Різниця між Listen та Hear в англійській мові

Hear vs. Listen

Яка різниця між  “Hear” та “Listen (to)” на практиці?

Розуміння англійської мови включає не тільки розширення словникового запасу, але й усвідомлення нюансів між, здавалося б, схожими дієсловами. Два таких дієслова, які часто викликають плутанину у тих, хто вивчає англійську мову, це «hear (чути)» і «listen (слухати)». Хоча обидва стосуються акту сприйняття звуку, вони не є взаємозамінними та мають різні граматичні структури та контексти використання. У цій статті ми дослідимо відмінності між «hear» та «listen (to)», щоб допомогти вам правильно їх використовувати. Наприкінці статті перевірте свої знання, виконавши практичний тест із 10 запитань.

Hear – пасивне сприйняття звуку

Дієслово «hear» відноситься до мимовільного акту сприйняття звуку через вухо. Коли звукові хвилі досягають наших вух, наш мозок обробляє їх, і ми «hear (чуємо)» їх без будь-яких навмисних зусиль. Таким чином, “hear” вважається пасивним дієсловом, оскільки воно не вимагає активної участі чи наміру.

Граматично «hear» часто використовується в простому аспекті для опису загальної здатності сприймати звуки:

 • I can hear birds singing outside my window. – Я чую спів птахів за вікном.
 • Did you hear the thunder last night? – Ви чули грім минулої ночі?

У цих реченнях увага зосереджена на природній здатності сприймати звуки без жодного натяку на навмисну увагу.

“Hear” can also be used in continuous tenses, though less commonly, and usually when we are suddenly aware of a sound:

“Hear” також може використовуватися в  часах continuous, хоча рідше, і зазвичай, коли ми раптово усвідомлюємо звук:

 • I am hearing a strange noise; what could it be? – Я чую дивний шум; що це може бути?

Listen (to) – активне сприйняття звуку

The verb “listen” carries a different connotation. To “listen” means to actively pay attention to sounds or what someone is saying. Unlike “hear,” “listen” is a voluntary action and requires a conscious effort. When we listen, we intentionally focus on the sound or message being conveyed.

Дієслово «listen» має інше значення. «Listen» означає активно звертати увагу на звуки або те, що хтось говорить. На відміну від «hear», «listen» вимагає свідомих зусиль  rоли ми слухаємо.

Граматично після “listen” часто йде “to”:

 • Please listen to the instructions carefully. – Будь ласка, уважно слухайте інструкції.
 • She listens to classical music to relax. – Вона слухає класичну музику, щоб розслабитися.

Тут є чітка мета акту слухання, і це активний процес. «Listen» можна використовувати в різних аспектах і часах для опису поточних або звичних дій:

 • He is listening to a podcast about history. – Він слухає подкаст про історію.
 • They often listen to the radio while having breakfast. – Вони часто слухають радіо під час сніданку.

Відмінності між “hear” та “listen на прикладах

Розуміння контексту, у якому слід використовувати «hear» або «listen», можна додатково прояснити на прикладах:

 • During the concert, I could hear the music, but I couldn’t listen to the lyrics because of the crowd noise. (Тут «hear» вказує на присутність музики, тоді як «listen» означає спробу звернути увагу на конкретні слова)
 • I heard someone knocking at the door, but I didn’t listen to what they were saying because I was busy. (У цьому прикладі «heard» означає випадкове сприйняття стуку, тоді як «listen» вказує  на навмисне звернення уваги на слова людини)

Загальні вирази

В англійській мові також є загальні вирази, які розрізняють «hear» та «listen»:

 • Hear about (щось дізнатись): Have you heard about the new restaurant in town? – Ви чули про новий ресторан у місті?
 • Listen to reason (звертати увагу на логічні аргументи): I wish he would listen to reason and not make a hasty decision. – Я б хотів, щоб він прислухався до розуму і не приймав поспішних рішень.

Інформація перед тестом

Перш ніж спробувати тест, запам’ятайте ці основні принципи, якими керуватиметеся при виборі відповіді:

 1. “Hear”використовується, коли йдеться про пасивний акт сприйняття звуків без наміру чи зосередженості.

 2. “Listen (to)” вимагає наміру, свідомого зусилля зосередитися на звуках або розмовах.

 3. “Hear” не потребує прийменника «to», але «listen» майже завжди йде з «to».

 4. Зверніть увагу на побудову кожного речення. Шукайте підказки, які вказують на те, чи є акт сприйняття звуку навмисним ((listen to) чи ненавмисним (hear).

Тест на розуміння різниці між “Hear” та “Listen” 

Прочитайте речення та виберіть одну з правильних відповідей, щоб заповнити пропуски. В кінці тесту натисніть кнопку «Submit Answers», щоб перевірити свої відповіді.

I'm terribly sorry but I ....... what you said just now and I wonder if you could repeat it.

I ....... attentively to the lecture on philosophy but I still didn't understand much of it.

Can you ....... me all right over there because you are rather a long way away?

I ....... what you are saying but that still doesn't make me want to change my mind one little bit.

I ....... to the concert every Monday on the radio and I imagine I am there listening to it in person.

I should explain that he finds it very difficult to follow your conversation because he is very hard of ........

Now will you please ....... me and pay attention to what I'm saying because it's very important.

You've been making so much noise with your music that people at the far end of the road can ....... you.

He sometimes pretends he can't ....... a single word you are saying but all the time he's taking it all in.

I have been ....... strange stories about you recently but I do hope that there is no substance in them.

Висновки

Підводячи підсумок, головна відмінність між «hear» і «listen» полягає в навмисності та увазі. Використовуйте «hear», коли йдеться про природний і пасивний досвід сприйняття звуків. Використовуйте «listen», коли є активна увага та зусилля, щоб зрозуміти звуки або мову. Розрізняючи їх, ви можете значно покращити своє розуміння англійської та спілкування. Пам’ятайте, що опанування таких тонкощів потребує практики, тому включіть вправи на аудіювання та сприйняття слуху у свою програму вивчення мови, щоб розвинути слух для правильного використання в різних контекстах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!