Практика та граматика англійської для просунутих

Advanced English Grammar Tests

Партика із англійської мови для просунутих

Перевір наскільки добре знаєш англійську мову. Пропонується 20 завдань, без реєстрації та обмежень. Для початку рекомендуємо перечитати теорію нижче, але якщо впевнені у собі, то тисніть “start”.

0%
Free online English grammar test

Advanced English practice (quiz, test)

“May I have my letters addressed in care of your office?” asked Mr. Taylor. Mr. Taylor asked if ______ letters addressed in care of ______ office.

“Whom did you see at the concert last night?” She asked us whom _______ the other night.

Teachers have found the overhead projector to be invaluable as a teaching aid.

Teachers have found that the overhead projector _____.

Many people considered it to be cruel to send animals in rockets into outer space. Many people consider that _______ cruel to send animals in rockets into further space.

The Prime Minister clearly suspects his party to have little chance of winning the next election. The Prime Minister clearly suspects that his party _______ little chance of winning the next election.

The witness later disclosed the evidence to have been destroyed. The witness later disclosed that the evidence _______.

He asked “Have you read The old Man and the Sea, Ted?” He wanted to know if _______ The old Man and the Sea.

“Please give me a pain killer.” the patient said. The patient begged the nurse _______ a pain killer.

“Did she agree with me?” He wondered if _______.

“I’d love to come.” she said. She said _______ to come.

The doctor says, “The moisture in the air might affect your breathing.” He thinks that the moisture in the air _______.

The law requires that all cars _______ regularly tested for safety and efficiency.

I wanted to know why no one _______.

Researches have now proved that earlier theories _______ incorrect.

“Don’t eat those cherries, they are poisonous,” said David. David _______ not to eat those cherries because they were poisonous.

The Prime minister warned that higher wages _____ higher prices.

I assured him that he _______ pneumonia.

They asked, “Is the work going to be easy?” They wondered if _____.

“Which of these films have you seen?” My friend asked me which of the films _______.

He began to realize that he _______ mistake.

Your score is

0%

Ключові граматичні правила для знання англійської на високому рівні

Щоб успішно виконувати вправи на заповнення пропусків у реченнях, необхідно добре знати певні граматичні конструкції та правила. Розглянемо коротко основи щоб пригадати та успішно виконати вправу.

Інфінітиви та герундії

Інфінітиви

Інфінітиви — це базова форма дієслова з часткою “to” (to learn — вчити). Інфінітиви часто використовуються після певних дієслів, прикметників і іменників.

Приклади:

 • “She wants to learn.” (Вона хоче вчитися)
 • “He decided to leave.” (Він вирішив піти)

Герундії

Герундії — це дієслова із закінченням “-ing”, які виконують функції іменників. Вони використовуються після прийменників та певних дієслів.

Приклади:

 • “Swimming is fun.” (Плавання — це весело)
 • “She is good at drawing.” (Вона добре малює)

Пасивний стан

Пасивний стан (Passive Voice) підкреслює дію, а не суб’єкт, який її виконує. Він утворений за допомогою форми “to be”, за якою йде дієприкметник минулого часу.

Структура:

 • Subject + form of “to be” + past participle (Підмет + форма “to be” + дієприкметник минулого часу)

Приклади:

 • Активний: “The chef cooked the meal.” (Шеф-кухар приготував страву)
 • Пасивний: “The meal was cooked by the chef.” (Страва була приготовлена шеф-кухарем)

Непряма мова

Твердження

Непряма мова (Reported Speech) передає слова іншої особи без прямого цитування. При перетворенні речень часто змінюється час дієслова, а також змінюються займенники і вирази часу.

Зміна часу:

 • Present Simple → Past Simple: “She says, ‘I am happy.'” → “She said that she was happy.” (Вона каже: “Я щаслива.” → Вона сказала, що вона була щаслива)
 • Present Continuous → Past Continuous: “He says, ‘I am going.'” → “He said that he was going.” (Він каже: “Я йду.” → Він сказав, що він йшов)
 • Present Perfect → Past Perfect: “They say, ‘We have finished.'” → “They said that they had finished.” (Вони кажуть: “Ми закінчили.” → Вони сказали, що вони закінчили)

Питання

При перетворенні питань використовують дієслово “ask” (запитувати) та змінюють питання на форму твердження.

Приклади:

 • Пряме: “What time does the train leave?” (О котрій годині відправляється поїзд?)
 • Непряма: “He asked what time the train left.” (Він запитав, о котрій годині відправляється поїзд)

Команди та прохання

Для передачі команд і прохань використовуються дієслова “tell” (говорити) або “ask” (просити) з інфінітивом.

Приклади:

 • Пряме: “Close the door.” (Закрий двері)
 • Непряма: “She told me to close the door.” (Вона сказала мені закрити двері)

Умовні речення

Умовні речення (Conditionals) виражають ситуації “якщо”. Вони важливі для гіпотетичних або невизначених подій.

Нульовий умовний

Використовується для загальних істин:

 • Структура: If + present simple, present simple (If + теперішній простий, теперішній простий)
 • Приклад: “If you heat water, it boils.” (Якщо нагріти воду, вона кипить)

Перший умовний

Використовується для можливих майбутніх подій:

 • Структура: If + present simple, will + base verb (If + теперішній простий, will + базова форма дієслова)
 • Приклад: “If it rains, we will cancel the trip.” (Якщо піде дощ, ми скасуємо поїздку.)

Другий умовний

Використовується для гіпотетичних теперішніх або майбутніх ситуацій:

 • Структура: If + past simple, would + base verb (If + минулий простий, would + базова форма дієслова)
 • Приклад: “If I were rich, I would travel the world.” (Якби я був багатий, я б подорожував світом)

Третій умовний

Використовується для гіпотетичних минулих ситуацій:

 • Структура: If + past perfect, would have + past participle (If + минулий у перфект, would have + дієприкметник минулого часу)
 • Приклад: “If I had known, I would have acted differently.” (Якби я знав, я б діяв інакше)

Відносні речення

Відносні речення (Relative Clauses) надають додаткову інформацію про іменник. Вони вводяться відносними займенниками, такими як “who” (хто), “whom” (кого), “whose” (чиїй), “which” (який) і “that” (що).

Приклади:

 • “The book that I read was fascinating.” (Книга, яку я читав, була захоплюючою)
 • “She is the teacher who helped me.” (Вона – вчителька, яка мені допомогла)

Модальні дієслова

Модальні дієслова (can, could, may, might, must, shall, should, will, would) виражають необхідність, можливість, дозвіл або здатність. Перетворення, які включають модальні дієслова, вимагають розуміння їх різних використань та форм.

Приклади:

 • “She can swim.” (Вона може плавати.) → “She is able to swim.” (Вона здатна плавати)
 • “He might come.” (Він може прийти.) → “He may come.” (Він може прийти)

Часи дієслова

Розуміння різних часів дієслова є важливим для правильного перетворення речень. Ось основні часи та їх використання:

Теперішній простий (Present Simple)

Використовується для звичних дій, загальних істин і фіксованих домовленостей.

 • Приклад: “She studies every day.” (Вона вчиться щодня)

Минулий простий (Past Simple)

Використовується для дій, завершених у минулому.

 • Приклад: “They visited the museum.” (Вони відвідали музей.)

Теперішній доконаний час (Present Perfect)

Використовується для дій, які сталися у невизначений час або мають значення для теперішнього.

 • Приклад: “I have finished my homework.” (Я завершив домашнє завдання)

Минулий доконаний час (Past Perfect)

Використовується для дій, завершених до іншої дії в минулому.

 • Приклад: “She had left before I arrived.” (Вона пішла перед тим, як я прибув)

Майбутній простий (Future Simple)

Використовується для рішень, прийнятих в момент мовлення, або для майбутніх дій.

 • Приклад: “I will call you tomorrow.” (Я зателефоную тобі завтра)

Це лише мала частина того, що потрібно знати. Більше матеріалу у розділі “Граматика“.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!