Фразові дієслова з “Mess” в англійській мові

25 English Phrasal Verbs With 'MESS'

Що потрібно знати про слово “Mess” в англійській мові?

Слово “mess” [mes] в англійській мові, несе в собі цілий спектр значень – від буквального розгляду фізичного безладу до переносного значення складних життєвих ситуацій. “Mess” може бути іменником або дієсловом. Як іменник, воно може мати форму однини (mess) або множини (messes). Як дієслово, воно може мати різні форми в залежності від часу і особи. Наприклад: Don’t you dare mess my hair! (Не смій псувати моє волосся!) He messed up his final exams. (Він провалив свої останні іспити.) They were messing around with the computer. (Вони мудрували з комп’ютером.).  Слово “mess” має різні значення та використання  в англійській мові. Розглянемо найпопулярніші із них:

 • Mess може означати бруд або безлад, особливо якщо щось або хтось виглядає неохайно або нечисто. Наприклад: He makes a terrible mess when he’s cooking. (Він робить жахливий безлад, коли готує.) Jem’s house is always in a mess. (Будинок Джема завжди в безладі.)
 • Mess також може означати проблемну або складну ситуацію. Наприклад: She said that her life was a mess. (Вона сказала, що її життя – це проблема.) I got myself into a mess by telling a lie. (Я потрапив у складне становище, сказавши брехню.)
 • Mess може бути рідкою або лепкою речовиною, яка випадково вилилася на щось. Наприклад: I’ll clear up the mess later. (Я пізніше приберу цей бруд.)
 • Mess може бути приміщенням або будівлею, в якій військовослужбовці їдять або проводять вільний час. Наприклад: The captain was having breakfast in the mess hall. (Капітан снідав у їдальні.)

Як фразове дієслово “mess” може поєднуватися з різними прийменниками, що змінюють його значення.

 • “Mess up” – зіпсувати, зробити щось неправильно: “I messed up the instructions and the whole recipe went wrong” – “Я неправильно зрозумів інструкції, і весь рецепт пішов не так”.

 • “Mess around” – безцільно проводити час; жартувати або вести себе несерйозно: “Stop messing around and get to work” – “Перестань легковажити і берися до роботи”.

 • “Mess with” – чіплятися, заважати комусь: “Don’t mess with things you don’t understand” – “Не чіпляйся до речей, яких ти не розумієш”.

У цій статті розглянемо детально використання слова “mess”, як фразового дієслова, так як, це дуже часто зустрічається в англійській мові і такі дієслова мають різні значення.

Найпопулярніші фразові дієслова із “mess” та їх значення 

Mess up

 • Значення: Зробити помилку або зробити щось погано.
 • Значення: Спричинити психічні, фізичні або емоційні проблеми.
 • Значення: Зіпсувати або зруйнувати.
 • Приклад: “I really messed up the presentation yesterday by forgetting my notes.” – “Я справді накоїв лиха під час презентації вчора, забувши свої нотатки.”

Mess around

 • Значення: Проводити час, роблячи щось безцільно, часто без певного плану.
 • Значення: Не бути серйозним, пустувати з чимось.
 • Значення: Погано поводитися з кимось.
 • Приклад: “Instead of working on his project, he spent the afternoon messing around on his phone.” – “Замість того, щоб працювати над своїм проектом, він провів день за безцільним висінням у телефоні.”

Mess with

 • Значення: Втручатися, псувати комусь справи.
 • Значення: Стати причетним до чогось шкідливого чи небезпечного.
 • Значення: Дратувати, турбувати.
 • Значення: Асоціювати (негативно).
 • Значення: Намагатися полагодити чи покращити, як правило, безуспішно.
 • Приклад: “Don’t mess with the settings on the computer if you don’t know what you’re doing.” – “Не чіпай налаштування комп’ютера, якщо не знаєш, що робиш.”

Mess about

 • Значення: Поводитися дурнувато чи безцільно.
 • Значення: Не бути серйозним, неправильно щось використовувати.
 • Значення: Погано поводитися з кимось.
 • Приклад: “Stop messing about and focus on your homework!” – “Перестань дуріти і зосередься на домашньому завданні!”

Mess something/someone up

 • Значення: Пошкодити або зіпсувати щось чи когось.
 • Приклад: “I accidentally messed up my sister’s painting when I knocked over the paint.” – “Я випадково зіпсував малюнок сестри, коли перекинув фарбу.”

Mess with someone’s head

 • Значення: Дезорієнтувати чи обдурити когось психологічно.
 • Приклад: “Her constant mind games are really messing with my head.” – “Її постійні ігри з розумом справді дезорієнтують мене.”

Mess about/around with

 • Значення: Експериментувати чи мудрувати з чимось.
 • Приклад: “He’s been messing around with his car’s engine, trying to fix it himself.” – “Він мудрував з двигуном своєї машини, намагаючись полагодити його самотужки.”

Mess in

 • Значення: Втручатися, ставати причетним до чогось, часто створюючи проблеми.
 • Приклад: “I wish she wouldn’t mess in my personal affairs.” – “Я б хотів, щоб вона не втручалася в мої особисті справи.”

Mess about with

 • Значення: Намагатися щось покращити, як правило, погіршуючи ситуацію.
 • Значення: Бешкетувати чи дуріти з чимось несерйозним чи недбалим чином.
 • Приклад: “The computer was working fine until they started messing about with it.” – “Комп’ютер працював нормально, допоки вони не почали з ним мудрувати.”

Mess something/someone around

 • Значення: Поводитися з кимось чи чимось недбало чи без поваги.
 • Приклад: “Don’t mess around with the fragile equipment; it’s expensive.” – “Не поводься недбало з крихким обладнанням; воно дороге.”

Mess with someone’s feelings

 • Значення: Маніпулювати чиїмось почуттями.
 • Приклад: “It’s not fair to mess with her feelings like that; just be honest with her.” – “Несправедливо так маніпулювати її почуттями; просто будь з нею чесним.”

Mess someone about/around

 • Значення: Поводитися з кимось несправедливо чи докучливо їх обтяжувати.
 • Приклад: “Stop messing him around and give him a straight answer.” – “Перестань з ним так поводитися і дай йому пряму відповідь.”

Mess someone up

 • Значення: Психологічно чи емоційно травмувати когось.
 • Приклад: “The traumatic experience really messed him up, and he hasn’t been the same since.” – “Травматичний досвід справді потряс його, і з тих пір він змінився.”

Mess something/someone around

 • Значення: Затримувати або перешкоджати прогресу чогось або когось.
 • Приклад: “The bad weather messed our plans around, and we had to postpone the event.” – “Погана погода перешкодила нашим планам, і нам довелося відкласти захід.”

Mess out

 • Значення: Зabrudнювати місце або ситуацію.
 • Приклад: “Don’t mess out the kitchen; I just cleaned it.” – “He забруднюй кухню; я щойно її прибрав.”

Mess around with

 • Значення: Жартівливо чи докучливо поводитися з кимось.
 • Приклад: “He likes to mess around with his friends, but he’s serious when it comes to work.” – “Йому подобається жартувати з друзями, але коли справа доходить до роботи, він серйозний.”

Mess with someone/something

 • Значення: Конфронтувати чи кинути виклик комусь/чомусь.
 • Приклад: “You don’t want to mess with her; she can be pretty intimidating.” – “Не варто з нею зв’язуватися; вона може бути досить залякуючою.”

Mess in with

 • Значення: Втручатися в ситуацію, де тебе не просять і де ти не потрібен.
 • Приклад: “I don’t appreciate you messing in with my personal life.” – “Мені не подобається твоє втручання в моє особисте життя.”

Mess up on

 • Значення: Зазнати невдачі чи припуститися помилки в чомусь.
 • Приклад: “I really messed up on that exam; I didn’t study enough.” – “Я справді накоїв лиха на тому іспиті; я недостатньо готувався.”

Mess up something/someone

 • Значення: Викликати плутанину чи безлад у чомусь/комусь.
 • Приклад: “The sudden change in plans really messed up our schedule.” – “Раптова зміна планів справді порушила наш розклад.”

Mess up with

 • Значення: Турбувати чи заважати чомусь.
 • Приклад: “The construction noise is messing up with my concentration.” – “Будівельний шум заважає моїй концентрації.”

Mess with someone’s mind

 • Значення: Дезорієнтувати чи маніпулювати кимось психологічно.
 • Приклад: “His constant mind games are really messing with my mind.” – “Його постійні ігри з розумом справді грають моєю головою.”

Mess with someone’s plans

 • Значення: Заважати чиїмось намірам.
 • Приклад: “I don’t want to mess with your plans, but could we reschedule our meeting?” – “Я не хочу заважати твоїм планам, але чи не могли б ми перенести нашу зустріч?”

Mess up something/someone’s life

 • Значення: Викликати значні проблеми чи труднощі в чийомусь житті.
 • Приклад: “His addiction to drugs really messed up his life.”- “Його залежність від наркотиків справді зруйнувала його життя.”

Mess over

 • Значення: Несправедливо чи нечесно поводитися з кимось; зрадити чи обдурити когось.
 • Значення: Погано поводитися з кимось.
 • Приклад: “I can’t believe he messed me over like that, promising to help and then abandoning me when I needed him the most.” – “Не можу повірити, що він так зі мною вчинив – пообіцяв допомогти, а потім кинув мене, коли я потребував його найбільше.”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!