Прийменники після прикметників в англійській мові

Test. Adjective + Preposition List

Прийменники після прикметників: поясненнями із прикладами та тести

Вивчення англійської мови включає засвоєння багатьох граматичних конструкцій, серед яких особливе місце займають прийменники після прикметників. У цій статті розглянемо основні правила використання прийменників після прикметників, наведемо приклади та пояснимо, як правильно обрати потрібний прийменник у різних ситуаціях.

Що таке прийменники?

Прийменники (prepositions) – це службові слова, які вказують на відношення між іншими словами в реченні. Наприклад, прийменники можуть показувати напрямок (to – до), місце (at – в), час (before – до) тощо.

Прийменники після прикметників

Прикметники часто вимагають після себе певних прийменників для точного вираження значення. Неправильний вибір прийменника може змінити або навіть викривити зміст речення. Нижче наведено найбільш поширені прикметники з відповідними прийменниками.

Прикметники з прийменником about

Anxious about – стурбований чимось

 • She is anxious about her exams. (Вона стурбована своїми іспитами.)

Excited about – захоплений чимось

 • I’m excited about the new project. (Я захоплений новим проектом.)

Worried about – хвилюватися за щось

 • They are worried about the future. (Вони хвилюються за майбутнє.)

Прикметники з прийменником for

Famous for – відомий чимось

 • The city is famous for its beautiful architecture. (Місто відоме своєю прекрасною архітектурою.)

Responsible for – відповідальний за щось

 • He is responsible for the team’s success. (Він відповідальний за успіх команди.)

Suitable for – підходящий для чогось

 • This book is suitable for children. (Ця книга підходить для дітей.)

Прикметники з прийменником of

Afraid of – боятися чогось

 • She is afraid of spiders. (Вона боїться павуків.)

Proud of – пишатися чимось

 • He is proud of his achievements. (Він пишається своїми досягненнями.)

Capable of – здатний на щось

 • She is capable of solving complex problems. (Вона здатна розв’язувати складні проблеми.)

Прикметники з прийменником to

Accustomed to – звиклий до чогось

 • I am accustomed to waking up early. (Я звик вставати рано.)

Similar to – схожий на щось

 • This painting is similar to that one. (Ця картина схожа на ту.)

Addicted to – залежний від чогось

 • He is addicted to video games. (Він залежний від відеоігор.)

Прикметники з прийменником at

Good at – добре вміти щось

 • She is good at mathematics. (Вона добре розуміється на математиці.)

Bad at – погано вміти щось

 • He is bad at cooking. (Він погано вміє готувати.)

Surprised at – здивований чимось

 • I was surprised at the news. (Я був здивований новинами.)

Прикметники з прийменником with

Angry with – сердитий на когось

 • She is angry with her brother. (Вона сердита на свого брата.)

Satisfied with – задоволений чимось

 • They are satisfied with the results. (Вони задоволені результатами.)

Familiar with – знайомий з чимось

 • He is familiar with this topic. (Він знайомий з цією темою.)

Прикметники з прийменником in

Interested in – зацікавлений у чомусь

 • I am interested in learning new languages. (Мене цікавить вивчення нових мов.)

Involved in – залучений у щось

 • She is involved in community service. (Вона залучена в громадську роботу.)

Rich in – багатий на щось

 • This region is rich in natural resources. (Цей регіон багатий на природні ресурси.)

Поради щодо вивчення прийменників після прикметників

 1. Запам’ятовуйте поєднання. Найкращий спосіб запам’ятати прийменники після прикметників – це вивчати їх разом із прикметниками як фрази. Наприклад, “afraid of” (боятися чогось), а не “afraid” окремо.
 2. Практикуйтеся у вживанні. Використовуйте вивчені приклади у власних реченнях. Це допоможе закріпити знання та зрозуміти контекст.
 3. Читайте більше англійською. Читання книг, статей і новин англійською допоможе побачити, як ці конструкції використовуються в реальному житті.
 4. Використовуйте словники. Часто словники пропонують приклади використання прикметників з відповідними прийменниками.
 5. Практикуйтеся з носіями мови. Спілкування з носіями мови допоможе покращити ваше розуміння правильного використання прийменників.

Прийменники після прикметників – важливий аспект граматики англійської мови, який вимагає уваги та практики. Вивчення цих конструкцій допоможе вам точніше і правильно висловлювати свої думки англійською мовою. Запам’ятовуйте, практикуйтеся і вдосконалюйте свої знання, щоб впевнено використовувати ці конструкції в спілкуванні та письмі.

Таблиця із ТОП 50 найпоширенішій  прикметників та прийменників, які використовуються після них в англійській мові, з прикладами і перекладом

ПрикметникПрийменникПриклад вживанняПереклад
AfraidofShe is afraid of spiders.Вона боїться павуків.
AngrywithHe is angry with his friend.Він сердитий на свого друга.
AngryaboutShe is angry about the delay.Вона сердита через затримку.
AnxiousaboutThey are anxious about their future.Вони стурбовані своїм майбутнім.
BadatI am bad at drawing.Я погано малюю.
CapableofShe is capable of leading the team.Вона здатна керувати командою.
FamiliarwithShe is familiar with the new software.Вона знайома з новим програмним забезпеченням.
FamousforThe city is famous for its museums.Місто відоме своїми музеями.
FondofHe is fond of music.Він захоплюється музикою.
GoodatHe is good at solving puzzles.Він добре вміє розв’язувати головоломки.
InterestedinThey are interested in technology.Вони цікавляться технологіями.
InvolvedinShe is involved in charity work.Вона залучена в благодійну роботу.
SatisfiedwithWe are satisfied with the service.Ми задоволені обслуговуванням.
SurprisedatI was surprised at his reaction.Я був здивований його реакцією.
ProudofHe is proud of his son.Він пишається своїм сином.
RelatedtoThe book is related to history.Книга пов’язана з історією.
ResponsibleforHe is responsible for the project.Він відповідає за проект.
ThankfulforI am thankful for your help.Я вдячний за твою допомогу.
TypicalofIt is typical of her to be late.Це типово для неї – запізнюватися.
DifferentfromThis is different from what I expected.Це відрізняється від того, що я очікував.
HappyaboutShe is happy about her promotion.Вона щаслива через своє підвищення.
ConcernedaboutThey are concerned about the changes.Вони стурбовані змінами.
OpposedtoHe is opposed to the new plan.Він проти нового плану.
SensitivetoShe is sensitive to criticism.Вона чутлива до критики.
EngagedinHe is engaged in research.Він залучений до досліджень.
KeenonHe is keen on sports.Він захоплюється спортом.
EligibleforShe is eligible for the scholarship.Вона має право на стипендію.
DependentonThey are dependent on financial aid.Вони залежать від фінансової допомоги.
AccustomedtoI am accustomed to the cold.Я звик до холоду.
AddictedtoHe is addicted to coffee.Він залежний від кави.
AwareofShe is aware of the risks.Вона обізнана про ризики.
CapableofHe is capable of great things.Він здатний на великі справи.
ConfidentofShe is confident of her success.Вона впевнена в своєму успіху.
CrowdedwithThe room was crowded with people.Кімната була переповнена людьми.
DelightedwithHe is delighted with the results.Він задоволений результатами.
DependentonThey are dependent on their parents.Вони залежать від своїх батьків.
FamousforThe city is famous for its parks.Місто відоме своїми парками.
FrightenedofShe is frightened of the dark.Вона боїться темряви.
FullofThe box is full of books.Коробка повна книг.
GratefulforI am grateful for your help.Я вдячний за вашу допомогу.
GuiltyofHe is guilty of the crime.Він винен у злочині.
HappyforI am happy for your success.Я радий за твій успіх.
ImpressedbyShe was impressed by his performance.Вона була вражена його виступом.
JealousofHe is jealous of his brother.Він заздрить своєму брату.
KnownforHe is known for his generosity.Він відомий своєю щедрістю.
NervousaboutShe is nervous about the test.Вона нервується через тест.
OptimisticaboutThey are optimistic about the future.Вони оптимістично налаштовані щодо майбутнього.
PleasedwithHe is pleased with his new job.Він задоволений своєю новою роботою.
ProudofI am proud of my achievements.Я пишаюся своїми досягненнями.
SickofShe is sick of waiting.Їй набридло чекати.
SorryforI am sorry for being late.Мені шкода, що я запізнився.
SurprisedbyShe was surprised by the news.Вона була здивована новинами.
TerrifiedofHe is terrified of heights.Він боїться висоти.
TiredofThey are tired of the noise.Вони втомилися від шуму.
WorriedaboutShe is worried about her health.Вона хвилюється за своє здоров’я.

Практика. Тестові завдання  – прийменники після прикметників в англійській мові

Пропонуємо вам перевірити свої знання за допомогою тесту.

0%
Test. Adjective + Preposition List

Prepositions after adjectives - practice (quiz, test)

She is very fond ______ Turkish films.

I’m glad ______ the opportunity to repay you for your help.

He was accused ______ theft by the police.

His opinions are directly contrary ______ yours.

The runner is anxious ______ his success in the competition.

Most men are anxious ______ the advancement of their children.

The question was not relevant ______ the subject of the lecture.

I was quite astonished ______ his quick reaction.

Bursa is famous ______ silk and peaches.

A child born ______ poverty will always be disadvantaged.

Never become addicted ______ drugs.

He looked ashamed ______ his foolishness.

She was absorbed ______ an exciting story.

Are you content ______ the quality of the teaching?

Your criticisms are not applicable ______ the subject.

I’m familiar ______ your work.

You are always blind ______ your own faults.

Is this proposal acceptable ______ you?

Mary is envious ______ Janet’s beauty.

She is cautious ______ telling secrets.

I am not good ______ languages.

The teacher was angry ______ the student’s conduct.

She was born ______ a beautiful mother.

Are you angry ______ me?

We are not well acquainted ______ our neighbors yet.

The poor old man has gone blind ______ his left eye.

The house was built according ______ the owner’s plan.

What do you think inflation is due ______?

I was disgusted ______ the sight of the butcher’s shop.

They felt quite certain ______ their failure.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!