Спосіб дієслова в англійській мові

Спосіб дієслова в англійській мові

Спосіб (Mood) дієслова в англійській мові – це граматична категорія дієслова, яка вказує на відношення мовця до дії, вираженої дієсловом. Спосіб дієслова визначає, чи вважає мовець дію реальною, бажаною, сумнівається у її можливості, чи розглядає її як умовну чи нереальну. В англійській мові існує три способи дієслова: дійсний (Indicative Mood), наказовий (Imperative Mood) та умовний (Subjunctive Mood). Кожен спосіб має свої власні особливості вживання та форму, які використовуються в залежності від того, яке відношення мовця до дії він хоче виразити. Спосіб дієслова, також відомі як модальності, є граматичною ознакою, яка використовується для вираження ставлення або способу, у який дія дієслова представлена. В англійській мові способи дієслова відображають точку зору мовця щодо ймовірності, необхідності чи бажаності події. Вони надають важливу контекстну інформацію, що дозволяє нам легко розуміти та передавати складні ідеї. У наступних розділах ми розглянемо кожен спосіб дієслова та дослідимо його унікальні характеристики, використання та приклади.

Дійсний спосіб 

Дійсний спосіб (The Indicative Mood) є найбільш поширеним і простим дієслівним способом в англійській мові. Він використовується, щоб робити заяви, ставити запитання та виражати думки, фактичну інформацію чи об’єктивну реальність, що відноситься до минулого, теперішнього або майбутнього часу.

Особливості дійсного способу

Твердження та факти: Дійсний спосіб використовується для того, щоб зробити фактичні твердження про події, дії чи стан

 • Приклад: She opens the window every morning to let in some fresh air

Запитання: Дійсний спосіб також використовується для постановки питань, пов’язаних з об’єктивною дійсністю

 • Приклад: Are you attending the meeting tomorrow?

Думки: Крім того, вказівний настрій може використовуватися для вираження думок або переконань

 • Приклад: I think the book is captivating and informative

Наказовий спосіб

Наказовий спосіб (The Imperative Mood) використовується для наказів, прохань, порад чи вказівок. Це часто передбачає пряме чи опосередковане відчуття авторитету чи терміновості з боку мовця.

Особливості наказового способу

Накази: наказовий спосіб часто використовується для надання наказів, команд або вказівок

 • Приклад: Close the door, please.

Прохання: також можна використовувати для ввічливих прохань або пропозицій

 • Приклад: Could you pass the salt, please?

Порада: наказовий спосіб також може давати поради чи рекомендації

 • Приклад: Don’t waste your time on petty arguments

Умовний спосіб

Умовний спосіб (The Subjunctive Mood) можна вважати найскладнішим і універсальним способом дієслова в англійській мові. Використовується для вираження гіпотетичних ситуацій, протиправних тверджень, побажань, бажань, сумнівів і порад.

Особливості умовного способу

Гіпотетичні ситуації: умовний спосіб використовується для передачі подій, які є гіпотетичними або невизначеними за своєю природою

 • Приклад: If she were here, she would know what to do

Контрфактичні твердження: вони також можуть виражати суперечливі або суперечливі ідеї, часто використовуючи речення із «if» або «unless».

 • Приклад: If I had known about the party, I would have attended

Побажання та бажання: умовний спосіб може передати побажання чи бажання

 • Приклад: I wish I could travel around the world.

Сумніви та невизначеність: також може відображати сумнів або невизначеність щодо події чи ситуації

 • Приклад: It’s essential that he arrive on time.

Порада: умовний спосіб може служити засобом для надання поради чи рекомендацій

 • Приклад: I suggest that she take a break from work.

Таблиця порівнянь між трьома способами дієслова

Спосіб дієсловаОписПриклад
Дійсний Використовується для висловлення дійсних фактів та умов
 • I am going to the store
 • If it rains, we will stay inside
Наказовий Використовується для висловлення наказів, прохань, або закликів
 • Please come here
 • Don’t touch that
Умовний Використовується для вираження нереальних ситуацій, побажань, сумнівів та умов
 • If I were you, I would take that job
 • It’s important that she be on time
 • I suggest that he see a doctor

Підсумовуючи, можна сказати, що три способи дієслова – дійсний , наказовий і умовний – відіграють ключову роль в англійській мові. Вони дозволяють нам передавати свої думки, ідеї та емоції з точністю та різноманітністю. Тверде розуміння цих способів дієслів, безсумнівно, покращить наше письмове та усне спілкування, а також покращить наше розуміння тонкощів англійської мови. Важливо потренуватися та ознайомитися з різними способами дієслів в англійській мові, щоб спілкуватися ефективно та точно.

Відео – Verb Mood: Indicative, Imperative, and Subjunctive | Properties of Verbs

Spread the love
error: Content is protected !!