Непряма мова в англійській мові на практиці

Reported speech: indirect speech

Непряма мова в англійській мові: правила та практика

Indirect або Reported speech (непряма мова)  – це невід’ємна частина англійської граматики, яка використовується для передачі чужих слів, питань та думок. Передавати слова іншої особи не цитуючи їх дослівно. Це особливо корисно в повсякденних розмовах, академічному письмі, і при переказі історій чи анекдотів. У цій статті, ми розберемо основні правила використання непрямої мови та поділимося корисними прикладами . Також в кінці статті ви маєте можливість безкоштовно перевірити свої знання на практиці із 20 тестових запитань.

Основні правила непрямої мови в англійській мові

 1. Зміна часу. Перш за все, необхідно змінити час (tense) головного дієслова. У непрямій мові, якщо головне дієслово у минулому часі, час дієслова у підрядній частині речення зазвичай зміниться на один рівень. Наприклад, пряма мова: “He says, ‘I eat apples'” стає непрямою мовою: “He said he ate apples”. Коли ви переводите пряму мову в непряму, зміна часу для дієслів залежить від контексту. Наприклад, “I am” стає “he/she/it was,” а “I will” – “he/she/it would”.
  • Дієслова змінюються в часі: “am” – “was,” “will” – “would,” “have” – “had.”
  • Якщо в оригінальному реченні використовується час Present Simple, в непрямій мові використовуйте Past Simple.
 2. Зміна особових займенників. Особові займенники змінюються відповідно до суб’єкта чи об’єкта прямої мови. Наприклад: “She says to him, ‘I like your dress'” у непрямій мові буде “She tells him that she likes his dress”.

  • Особові займенники можуть змінювати  відповідно до ситуації. Наприклад, “I” стає “he/she/it,” “we” – “they.”

 3. Зміна вказівних займенників і прислівників місця і часу. Коли ми використовуємо непряму мову, слова, які вказують на місцезнаходження або час, також потребують зміни. Наприклад, “this” перетвориться на “that”, “here” стане “there”, “today” зміниться на “that day”, і т.д.
  • Вказівні займенники та прислівники часу також можуть змінюватися: “now” – “then,” “today” – “that day.”
  • Вказівні займенники та прислівники місця можуть змінюватися: “here” – “there,” “this” – “that.”
 4. Зміна запитань.  Загальні питання можуть приєднуватися за допомогою “if” або “whether,” а спеціальні питання залишають свою структуру, але без знаку питання.
  • Пряма мова: “Are you coming to the party?”
  • Непряма мова: She asked if I was coming to the party.
 5. Дієслова-зв’язки (зміна).  Змінюйте дієслова-зв’язки відповідно до ситуації. Використовуйте інші дієслова-зв’язки, такі як “ask,” “inform,” “promise,” коли потрібно.
  • Пряма мова: “He said, ‘I can help.'”
  • Непряма мова: He offered to help.

Приклади із перетворенням прямої мови в непряму

 1. Зміна часу та особи:
  • Пряма мова: “She said, ‘I will call you tomorrow.'”
  • Непряма мова: She said that she would call me tomorrow.
 2. Зміна запитань:
  • Пряма мова: “Did he ask, ‘What time is it?'”
  • Непряма мова: He asked what time it was.
 3. Зміна тверджень у питання:
  • Пряма мова: “He told me, ‘You are late.'”
  • Непряма мова: He asked me if I was late.
 4. Зміна запитань на твердження:
  • Пряма мова: “Have they asked, ‘Can we come in?'”
  • Непряма мова: They asked if they could come in.
 5. Зміна прохання:
  • Пряма мова: “She said, ‘Please help me.'”
  • Непряма мова: She asked me to help her.
 6. Зміна часу та займенників:
  • Пряма мова: “They said, ‘We will finish the project tomorrow.'”
  • Непряма мова: They said that they would finish the project the next day.
 7. Переведення питань у непряму мову:
  • Пряма мова: “John asked, ‘Are you coming to the party?'”
  • Непряма мова: John asked if I was coming to the party.
 8. Зміна прямої мови на непряму:
  • Пряма мова: “She said, ‘I love this place.'”
  • Непряма мова: She said that she loved that place.

Практика – непряма мова в англійській мові – Тест

Ознайомившись із правилами, давайте перейдемо до практики. У повсякденній англійській, ми часто використовуємо непряму мову, коли переказуємо розмови чи інформацію третім особам.

0%
Reported speech: indirect speech

Indirect speech in English in practice - Test

Dick to Lucy: Have you received my telegram ?

Dick asked if ___ .

Lena said, “Where have you been yesterday?”

Lena asked ___ .

He thought: “What am I going to do?”

He thought ___ .

“Don’t play in the street!”

He said, “I’m very busy today.”

He said ___ .

Mother asked me ___ .

Jim and Julia have been in the restaurant for an hour and they have not been served yet. Julia is angry. “You said ___ a good place’’

Nick: “Did you see a bird in the tree?”

Nick wonders ___ in the tree.

My sister said: “I hope we shall go on an excursion to the lake”.

My sister said that ___ on an excursion to the lake”.

Tom: “Don’t forget to bring my book, Ann”.

Tom asked Ann: ___ .

“Will Tom help me?” she said.

She asked ___ .

Ann: Write down my address.

Ann asked me ___ .

Bill: “Have you seen any interesting comedy lately, Nancy?”

Bill asked Nancy ___ .

Mother: “We are going to have supper”.

Mother says ___ .

The teacher promised ___ .

“Did you work at a factory 3 years ago?” she asked her friend.

She asked her friend if she ___ .

Peter said, “Alice, are you busy now?”

Peter asked Alice ___ .

“Do you go in for sports?”, he asked.

He asked ___ .

Jack said: “I was at home yesterday.”

Jack said ___ .

Ann: “Is your sister good at English?”

Ann asked me ___ .

Your score is

0%

Вивчення непрямої мови важливо для спілкування англійською мовою на високому рівні. Застосовуючи ці правила та вправи в практиці, ви покращите свої навички і навчитесь ефективно виражати чужі слова та думки.

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!