Фразові дієслова з “Drill” в англійській мові

drill-into phrasal verb

Які є фразові дієслова з “Drill” в англійській мові?

Фразові дієслова є ключовою частиною опанування англійської мови, здатні посилити глибину та відтінки спілкування. Серед них дієслово «drill (свердлити) [drɪl]» в поєднанні з різними прийменниками набуває значень, які значно відрізняються від його окремого значення, пов’язаного з виготовленням отворів або суворим навчанням. У цій статті мова піде про фразові дієслова з «drill», щоб покращити розуміння та застосування для тих, хто вивчає англійську.

ТОП 8 фразових дієслів з “Drill”

1. Drill down

Значення: Дослідити детальніше або глибше. Пошук у шарах інформації на комп’ютері.

Наприклад:

 • We must drill down to identify the root cause of these errors. – Ми повинні детальніше визначити причину цих помилок.
 • I really had to drill down to get the answers from the database. – Мені справді довелося детально розібратися, щоб отримати відповіді з бази даних.

Поради щодо використання: Фразове дієслово “drill down” часто використовується в контексті аналітики, даних, бізнесу, а іноді й технології, де важливо отримати глибше розуміння ситуації шляхом заглиблення в деталі та вивчення інформації на більш детальному рівні.

2. Drill down (into)

Значення: Вникати в деталі, досліджувати чи глибоко аналізувати.

Наприклад:

 • To fully understand the dataset, we need to drill down into the numbers and assess the patterns over the past year. – Щоб повністю зрозуміти набір даних, нам потрібно детально ознайомитися з цифрами та оцінити закономірності за останній рік.
 • The manager asked the team to drill down into the customer feedback to pinpoint the main complaints. – Менеджер попросив команду детально ознайомитися з відгуками клієнтів, щоб точно визначити основні скарги.

Поради щодо використання: Поширений у бізнесі та дослідницьких контекстах, “drill down” часто використовується, щоб запропонувати ретельний аналіз.

3. Drill into

Значення: Навчити когось чогось, змусивши їх вивчити або повторити це багато разів.

Наприклад:

 • The teacher drilled the multiplication tables into the students until they could recall them from memory. – Вчитель заучував таблиці множення із учням до того моменту, поки вони не могли відтворити їх з пам’яті.
 • The safety procedures were drilled into employees so that they would react automatically in case of an emergency. – Співробітниками було вивчено правила безпеки, щоб вони автоматично реагували на випадок надзвичайної ситуації.

Поради щодо використання: «Drill into» нагадує традиційні методи навчання, які наголошують на запам’ятовуванні та повторенні.

4. Drill through

Значення 1: Для перфорації або проникнення матеріалу повністю.

Наприклад:

 • The construction workers had to drill through a two-foot concrete wall to install the new pipes. – Будівельникам довелося просвердлити двофутову бетонну стіну, щоб встановити нові труби.
 • Drilling through the thick ice required specialized equipment. – Для буріння крізь товщу льоду потрібна була спеціальна техніка.

Поради щодо використання: Це буквальне значення, яке безпосередньо стосується фізичного акту буріння.

Значення 2: Долати труднощі або протистояти зовнішньому тиску, часто метафоричному.

Наприклад:

 • The anthropologist drilled through layers of bureaucracy to gain access to the ancient manuscripts. – Антрополог пробурив шари бюрократії, щоб отримати доступ до стародавніх рукописів.
 • Despite setbacks, the team drilled through and completed the project on time. – Незважаючи на невдачі, команда вчасно впоралася з проектом і завершила його.

Поради щодо використання: У метафоричному значенні «drill through» означає наполегливість.

5. Drill down through

Значення: Термін “drill down through” може використовуватись для опису процесу дуже глибокого або деталізованого аналізу, який продовжується до досягнення необхідного рівня розуміння чи виявлення конкретних результатів через кілька рівнів або шарів інформації.

Наприклад:

 • They drilled down through the information to find the truth. – Вони детально вивчали інформацію, щоб знайти правду.
 • Our task is to drill down through the historical records to uncover the timeline of events. – Наше завдання полягає в детальному дослідженні історичних записів, щоб розкрити хронологію подій.

Поради щодо використання: Цей фразовий дієслів може бути вживаний у спеціалізованих або технічних контекстах, де важливо пройти крізь різні рівні складної інформації. Також може вживатись в більш образному сенсі, наголошуючи на повноті та деталізації процесу аналізу.

6. Drill in

Значення: Прищепити щось шляхом наполегливих інструкцій.

Наприклад:

 • Coaches drill in the importance of teamwork and discipline from the first day of training. – Тренери вбивають (навчають) учасникам важливість командної роботи та дисципліни з першого дня тренувань.
 • It’s important to drill in the fundamentals before moving on to more advanced topics. – Перш ніж переходити до більш складних тем, важливо розібратися в основах.

Поради щодо використання: Подібно до “drill into”, воно використовується під час обговорення освіти чи навчання.

7. Drill out

Значення: Видалити щось за допомогою свердління або збільшити отвір розсвердлюванням.

Наприклад:

 • The worker drilled out the broken screw, so they could replace it with a new one. – Робітник висвердлив зламаний гвинт, щоб його замінили на новий.
 • To fit the larger cables, you might need to drill out the holes slightly. – Щоб під’єднати великі кабелі, можливо, знадобиться трохи просвердлити отвори.

Поради щодо використання: Зазвичай це технічний термін, який використовується в контексті будівництва чи виробництва.

8. Drill up

Значення: Це менш поширений вислів, може означати збирання інформації з різних джерел або звітів, по суті навпаки до «drill down». Він також іноді використовується для позначення акту завершення вправи або тренування.

Наприклад:

 • After drilling down to gather individual details, it’s often necessary to drill up to understand the overall situation. – Після того, як було проведено ретельний аналіз для збору індивідуальних деталей, часто стає необхідним вивчення загальної ситуації
 • The coach decided to drill up early because the team was performing exceptionally well. – Тренер вирішив завчасно тренуватися, тому що команда виступала надзвичайно добре.

Поради щодо використання: Рухатися вгору або підніматися шляхом буріння або копання.

Підводячи підсумок, фразові дієслова «drill» є універсальними, і можна побачити, що вони впливають на різні дисципліни, включаючи освіту, бізнес, будівництво та навіть повсякденні розмови. Незначні відмінності в прийменниках значно змінюють значення, тому увага до контексту є ключовою. Для тих, хто вивчає англійську, знання цих фразових дієслів може допомогти заглибитися в нюанси мови.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!