Фразові дієслова з “chase” в англійській мові

chase away, off, etc. phrasal verb

Як використовується слово “chase” в англійській мові

Одним із цікавих слів в англійській мові є “chase” [tʃeɪs].  Воно має кілька значень та використовується в різних граматичних формах. Розглянемо основні значення та використання:

Chase як дієслово (verb):

 • Переслідувати: йти або бігти за кимось або чимось, щоб спіймати. Наприклад: “The police car was chasing the thief”
 • Гнатися за чимось: намагатися досягти чогось складного. Наприклад: “She has been chasing her dreams for years”

Chase як іменник (noun):

 • Переслідування: акт переслідування когось або чогось. Наприклад: “The chase ended in the park”

Граматичні форми слова “chase”:

 • Present Simple: I chase, you chase, he/she/it chases, we chase, you chase, they chase
 • Present Continuous: I am chasing, you are chasing, he/she/it is chasing, we are chasing, you are chasing, they are chasing
 • Past Simple: I chased, you chased, he/she/it chased, we chased, you chased, they chased
 • Future Simple: I will chase, you will chase, he/she/it will chase, we will chase, you will chase, they will chase

Chase дуже часто використовують із фразове дієслово. Тож давайте розглянемо, які існують фразові дієслова із  “chase”, що вони значать та як їх використовувати.

Поширені фразові дієслова з “Chase”

Chase after (Переслідувати, гнатися за)

Значення: Переслідувати або слідувати за кимось чи чимось швидко, щоб зловити їх.

Приклад:

 • The police chased after the suspect through the narrow alleys. (Поліція гналася за підозрюваним вузькими алеями)
 • She’s been chasing after her dreams since she was a child. (Вона гналася за своїми мріями з дитинства)

Chase away (Проганяти)

Значення: Примусити когось або щось залишити, переслідуючи їх.

Приклад:

 • The dog chased away the intruder. (Собака прогнав зловмисника)
 • They used loud noises to chase the birds away from the crops. (Вони використовували гучні звуки, щоб прогнати птахів від врожаю)

Chase down (Розшукати, зловити)

Значення: Переслідувати і зловити когось або щось після тривалих пошуків. Отримати щось.

Приклад:

 • The detective managed to chase down the elusive criminal. (Детективу вдалося зловити невловимого злочинця)
 • I finally chased down that book I was looking for at a used bookstore. (Я нарешті розшукав ту книгу, яку шукав у крамниці вживаних книг)

Chase up (Нагадати, підштовхнути, розслідувати)

Значення 1: Нагадати комусь зробити щось, що він уже мав зробити.

Приклад:

 • I need to chase up the supplier about the delayed delivery. (Мені потрібно нагадати постачальнику про затримку доставки)
 • Could you chase up the report for me? It’s overdue. (Можеш нагадати про звіт для мене? Він прострочений)

Значення 2: Розслідувати або знайти інформацію.

Приклад:

 • I’ll chase up the details of the new project. (Я розслідую деталі нового проекту)
 • We need to chase up what happened to the missing files. (Нам потрібно розслідувати, що сталося з зниклими файлами)

Chase off (Проганяти)

Значення: Примусити когось залишити місце, зазвичай за допомогою загрози або сили.

Приклад:

 • The farmer chased off the fox that was stealing his chickens. (Фермер прогнав лисицю, яка крала його курей)
 • They had to chase off the stray dog from the playground. (Їм довелося прогнати бездомного собаку з дитячого майданчика)

Chase up on (Перевіряти, слідкувати)

Значення: Перевіряти прогрес або статус чогось.

Приклад:

 • I need to chase up on the status of our application. (Мені потрібно перевірити статус нашої заявки)
 • Can you chase up on whether the documents have been sent? (Можеш перевірити, чи були відправлені документи?)

Chase off after (Гнатися за кимось)

Значення: Почати переслідування когось або щось.

Приклад:

 • As soon as he saw the thief, he chased off after him. (Як тільки він побачив злодія, він почав його переслідувати)
 • The dog chased off after the cat. (Собака почав переслідувати кішку)

Приклади використання “Chase” в реченнях

Для подальшого пояснення використання цих фразових дієслів, ось детальні приклади речень:

Chase After:

 • “The little boy chased after the ice cream truck, hoping to buy a treat.” (Маленький хлопчик гнався за фургоном з морозивом, сподіваючись купити смаколик)
 • “Many people spend their lives chasing after wealth and success.” (Багато людей проводять своє життя, ганяючись за багатством та успіхом)

Chase Away:

 • “The scarecrow was supposed to chase away the crows from the field.” (Опудало мало б проганяти ворон з поля)
 • “His rude behavior chased away all his friends.” (Його груба поведінка прогнала всіх його друзів)

Chase Down:

 • “It took the police several hours to chase down the fugitive.” (Поліції знадобилося кілька годин, щоб зловити втікача)
 • “After weeks of searching, I finally chased down the antique lamp I wanted.” (Після тижнів пошуків я нарешті знайшов ту антикварну лампу, яку хотів)

Chase Up:

 • “I need to chase up John for the project updates.” (Мені потрібно нагадати Джону про оновлення проєкту)
 • “The manager asked her assistant to chase up the clients who haven’t responded yet.” (Менеджер попросила свою асистентку нагадати клієнтам, які ще не відповіли)

Chase Off:

 • “The farmer chased off the fox that was stealing his chickens.” (Фермер прогнав лисицю, яка крала його курей)
 • “They had to chase off the stray dog from the playground.” (Їм довелося прогнати бездомного собаку з дитячого майданчика)

Вправи на закріплення знань із фразовим дієсловом “сhase”

Щоб перевірити ваше розуміння, спробуйте виконати наступні вправи. Заповніть пропуски відповідним фразовим дієсловом (chase away, chase after,  chase up, chase off, chase down):

 1. The dog __________ the mailman every morning.
 2. She spent the entire summer __________ her lost cat.
 3. Could you __________ the contractor for the repair work?
 4. They used various methods to __________ the pests from the garden.
 5. The farmer __________ the wolf from his flock.

Відповіді

 1. chased after
 2. chasing after
 3. chase up
 4. chase away
 5. chased off

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!