Різниця між “am”, “is”, “are” та “do”, “does”

When to use is, are, am, and when do, does

Коли використовувати is, are, am, а коли do, does

Однією з найбільш розповсюджених труднощів серед студентів, які вивчають англійську мову, є правильне використання: “am”, “is”, “are” та “do”, “does”. Вони є ключовими компонентами у побудові речень та запитань, але мають різні функції та правила використання. Ми розглянемо їхню функцію, використання та типові помилки, щоб зробити ваші знання більш структурованими і зрозумілими.

Дієслово “to be” в теперішньому часі

Дієслово “to be” означає “бути” і в теперішньому часі має три форми: “am”, “is”, “are”. Це дієслово використовується для опису стану, місця розташування або ідентифікації об’єктів чи осіб.

“am” — використовується з особовим займенником “I”:

 • I am a student. (Я є студентом.)

“is” — використовується з особовими займенниками “he”, “she”, “it” та одниною:

 • He is a teacher. (Він є вчителем.)
 • She is happy. (Вона щаслива.)
 • It is a book. (Це книга.)

“are” — використовується з особовими займенниками “you”, “we”, “they” та множиною:

 • You are my friend. (Ти є моїм другом.)
 • We are ready. (Ми готові.)
 • They are students. (Вони є студентами.)

Використання дієслова “to be”

Дієслово “to be” у теперішньому часі використовується в таких контекстах:

Для опису стану або характеристики:

 • He is tall. (Він високий.)
 • She is tired. (Вона втомлена.)

Для ідентифікації об’єктів або осіб:

 • I am a doctor. (Я є лікарем.)
 • They are engineers. (Вони є інженерами.)

Для визначення місця розташування:

 • She is at home. (Вона вдома.)
 • We are in the park. (Ми в парку.)

Для створення заперечення додається частка “not”:

 • He is not busy. (Він не зайнятий.)
 • They are not here. (Вони не тут.)

Для побудови питань дієслово “to be” ставиться на початок речення:

 • Are you happy? (Ти щасливий?)
 • Is she your sister? (Вона твоя сестра?)

Дієслова “to do

“Do”, “does” — це форми дієслова “to do”, яке також виконує роль допоміжного дієслова для утворення питальних та заперечних речень у Present Simple. В англійській мові вони також відносяться до “auxiliary verbs” або “helping verbs”.

Дієслова “do” та “does” виконують кілька функцій у англійській мові. Вони можуть використовуватися як допоміжні дієслова в запереченнях і питаннях, а також як основні дієслова, що означають “робити”.

“do” — використовується з особовими займенниками “I”, “you”, “we”, “they”:

 • I do my homework. (Я роблю своє домашнє завдання.)
 • They do their best. (Вони роблять все можливе.)

“does” — використовується з особовими займенниками “he”, “she”, “it”:

 • She does her homework. (Вона робить своє домашнє завдання.)
 • He does the cooking. (Він готує.)

Використання “do” і “does” як допоміжних дієслів

Для утворення заперечення у теперішньому простому часі (Present Simple):

 • I do not (don’t) like apples. (Я не люблю яблука.)
 • He does not (doesn’t) play football. (Він не грає у футбол.)

Для утворення запитань у теперішньому простому часі:

 • Do you like apples? (Ти любиш яблука?)
 • Does she play football? (Вона грає у футбол?)

Основні відмінності між “to be” та “do” / “does”

Дієслово “to be” використовується для опису стану, місця розташування або ідентифікації об’єктів:

 • She is a teacher. (Вона є вчителькою.)
 • We are happy. (Ми щасливі.)

Дієслова “do” та “does” використовується для опису дій:

 • I do my work. (Я роблю свою роботу.)
 • He does his chores. (Він виконує свої обов’язки.)

Приклади використання “to be” та “do”/”does”

ФормаПрикладПереклад
I amI am a student.Я є студентом.
He isHe is happy.Він щасливий.
They areThey are engineers.Вони є інженерами.
Do youDo you like apples?Ти любиш яблука?
Does sheDoes she play tennis?Вона грає у теніс?
I doI do my homework.Я роблю своє домашнє завдання.
She doesShe does her chores.Вона виконує свої обов’язки.

Правила використання допоміжних дієслів

“Am”, “is”, “are”, “do” та “does” є допоміжними дієсловами, які виконують важливі функції в англійській мові, допомагаючи утворювати різні граматичні конструкції, включаючи питальні та заперечні речення. Розглянемо таблицю для розуміння.

ДієсловоВикористанняЗ ким використовуєтьсяПриклади у реченняхПриклади у запитаннях
isОпис стану, положеннявін, вона, воно (he, she, it)– She is a student. (Вона студентка) – The cat is on the roof. (Кіт на даху)Is she your friend? (Вона твоя подруга?) – Is the cat on the roof? (Кіт на даху?)
areОпис стану, положенняти, ви, ми, вони (you, we, they)– You are happy. (Ти/Ви щасливий/і) – They are ready. (Вони готові)Are you happy? (Ти/Ви щасливий/і?) – Are they ready? (Вони готові?)
amОпис стану, положенняя (I)– I am tired. (Я втомився)-  I am a teacher. (Я вчитель)Am I late? (Я запізнився?) – Am I right? (Я правий?)
doДія або процеся, ти, ми, вони (I, you, we, they)– I do my homework. (Я роблю своє домашнє завдання) – They do their best. (Вони роблять усе можливе)Do you like apples? (Тобі подобаються яблука?) – Do they play tennis? (Вони грають у теніс?)
doesДія або процесвін, вона, воно (he, she, it)– He does his homework. (Він робить своє домашнє завдання) – She does her work well. (Вона добре виконує свою роботу.)Does he play the guitar? (Він грає на гітарі?) – Does she like coffee? (Вона любить каву?)

Використання is, are, am

is, are, am використовуються для опису стану, положення або ідентифікації у теперішньому часі. Вони не вказують на дію, а просто описують, ким або чим є предмет або особа.

Коли використовувати:

 • is: з третьою особою однини (he, she, it).
 • are: з множиною (you, we, they) та другою особою однини (you).
 • am: тільки з першою особою однини (I).

Приклади:

 • is: The book is interesting. (Книга цікава)
 • are: They are friends. (Вони друзі)
 • am: I am happy. (Я щасливий)

Використання do та does

do та does використовуються для опису дій або процесів у теперішньому часі. Вони необхідні для утворення запитань і заперечень.

Коли використовувати:

 • do: з I, you, we, they.
 • does: з he, she, it.

Приклади:

 • do: I do my homework every evening. (Я роблю домашнє завдання кожного вечора)
 • does: She does her exercises every morning. (Вона робить вправи кожного ранку)

Запитання з is, are, am

Щоб задати запитання з is, are, am, потрібно перенести допоміжне дієслово на початок речення.

Приклади:

 • Is he at home? (Він вдома?)
 • Are they ready? (Вони готові?)
 • Am I correct? (Я правий?)

Запитання з do та does

Для створення запитань з do та does також потрібно поставити допоміжне дієслово на початок речення, а основне дієслово залишити у початковій формі.

Приклади:

 • Do you like coffee? (Тобі подобається кава?)
 • Does he work here? (Він працює тут?)

Запам’ятайте ці прості правила та використовуйте таблицю як підказку, коли сумніваєтесь у правильності вживання допоміжних дієслів. Практикуйтеся, складайте речення та запитання, і ви швидко навчитеся вільно використовувати is, are, am, do та does у англійській мові.

Вправа: Вставте правильні форми “am”, “is”, “are”, “do” та “does” у пропуски

 1. She ___ a good student.
 2. ___ you like pizza?
 3. They ___ not going to the party.
 4. I ___ very tired today.
 5. He ___ not know the answer.
 6. ___ your friends coming over tonight?
 7. We ___ learning English.
 8. It ___ raining outside.
 9. ___ she have a cat?
 10. I ___ always ready for new challenges.
 11. ___ they play football every Sunday?
 12. She ___ not understand the question.
 13. Where ___ you from?
 14. ___ this book belong to you?
 15. My friends ___ very supportive.
 16. ___ you need any help with that?
 17. He ___ the best player in our team.
 18. ___ I late for the meeting?
 19. The students ___ studying for the exam.
 20. What ___ she do for a living?

Відповіді

 1. She is a good student.
 2. Do you like pizza?
 3. They are not going to the party.
 4. I am very tired today.
 5. He does not know the answer.
 6. Are your friends coming over tonight?
 7. We are learning English.
 8. It is raining outside.
 9. Does she have a cat?
 10. I am always ready for new challenges.
 11. Do they play football every Sunday?
 12. She does not understand the question.
 13. Where are you from?
 14. Does this book belong to you?
 15. My friends are very supportive.
 16. Do you need any help with that?
 17. He is the best player in our team.
 18. Am I late for the meeting?
 19. The students are studying for the exam.
 20. What does she do for a living?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!