Мій робочий день англійською. Аудіювання

my working day in english

Як розповісти про свій робочий день англійською

Щоденні задачі на роботі можуть бути різноманітними, але є певний набір типових завдань, які зустрічаються майже в кожного офісного працівника. Ця стаття допоможе вам зрозуміти, як виглядає типовий робочий день в офісі та ознайомить вас із базовими англійськими термінами та виразами, які можуть стати в нагоді у повсякденному спілкуванні на роботі.

Типові задачі на роботі

 1. Перевірка електронної пошти (Checking email)

Щоранку перше, що робить більшість працівників, – це перевірка електронної пошти. У пошті можуть бути нові завдання від керівника (manager), запити від колег (requests from colleagues) або важливі повідомлення (important messages).

 1. Планування дня (Planning the day)

Після перегляду пошти важливо скласти план на день. Це допоможе організувати робочий час ефективніше. Планування включає визначення пріоритетів (setting priorities) та створення списку задач (to-do list).

 1. Виконання завдань (Completing tasks)

Протягом дня необхідно виконувати різні завдання. Це може бути підготовка звітів (preparing reports), створення презентацій (creating presentations), робота з документами (working with documents) або аналіз даних (data analysis).

 1. Участь у нарадах (Attending meetings)

Залежно від типу роботи, наради можуть бути регулярними. На них обговорюються плани, проблеми та досягнення. Основні терміни: agenda (порядок денний), minutes (протокол наради), action items (список завдань).

 1. Спілкування з колегами (Communicating with colleagues)

Спілкування є невід’ємною частиною будь-якої роботи. Важливо обговорювати поточні завдання, вирішувати проблеми та обмінюватися ідеями. Англійські вирази: team meeting (командна нарада), brainstorming session (мозковий штурм), feedback (зворотний зв’язок).

 1. Обідня перерва (Lunch break)

Обідня перерва дає можливість відпочити та відновити сили для другої половини дня. Це також час для неформального спілкування з колегами (informal chat with colleagues).

 1. Розв’язання проблем (Solving problems)

Проблеми можуть виникнути в будь-який момент, і важливо вміти їх швидко вирішувати. Це може бути технічна проблема (technical issue), конфлікт у команді (team conflict) або питання, що потребує негайної уваги (urgent matter).

 1. Закінчення робочого дня (Wrapping up the day)

Після виконання всіх завдань важливо підвести підсумки дня. Це включає завершення поточних проектів (completing ongoing projects), підготовку до наступного дня (preparing for the next day) та завершення робочого часу (logging off).

Можливі проблеми на роботі

На роботі можуть виникати різні проблеми, і важливо знати, як їх вирішувати:

 1. Технічні проблеми (Technical issues)

Наприклад, комп’ютер може перестати працювати або виникнути проблеми з програмним забезпеченням (software issues). Важливо вміти вирішувати такі проблеми або знати, до кого звернутися.

 1. Конфлікти з колегами (Conflicts with colleagues)

Іноді можуть виникати непорозуміння чи конфлікти. Важливо вирішувати їх мирним шляхом, обговорюючи проблему та шукаючи компроміс.

 1. Недотримання термінів (Missing deadlines)

Іноді може бути складно встигнути все вчасно. В такому випадку важливо повідомити керівника та знайти рішення, як впоратися із завданням.

Корисні англійські вирази про роботу

Розглянемо кілька корисних англійських фраз, які можуть знадобитися на роботі:

 • Follow upслідкувати за виконанням завдання.
  “I will follow up on this task later.” (Я пізніше перевірю виконання цього завдання)
 • Touch baseзв’язатися для уточнення деталей.
  “Let’s touch base tomorrow morning.” (Давай зв’яжемося завтра вранці)
 • Circle backповернутися до питання пізніше.
  “We can circle back to this discussion next week.” (Ми можемо повернутися до цього обговорення наступного тижня)
 • Take ownershipвзяти на себе відповідальність.
  “She will take ownership of this project.” (Вона візьме на себе відповідальність за цей проект)
 • On the same pageмати однакове розуміння питання.
  “We need to ensure everyone is on the same page.” (Нам потрібно переконатися, що всі однаково розуміють питання)
 • Touch base with someoneзв’язатися з кимось для уточнення.
  “I need to touch base with Tom about the project.” (Мені потрібно зв’язатися з Томом щодо проекту)
 • Get back to someoneповернутися до когось з відповіддю.
  “I will get back to you with more information.” (Я повернуся до вас з додатковою інформацією)
 • Run this by youпорадитися з вами щодо чогось.
  “Can I run this by you quickly?” (Чи можу я швидко порадитися з вами щодо цього?)
 • Keep me postedтримайте мене в курсі.
  “Please keep me posted on any updates.” (Будь ласка, тримайте мене в курсі будь-яких оновлень)
 • Go the extra mileпрацювати з особливою старанністю.
  “She always goes the extra mile for the team.” (Вона завжди працює з особливою старанністю для команди)
 • In the loopбути в курсі подій.
  “Make sure to keep me in the loop.” (Переконайтеся, що я в курсі подій)
 • Touch base on a regular basisзв’язуватися регулярно.
  “We need to touch base on a regular basis to stay updated.” (Нам потрібно зв’язуватися регулярно, щоб залишатися в курсі справ)
 • In the pipelineбути в процесі підготовки.
  “We have several new projects in the pipeline.” (У нас у процесі підготовки кілька нових проектів)
 • On trackйти за планом.
  “The project is on track for completion by next month.” (Проект йде за планом і буде завершений до наступного місяця)
 • Ahead of the curveбути попереду всіх.
  “Our company is ahead of the curve in adopting new technology.” (Наша компанія попереду всіх у впровадженні нових технологій)
 • Brainstorm ideasгенерувати ідеї.
  “Let’s brainstorm some ideas for the new campaign.” (Давайте генеруємо ідеї для нової кампанії)
 • Get the ball rollingпочати щось.
  “We need to get the ball rolling on this project soon.” (Нам потрібно почати цей проект якомога швидше)
 • Take the leadвзяти на себе керівництво.
  “John will take the lead on this project.” (Джон візьме на себе керівництво цим проектом)
 • Put something on holdвідкласти щось на потім.
  “We will put this project on hold for now.” (Ми відкладемо цей проект на потім)
 • Follow throughдовести до кінця.
  “It is important to follow through with our plans.” (Важливо довести наші плани до кінця)

Аудіювання та Quiz – “Daily tasks at work”

Послухайте «Daily tasks at work» та спробуйте зрозуміти це та відповісти на запитання.

What is the first thing the person does when they arrive at work?

Why does the person plan their day?

What kind of tasks might the person work on during the day?

When does the person usually have a meeting?

What is discussed during meetings?

What is important for effective work communication?

What do people usually do during the lunch break?

What kind of problems might arise at work?

How does the person finish their workday?

What does "Follow up" mean in a work context?

Читання  – Твір про мій робочий день: “Daily tasks at work”

Hello! Today, I will share what my typical day at work looks like in an office. This will be useful for those who want to improve their English skills, especially in a professional context.

Every morning when I arrive at work, the first thing I do is check my email. I go through all new messages from my manager, colleagues, and other important messages.

After reading my emails, I plan my day. This helps me organize my time and set priority tasks. I create a to-do list to make sure I know what needs to be done throughout the day.

Next, I start working on my tasks. These can be various tasks, such as preparing reports, creating presentations, working with documents, or data analysis.

In the middle of the day, I usually have a meeting with my colleagues. We discuss our plans, problems that have arisen, and achievements we have reached. Common terms used in meetings include agenda, minutes, and action items.

Throughout the day, I often communicate with colleagues. We discuss current tasks, solve problems, and share ideas. This is an essential part of any job. It is very important to have effective communication to achieve good results.

The lunch break is a time to rest and recharge. It’s also a great opportunity for informal chat with colleagues.

Sometimes, problems arise at work. For example, there may be technical issues like a computer malfunction or software problems. It is important to quickly resolve these issues or know who to turn to for help.

At the end of the workday, I wrap up by completing ongoing projects, preparing for the next day, and logging off.

Українською – “Щоденні завдання на роботі”

Привіт! Сьогодні я поділюся з вами тим, як виглядає мій типовий робочий день в офісі. Це буде корисно для тих, хто хоче покращити свої навички англійської мови, особливо у професійному контексті.

Щоранку, коли я приходжу на роботу, перше, що я роблю, це перевірити електронну пошту (check my email). Я переглядаю всі нові повідомлення від керівника (manager), колег (colleagues), та інші важливі повідомлення (important messages).

Після перегляду пошти я планую день (plan my day). Це допомагає мені організувати свій час і визначити пріоритетні завдання (set priority tasks). Я створюю список завдань (to-do list) , щоб знати, що потрібно зробити протягом дня.

Далі я починаю виконувати завдання (start working on my tasks). Це можуть бути різні завдання, як, наприклад, підготовка звітів (preparing reports), створення презентацій (creating presentations), робота з документами (working with documents), або аналіз даних (data analysis).

У середині дня у мене зазвичай є нарада (meeting) з колегами. Ми обговорюємо наші плани, проблеми, які виникли, та досягнення, яких ми досягли. На нарадах часто використовуються такі терміни, як порядок денний (agenda), протокол наради (minutes), та список завдань (action items).

Протягом дня мені часто доводиться спілкуватися з колегами (communicate with colleagues). Ми обговорюємо поточні завдання, вирішуємо проблеми і обмінюємося ідеями. Це невід’ємна частина роботи. Дуже важливо мати ефективне спілкування (effective communication) , щоб досягти хороших результатів.

Обідня перерва (lunch break) — це час для відпочинку та відновлення сил. Це також чудова нагода для неформального спілкування (informal chat) з колегами.

Іноді на роботі виникають проблеми. Наприклад, можуть бути технічні проблеми (technical issues) , такі як збій в роботі комп’ютера або програмного забезпечення. Важливо швидко вирішувати такі проблеми або знати, до кого звернутися за допомогою.

В кінці робочого дня я підбиваю підсумки (wrap up) , завершую поточні проекти (completing ongoing projects), готуюся до наступного дня (preparing for the next day), та завершую робочий час (logging off).

 

Якщо тобі потрібно ознайомитися про ранкову рутину, то ознайомся із статтею: Як розповісти про свій ранок англійською мовою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!