Фразові дієслова з “Jack” в англійській мові

jack-around phrasal verb. Meaning of jack something up in English

Вивчення фразових дієслів із «Jack»

Фразові дієслова – ідіоматичні вирази, які поєднують дієслово з прийменником або прислівником (або обома), створюючи значення, відмінне від вихідного дієслова. Сьогодні давайте розглянемо деякі поширені фразові дієслова, які із «Jack». Мабуть ви подумали, так це ж ім’я. Відповідь, так. Проте в англійськи мові воно може використовуватися як фразове дієслово, яке набуває зовсім іншого значення. Наприклад: I had to jack in my old job (Мені довелося влаштуватися на стару роботу).  Як бачите «jack»  вже набуває іншого значення. Давайте розглянемо детальне це фразове дієслово, які вони бувають та яке їх значення.

Найпопулярніші фразові дієслова із “Jack”

Jack up

 • Значення: Підвищити ціну або рівень чогось. Суттєво збільшити. Піднімати автомобіль, щоб мати можливість виконувати механічні роботи.
 • Приклади:
  • The company decided to jack up the prices of their products due to rising production costs. – Компанія вирішила підняти ціни на свою продукцію через зростання витрат на виробництво.
  • The government jacked up the taxes on cigarettes to promote health awareness. – Уряд підвищив податки на сигарети, щоб сприяти здоров’ю.

Jack in

 • Значення: Підключитися чи інтегруватися з системою або мережею. Звільнити, відмовитися.
 • Приклади:
  • It’s essential to jack in the latest software updates to ensure optimal performance. – Важливо підключитися до останніх оновлень програмного забезпечення, щоб забезпечити оптимальну продуктивність.
  • The new employee had to jack in his computer and printer to access the company’s network. – Новому працівникові довелося відключити свій комп’ютер і принтер, щоб отримати доступ до корпоративної мережі.
  • I jacked my job in because my boss refused to give me a raise. – Я звільнився з роботи, оскільки мій керівник відмовився мені підняти зарплату.

Jack out

 • Значення: Відключити або видалити пристрій чи об’єкт.
 • Приклади:
  • Remember to jack out your USB drive safely to avoid data corruption. – Не забувайте безпечно відключити свій USB-накопичувач, щоб уникнути пошкодження даних.
  • The technician had to jack out the old computer to make room for the new one. – Технік повинен був відключити старий комп’ютер, щоб звільнити місце для нового.

Jack around

 • Значення: Витрачати час чи жартувати замість того, щоб робити щось продуктивне. Невиконання обіцянок.
 • Приклади:
  • Don’t jack around and play video games all afternoon; we have work to do. – Не гарайся та не грай відеоігри весь день; у нас є робота.
  • The children were told to stop jacking around and concentrate on their homework. – Дітям сказали припинити марнувати час і зосередитися на домашніх завданнях.
  • Don’t listen to him- he always jacks people around. – Не слухай його – він завжди обманює людей.

Jack on

 • Значення: Спровокувати чи підбурити когось.
 • Приклади:
  • His sarcastic comments are designed to jack on his classmates and create tension. – Його саркастичні коментарі створені для того, щоб створити між однокласниками напруження.
  • The politician’s divisive rhetoric jacked on the public, fueling religious intolerance. – Риторика політика вразила суспільство, розпалюючи релігійну нетерпимість.

Jack up against

 • Значення: Стикатися чи ставити перед викликом складної ситуації.
 • Приклади:
  • Sarah had to jack up against her fear of public speaking to deliver the presentation. – Сарі довелося боротися зі своїм страхом публічних виступів, щоб виступити з доповіддю.
  • The company had to jack up against the rising competition in the industry to stay afloat. – Щоб утриматися на плаву, компанії довелося протистояти зростаючій конкуренції в галузі.

Jack off

 • Значення: Зволікати або витрачати час.
 • Приклади:
  • Don’t jack off all afternoon; we have a deadline to meet. – Не зволікай весь день; у нас є дедлайн.
  • The student was admonished for jacking off during the exam, unaware of the time. – Студента докоряли за відкладання часу під час екзамену, не усвідомлюючи час.

Jack on

 • Значення: З’єднатися або інтегруватися з чимось на більш глибокому рівні.
 • Приклади:
  • It takes time to jack on to the local culture and customs when moving to a new country. – Потрібен час, щоб поглибитися в місцеву культуру і звичаї при переїзді в нову країну.
  • The artist sought to jack on to the emotions of the viewers with his provocative installations. – Художник намагався відчути сутність блюзу та створити щось автентичне

Jack over

 • Значення: Передати або відкрити щось комусь іншому.
 • Приклади:
  • The whistleblower jacked over the evidence of the corporation’s unethical practices to the media. – Людина, яка розкрила інформацію про неетичні практики корпорації, передала її ЗМІ.
  • The entrepreneur jacked over the management of the company to his partners. – Підприємець передав керування компанією своїм партнерам.

Jack into

 • Значення: Розуміти чи співчувати чому-небудь на глибшому рівні.
 • Приклади:
  • It takes time to jack into the spiritual teachings and fully comprehend their meaning. – Потрібен час, щоб поглибитися в духовні вчення та повністю зрозуміти їх значення.
  • The musician sought to jack into the essence of the blues and create something authentic. – Музикант намагався відчути суть блюзу та створити щось автентичне.

Фразові дієслова з “Jack” відкривають різнобічну, а часом непередбачувану природу англійських виразів. Розуміння та використання цих фраз може додати динаміки вашому мовленню та письму, дозволяючи вам формулювати ідеї більш рідною манерою. Продовжуйте практикуватися, і незабаром ці фразові дієслова стануть природною частиною вашого англійського словника.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!