Фразові дієслова з “Work”

Фразові дієслова з “Work”

Якщо ви вивчаєте англійську мову і прагнете покращити свої мовні навички, оволодіння фразовими дієсловами є важливим кроком до вільного володіння мовою. Фразові дієслова — це поєднання дієслова та однієї чи кількох часток (прийменників або прислівників), які змінюють початкове значення дієслова. Одним із поширених дієслів, яке часто зустрічається у фразових дієсловах, є “Work” [wɜːk] (працювати). У цій статті ми розглянемо кілька фразових дієслів із словосполученням «працювати», щоб допомогти вам розширити словниковий запас і покращити навички спілкування.

 • Work around to – направити бесіду, поступово переводити розмову в бік певної теми, предмета (turn a conversation towards a particular topic, subject)
  • It was some time before he worked around to what he really wanted to say
 • Work at – працювати над  
  • He’s working at losing weight
 • Work against – протидіяти або діяти всупереч чомусь або комусь
  • The strong winds were working against us during our outdoor activity
 • Work into – вставити, додати та змішати
  • Can’t you work a few more jokes into your speech?
  • Gradually work sugar into the butter.
 • Work in – працювати над чимось, знайти спосіб включити це в конкретну ситуацію чи контекст. Його часто використовують, коли йдеться про додавання інформації або вписування чогось у розмову чи розклад
  • I’ll try to work in some time for a coffee break during my busy day
 • Work on – працювати над чимось, робити, ремонтувати, удосконалювати, діяти, впливати, впливати на
  • Dad’s still working on the car
  • We have to check this new drug to see how it works on animals
 • Work off – звільнитися, позбутися чогось, відпрацювати, віддати борг
  • She worked off her anger by going for a walk
  • They had a large bank loan to work off
 • Work out – обчислювати, розв’язувати, підрахувати, розрахувати
  • Have you worked out how much we owe them?
  • Tell me where you want to go and I’ll work out a route
  • I’m sure things will work out for the best
  • I work out regularly to keep fit
  • We need to work out the details of the project before we start
 • Work over – ретельно вивчити, перевірити або оцінити щось або когось. Також, це може означати фізичний напад на когось
  • The mechanic is working over the engine to identify the problem
 • Work to – слідувати
  • We’re working to a very tight deadline
 • Work up – збуджувати, викликати, нагуляти
  • I’ve been walking all day so I’ve worked up a really good appetite
 • Work up to – Коли ви працюєте над чимось, ви поступово готуєте себе або наростаєте до більш складного завдання чи цілі. Це передбачає просування до бажаного результату
  • I’m starting with smaller projects to work up to the more complex ones
 • Work through – коли ви працюєте над проблемою, завданням або проблемою, ви докладаєте зусиль, щоб зрозуміти, вирішити або подолати їх
  • We need to work through these disagreements to find a solution

Це лише кілька прикладів фразових дієслів із словом «work». Ознайомившись із цими виразами та їхнім значенням, ви можете додати глибини та нюансів своїм англійським розмовам. Попрактикуйтесь використовувати їх у контексті та поступово включайте їх у своє щоденне використання. Пам’ятайте, що оволодіння фразовими дієсловами потребує часу та практики, але зусилля, безсумнівно, покращать ваші навички англійської мови та підвищать вашу впевненість. Отже, давайте працювати над розширенням нашого словникового запасу та працювати над вільним володінням англійською!

error: Content is protected !!