Фразові дієслово LOOK в англійській мові

Look [lʊk]  – це слово найчастіше в англійській мові вживається як дієслово (дивитися, вдивитися), а також може бути вживаним як іменник (вигляд, зовнішність,). Розглянемо дієслово look як фразове дієслово, та приклади найчастіших вживань:

 • look after – наглядати
  • My mother looks after my son when I’m working – Моя мама доглядає за сином, коли я працюю
  • He’s good at looking after his own interests – Він добре дбає про власні інтереси
 • look ahead – дивитися вперед (думати про щось)
  • We need to look ahead and plan for next year – Треба дивитися вперед і планувати наступний рік
 • look  around/round – оглядати
  • People came out of their houses and looked around – Люди вийшли з хат і озиралися
  • Let’s look round the town this afternoon – Давайте сьогодні вдень оглянемо місто
 • look back on – згадувати, оглядатись у минуле
  • Looking back on it, I think I was wrong to leave when I did – Озираючись на це, я думаю, що я помилився, коли пішов
 • look down on – дивитися зверхньо на (когось)
  • I’m sick of Ken looking down on me the whole time – Мені набридло, що Кен весь час дивиться на мене зверхньо
 • look for – шукати
  • Could you help me look for my keys? – Не могли б ви допомогти мені знайти мої ключі?
 • look forward to – чекати з нетерпінням
  • I’m really looking forward to going to Japan – Я дуже з нетерпінням чекаю поїздки до Японії
 • look in – заглянути до
  • I’ll look in this evening to see how she is – Сьогодні ввечері я загляну, як вона
 • look into – розслідувати
  • There is a mystery about his death and the police are looking into it – Існує таємниця його смерті, яку розслідує поліція
 • look on – дивитися, спостерігати
  • He was just looking on while the others were playing – Він просто дивився, поки інші грали
  • Most people look on a television set as an essential piece of furniture – Більшість людей дивляться на телевізор як на необхідний предмет меблів
 • look out – бути насторожі
  • Look out. There’s a lorry coming! – Остерігайтеся. Вантажівка!
 • look out for – шукати, ретельно вивчити
  • Look out for your Aunt while you’re at the station – Слідкуйте за своєю тіткою, поки ви на станції
 • look out on – виходити
  • His house looks (out) on to the sea – Його будинок дивиться на море
 • look over – вивчати
  • Look over what you’ve written before handing it to the examiner – Перегляньте те, що ви написали, перш ніж віддати його екзаменатору
 • look through – переглядати
  • Look through your old clothes and see if you have anything to give away – Перегляньте свій старий одяг і подивіться, чи є у вас що подарувати
  • I said good morning but she looked me straight through and walked on – Я сказав доброго ранку, але вона подивилася на мене прямо і пішла далі
 • look up – шукати інформацію, покращитися (про справи), відвідувати
  • If you don’t know the word, look it up in the dictionary – Якщо ви не знаєте слова, знайдіть його в словнику
  • Things are looking up since I found a job – Відтоді, як я знайшов роботу, справи покращилися
  • When you go to New York, be sure to look up our representative there – Коли ви їдете до Нью-Йорка, обов’язково знайдіть там нашого представника
 • look up and down – зміряти поглядом
  • The policeman looked the drunk man up and down deliberately before replying to his question – Поліцейський навмисно оглянув п’яного чоловіка, перш ніж відповісти на його запитання
 • look up to – захоплюватися
  • He looks up to his older brother – Він захоплюється своїм старшим братом

LOOK at these PHRASAL VERBS with “look”

error: Content is protected !!