Як використовувати та які бувають слова-зв’язки в англійській

Linking/transition words

Linking words (слова-зв’язки) в англійській мові на практиці

Linking words (слова-зв’язки) або transition words  – це сполучники,  які використовуються в англійській мові для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення для структуруванню тексту та передачі логічного зв’язку між різними частинами мови. Важкість при їх вивчення полягає в тому, що складно обрати слово, яке краще підходить для речення. Саме тому, в цій статті розглянемо, які є категорії або види сполучних слів в англійській мові та як правильно їх використовувати. В кінці на вас чекає тест із 10 запитань для перевірки знань.

Що таке слова-зв’язки (Linking Words)?

Linking words (слова-зв’язки) це сполучники, тобто це слова та фрази, які з’єднують речення, частини речень або інші слова. Вони використовуються для з’єднання різних частин тексту, надаючи йому послідовність та логічність. Вони можуть вказувати на зв’язок між ідеями, додавати нові аспекти, конкретизувати чи змінювати думку при розмові. Наприклад:

 • I like chocolate and ice cream. (Я люблю шоколад і морозиво.)
 • She is smart but lazy. (Вона розумна але лінива.)
 • He went to the park because he wanted to play. (Він пішов до парку тому що він хотів грати.)

Які бувають та як використовуються Linking Words в англійській мові?

Існує багато різних типів linking words, які використовуються в англійській мові для різних цілей. Розглянемо самі популярні із них:

Додавання: Для розширення використовуються слова такі як: “in addition”, “furthermore”, “moreover”, “also”, та “as well as”. Вони поєднують речення та додають  додаткову інформацію до розповіді.

 • Наприклад: “She is a skilled pianist. Furthermore, she composes her own music.” – Вона вправна піаністка. Крім того, вона пише власну музику

Контраст: Коли представляються протилежні погляди чи контрастні ідеї, використовуються слова: “however”, “nevertheless”, “on the other hand”, та “conversely”, щоб виразити розбіжність думок.

 • Наприклад: “The road was clear. However, we still arrived late due to an unexpected detour.” – Дорога була вільна. Однак через несподіваний обхід ми все одно прибули пізно

Причина та наслідок: Такі слова-зв’язки як “therefore”, “thus”, “as a result”, та “hence” ілюструють зв’язок між причиною і наслідком, підкреслюючи вплив однієї події на іншу.

 • Наприклад: “He didn’t study for the test; as a result, he scored poorly.” – Він не готувався до іспиту; в результаті він погано здав

Послідовність: Щоб зобразити певний порядок чи хронологію у тексті, використовуються слова-зв’язки: “firstly”, “secondly”, “then”, “next”, та “finally”.

 • Наприклад: “Firstly, gather all the ingredients. Secondly, preheat the oven. Finally, mix the batter before baking.” – Спочатку зберіть всі інгредієнти. По-друге, розігрійте духовку. Нарешті, перемішайте тісто перед випіканням

Ілюстрація: Коли наводяться приклади, використовуються слова: “for instance”, “for example”, “namely”, та “such as” для наочного пояснення певного моменту.

 • Наприклад: “Several fruits are rich in vitamin C; for example, oranges and strawberries.” – Кілька фруктів багаті вітаміном С; наприклад, апельсини і полуниця

Порівняння: Для проведення паралелей використовуються фрази: “similarly”, “likewise”, та “in the same way”, щоб асоціювати одну ідею з іншою.

 • Наприклад: “He is meticulous in his work, similarly to his sister who is an exceptional student.” – Він прискіпливий у своїй роботі, як і його сестра, яка є відмінницею

Підсумок: Щоб підсумувати аргументи чи ідеї, використовуються слова-зв’язки: “in summary”, “in conclusion”, “to sum up”, та “overall”, які сигналізують про узагальнення інформації.

 • Наприклад: “In conclusion, linking words are essential for effective communication.” – Підсумовуючи, сполучні слова є важливими для ефективної комунікації

Наголос: Щоб підкреслити певний момент чи ідею, можуть використовуватися слова-зв’язки наголосу, такі як: “indeed”, “certainly”, “actually”, та “in fact”.

 • Наприклад: “She indeed won the competition, against all odds.” – Вона справді виграла конкурс, незважаючи ні на що

Приклади із linking words

Розглянемо деякі приклади linking words, які використовуються для різних цілей. Ось деякі з них:

 • Linking words, які показують додаткову ідею або подібність: andalsotooas well asin additionfurthermoremoreoverbesideslikewisesimilarlynot to mentionetc.
  • Наприклад: I like chocolate and ice cream. (Я люблю шоколад і морозиво.)
 • Linking words, які показують протилежну ідею або контраст: buthoweveralthoughthougheven thoughdespitein spite ofwhereaswhileon the other handneverthelessnonethelessetc.
  • Наприклад: She is smart but lazy. (Вона розумна але лінива.)
 • Linking words, які показують причину або наслідок: becausesinceasforsothereforethushenceconsequentlyas a resultdue toowing toetc.
  • Наприклад: He went to the park because he wanted to play. (Він пішов до парку тому що він хотів грати.)
 • Linking words, які показують умову або можливість: ifunlesswhetherprovided thatas long asin casesuppose thatetc.
  • Наприклад: I will go to the cinema if you come with me. (Я піду в кіно якщо ти підеш зі мною.)
 • Linking words, які показують час або послідовність: whenafterbeforeuntilas soon aswhileas long assincethennextfinallyfirstsecondthirdetc.
  • Наприклад: She called me after she finished her homework. (Вона подзвонила мені після того як вона закінчила свою домашню роботу.)

 Вправа на використання linking words – тест

0%
Linking/transition words

Practice. Linking Words Exercise - Test

She takes the bus _______ walking to school.

_______ the rain, we still went out.

I will go to school later _______ I miss the bus.

I love playing tennis _______ going for runs.

She finished her homework _______ started reading a book

She ran very fast _______ came first in the race.

_______ it was late, I still finished my work.

I wanted to go to the park _______ it was raining outside.

The book was interesting; ________, it was also educational.

She wanted to go to the concert; _______, her friends preferred staying home.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!