Фразові дієслова з ‘Cop’ в англійській мові

COP TO SOMETHING | English meaning. cop - Verb Forms

Все про слово ‘Cop’ в англійській мові

Переглядаючи фільми або у інших випадках коли ви чули слово “Cop” [kɒp],  у більшості випадків ви розуміли це слово  як поліцейський. Проте слово “cop” в англійській мові має декілька значень.

Як іменник, “cop” може означати поліцейського, або захоплення чогось. Наприклад:

 • The cops arrested the thief. (Поліцейські затримали злодія.)
 • She got a cop of the latest fashion magazine. (Вона захопила останній модний журнал.)

Як дієслово, “cop” може означати отримати, зазнати, або уникнути чогось. Наприклад:

  • He copped an award for his performance. (Він отримав нагороду за свій виступ.)
  • They copped a lot of trouble after the accident. (Вони зазнали багато неприємностей після аварії.)
  • She copped out of the difficult task. (Вона уникнула складного завдання.)

Як фразове дієслово, “cop” може утворювати різні сполучення з прийменниками або прислівниками, які змінюють його значення. Наприклад:

 • Cop it: зазнати неприємностей або покарання. Наприклад:
  • They really copped it when they got caught shoplifting. (Вони справді зазнали неприємностей, коли їх спіймали на крадіжці в магазині.)
 • Cop off: піти з роботи або школи раніше, або поцілуватися, погладити або зайнятися сексом з кимось. Наприклад:
  • We copped off early on Friday because there was nothing to do. (Ми пішли раніше в п’ятницю, бо нам не було чого робити.)
  • She copped off with Damian at the end-of-term party. (Вона поцілувалася з Даміаном на вечірці в кінці семестру.)
 • Cop out: обрати легший варіант, або відмовитися від чогось. Наприклад:
  • She was going to take a Master’s degree but copped out and chose the Diploma course instead. (Вона збиралася отримати ступінь магістра, але відмовилася і обрала курс диплома замість цього.)

Найпопулярніші фразові дієслова та фрази з ‘Cop’ в англійській мові

Розглянемо детальніше найпопулярніші фразові дієслова із “Cop” в англійській мові.

Cop out

Фраза «cop out» — це неформальне фразове дієслово, яке зазвичай можна почути в англійській мові. Термін «cop» у цьому контексті не стосується поліції, а означає «відмовитися» або «ухилитися». «Cop out» означає уникати відповідальності, відмовлятися від зобов’язань або легко здаватися замість того, щоб довести справу до кінця.

 • Приклад: “He was supposed to help us move on Saturday, but he copped out at the last minute, saying he needed to wash his car.” – Він мав допомогти нам переїхати в суботу, але в останню хвилину відмовився, сказавши, що йому потрібно помити машину

Cop to (something)

Коли хтось щось «cops to», він визнає свою причетність, часто неохоче або під тиском. Це схоже на зізнання, і воно несе в собі відчуття піддатися допиту чи підозрі.

 • Приклад: “After the overwhelming evidence was presented, he finally copped to the crime.”  – Після того, як були представлені переконливі докази, він нарешті зізнався у злочині

Cop off (with someone)

Це британське англійське фразове дієслово набуває значення, далеке від поліції чи звичайної відповідальності. Під «Cop off» розуміють романтичні стосунки із кимось або поцілувати когось, часто випадково або одноразово.

 • Приклад: “I can’t believe Dave copped off with someone from the party last night!.” – Не можу повірити, що Дейв підципив когось на вечірці вчора ввечері!

Примітка щодо використання: Хоча «cop off» може бути популярною фразою у Великій Британії, вона не широко використовується в американській англійській мові, де термін «hook up» частіше можна почути в такому ж значенні.

Cop (something) or Cop it

«Cop» може означати отримати або терпіти щось, часто щось негативне або небажане. «Copping it» може означати нести тягар наслідків або отримати гірший результат під час зіткнення.

 • Приклад: “He really copped it from the teacher for not doing his homework again.” – Він справді отримав від учителя через те, що знову не зробив своє домашнє завдання

Cop on to

Зрозуміти щось, часто після періоду плутанини (розгубленості).

 • Приклад: It took him a while, but eventually, he copped on to the fact that the meeting had been rescheduled. – Йому знадобився деякий час, але зрештою він зрозумів, що зустріч перенесено.

Cop out of

Щоб уникнути відповідальності чи зобов’язань.

 • Приклад: He tried to cop out of his duties by feigning illness, but his boss wasn’t fooled. – Він намагався ухилитися від своїх обов’язків, симулюючи хворобу, але його начальника не обдурили.

Cop a feel

Доторкнутися до когось у  неналежний спосіб, часто без згоди.

 • Приклад: The inappropriate behavior at the party led to complaints, as some individuals felt they were copped a feel. – Неадекватна поведінка на вечірці призвела до скарг, оскільки деякі люди вважали, що їх обдурили.

Cop a plea

Визнати себе винним за м’якше обвинувачення, щоб отримати більш м’який вирок.

 • Приклад: Faced with overwhelming evidence, the defendant decided to cop a plea rather than risk a harsher punishment at trial. – Стикнувшись із приголомшливими доказами, відповідач вирішив домовитися про визнання вини, аніж ризикувати суворішим покаранням під час судового процесу.

Cop it sweet

Приймати щось, особливо критику чи покарання, без нарікань.

 • Приклад: After breaking the rules, he had to cop it sweet and face the consequences of his actions. – Порушивши правила, йому довелося спокійно прийняти на себе наслідки своїх дій і відповісти за них.

Cop a load of

Пережити або витримати важку чи складну ситуацію.

 • Приклад: When she heard the news, she realized she was about to cop a load of problems at work. – Коли вона дізналася новину, вона усвідомила, що незабаром їй доведеться стикнутися з цілою низкою проблем на роботі.

Cop hold of

Отримати або придбати щось, часто завдяки зусиллям або навичкам.

 • Приклад: The entrepreneur managed to cop hold of a rare opportunity that transformed her business. – Підприємець зміг схопити унікальну можливість, яка трансформувала його бізнес.

Cop out on

Відмовлятися або не виконувати зобов’язання чи обіцянку.

 • Приклад: He copped out on his friends by canceling the plans at the last minute. – Він відмовив своїм друзям, скасувавши плани в останню мить.

Розуміння фразових дієслів із «Cop» збагачує ваше спілкування, особливо коли ви маєте справу з розмовною англійською. Пам’ятайте, що фразові дієслова можуть бути дуже неформальними, сильно відрізнятися в різних англомовних культурах, і їх значення можуть змінюватися. Деякі з цих виразів є неформальними та більш поширеними в певних діалектах англійської мови, таких як британська англійська.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!