between» і «among». Хоча вони обидва стосуються зв’язків і позиціонування об’єктів, існують певні контексти, у яких кожен використовується. Ця стаття має на меті пояснити різницю між «between» і «among» і надати приклади, які допоможуть вам правильно їх використовувати.

Використання Between в англійській мові

“Between” – це прийменник, який вказує на відстань або взаємодію між двома окремими об’єктами, особами або подіями. Ось кілька ключових аспектів використання “between”:

 1. Вказівка на конкретний діапазон: “Between” часто використовується для вказівки на конкретний діапазон або інтервал між двома точками в часі, просторі або якостях. Наприклад:
  • The meeting is scheduled between 3 and 4 PM. (Зустріч запланована між 3 і 4 годиною дня – конкретний часовий діапазон).
  • The sandwich fell between the sofa cushions. (Сендвіч впав між подушок на дивані – конкретне місце в просторі).
 2. Вибір серед альтернатив: “Between” також використовується для вибору одного варіанту із двох або більше можливих альтернатив. Наприклад:
  • You have to choose between tea and coffee. (Тобі доведеться вибирати між чаєм і кавою).
 3. Порівняльний аспект: Іноді “between” використовується для підкреслення порівняльних відмінностей або вибору між двома або декількома елементами. Наприклад:
  • The competition is between two strong teams. (Змагання проходить між двома сильними командами).
 4. Вживання з числами: Зазвичай “between” використовується, коли розглядаються конкретні числа або діапазони. Це допомагає вказати відстань між ними або відмінності. Наприклад:
  • The temperature varies between 5 and 10 degrees Celsius. (Температура змінюється від 5 до 10 градусів за Цельсієм).

“Between” вказує на точний контекст порівняння між двома об’єктами або точки в часі, дозволяючи чітко визначити відстань або відмінності між ними. Знання правильного використання “between” та його контекстів важливо для коректного виразу в англійській мові та уникнення недорозумінь при спілкуванні.

Використання Among в англійській мові

“Among” – це прийменник, який вказує на існування об’єкта, особи або події в масиві, групі або спільноті, тобто серед багатьох альтернатив або членів. Ось докладніше про використання “among”:

 1. Узгодженість в масиві: “Among” вказує на існування чого-небудь в середині групи чи маси об’єктів або осіб. Це слово підкреслює ідею об’єднаності, спільності або участі в груповому контексті. Наприклад:
  • She was among friends. (Вона була серед друзів).
  • There is a sense of unity among the team members. (Є відчуття єдності серед членів команди).
 2. Вибір серед багатьох: “Among” часто використовується, коли потрібно вибрати один елемент або особу з численних альтернатив. Це підкреслює ідею вибору або узгодженості в контексті великої кількості можливостей. Приклад:
  • She had to choose among the various job offers. (Їй довелося вибирати серед численних пропозицій роботи).
 3. Використання в абстрактному сенсі: “Among” також використовується для опису абстрактних понять або станів, які існують в середині групи або серед багатьох факторів. Наприклад:
  • Happiness is often found among simple pleasures. (Щастя часто знаходиться серед простих задоволень).
 4. Використання в спеціальних випадках: “Among” може бути використаний для вказівки на наявність чогось в окремій групі або класі. Наприклад:
  • She was among the top students in her class. (Вона була серед найкращих студентів в своєму класі).

“Among” передає ідею об’єднаності або спільності серед численних альтернатив чи у контексті групи. Розуміння цього прийменника допоможе вам використовувати його правильно в англійському мовленні і точно виразити вашу думку при спілкуванні.

Що спільного між between та among

Хоча “between” та “among” використовуються в різних контекстах, у них є певні спільні характеристики у вживанні в англійській мові. Ось кілька основних спільних аспектів:

 1. В обох випадках, це прийменники: “Among” та “between” використовуються як прийменники, що вказують на відношення між об’єктами або особами.

 2. Вказують на розташування: Обидва прийменники можуть використовуватися для позначення розташування. “Between” використовується для вказування місця між двома пунктами, а “among” для вказування розташування в середині групи або колективу.

 3. Відношення або спілкування: “Between” та “among” використовуються для опису відношень або спілкування між особами або об’єктами.

Важливо пам’ятати, що, хоча “between” і “among” мають спільні характеристики, вони використовуються в різних контекстах та ситуаціях. “Between” зазвичай використовується, коли йдеться про два об’єкта або особи, а “among” використовується, коли мова йде про три чи більше об’єктів або осіб.

Яка різниця між between та among?

Розглянемо основні відмінності між “between” та “among” в англійській мові:

 1. Кількість об’єктів чи осіб:
  • “Between” вказує на відносини між двома конкретними об’єктами або особами. Приклад: “The book is between the two pencils” (Книга знаходиться між двома олівцями).
  • “Among” використовується, коли мова йде про існування об’єкта або особи в масиві чи групі більше ніж двох. Приклад: “She was among friends” (Вона була серед друзів).
 2. Вибір та узгодженість:
  • “Between” часто вказує на вибір або узгодженість між двома альтернативами. Приклад: “You have to choose between tea and coffee” (Тобі доведеться вибирати між чаєм і кавою).
  • “Among” наголошує на узгодженості та спільноті серед багатьох елементів, інколи не вказуючи на конкретний вибір серед них. Приклад: “The prize was shared among the participants” (Приз був поділений серед учасників).
 3. Вживання з числами:
  • “Between” використовується при розгляді конкретних числових діапазонів. Приклад: “The temperature varies between 5 and 10 degrees Celsius” (Температура змінюється від 5 до 10 градусів за Цельсієм).
  • “Among” вказує на наявність об’єкта або особи в масиві або серед численних можливостей, але не обов’язково вказує на конкретний числовий діапазон. Приклад: “The cookies were distributed among the children” (Печиво було роздане серед дітей).
 4. Абстрактність:
  • “Between” підкреслює порівняльний аспект, коли мова йде про порівняння абстрактних понять чи станів. Приклад: “The choice was between good and evil” (Вибір був між добром і злом).
  • “Among” наголошує наявність серед численних членів або факторів, але не надає акценту на порівняльність. Приклад: “Happiness is often found among simple pleasures” (Щастя часто знаходиться серед простих задоволень).

Завершуючи, розуміння різниці між “among” та “between” важливо для правильного використання цих прийменників в англійській мові. “Between” вказує на порівнювальний контекст між двома елементами, тоді як “among” вказує на узгодженість чи наявність більше ніж двох елементів у групі чи масі. Використання цих прийменників правильно допоможе вам вдосконалити свої навички в англійській мові та уникнути недорозумінь при спілкуванні.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!