Різниця між: live, life, alive, lively

alive, living, live, lively

Яка різниця між: live, life, alive та lively в англійській мові?

Більшість із нас вже знають, що значить слово “life“, а якщо вас запитати, чим воно відрізняється від слів “live“, “alive” чи “lively“, то інколи складно відповісти. Дані слова звучать подібно, але мають різні значення та використання. Для початку спробуємо пояснити дуже коротко, яка різниця між словами слова “live”, “life”, “alive” та “lively” у англійській:

 • Live може бути дієсловом, що означає “жити” або “проживати” (наприклад, “I live in Kyiv” – Я живу в Києві). Як прикметник перед іменником (наприклад, “live broadcast” – пряма трансляція), воно означає “наживо” або “прямий”.
 • Life – це іменник, що означає “життя” або “існування” (наприклад, “Life is beautiful” – Життя прекрасне).
 • Alive – це прикметник, який використовується для вказівки на те, що істота або людина жива (наприклад, “The cat is alive” – Кіт живий). Це слово ніколи не вживається перед іменником.
 • Lively – це також прикметник, але воно означає “енергійний”, “жвавий” або “бадьорий” (наприклад, “She is a lively person” – Вона – енергійна людина). Це слово може використовуватися і для опису неоживлених речей, наприклад, “a lively party” – жвава вечірка.

Пропонуємо розглянемо детальніше кожне з них, щоб зрозуміти їхню різницю і правила використання в англійській мові.

Live – значення та використання 

Слово live [lɪv] в англійській мові може виконувати роль дієслова або прикметника, і кожне з цих використань має свої особливості та нюанси. Давайте детально розглянемо кожне з них.

Як дієслово

Як дієслово, live означає “жити” або “існувати”. Це одне з базових дієслів англійської мови, яке використовується у багатьох контекстах. Ось кілька основних моментів:

Місце проживання:

 • I live in London. (Я живу в Лондоні)
 • They live in a small village. (Вони живуть у маленькому селі)

Спосіб життя:

 • He lives a simple life. (Він живе простим життям)
 • She lives like a queen. (Вона живе, як королева)

Тривалість життя:

 • Turtles can live for over 100 years. (Черепахи можуть жити більше 100 років)
 • How long do these flowers live? (Скільки живуть ці квіти?)

Існування:

 • Some memories live on forever. (Деякі спогади живуть вічно)
 • Legends live through the ages. (Легенди живуть через століття)

Виживання:

 • Fish can’t live out of water for long. (Риби не можуть довго жити без води)
 • Humans need food and water to live. (Людям потрібні їжа та вода, щоб жити)

Як прикметник

Як прикметник, live вимовляється [laɪv] і має інше значення. У цьому випадку слово описує щось, що відбувається в реальному часі або є активним та живим. Основні вживання прикметника live включають:

Прямі трансляції та події:

 • We are watching a live broadcast. (Ми дивимося пряму трансляцію)
 • The concert is being streamed live. (Концерт транслюється наживо)

Виконання або виступи:

 • The band is playing live tonight. (Гурт грає наживо сьогодні ввечері)
 • She loves to perform live. (Вона любить виступати наживо)

Живі організми:

 • This store sells live fish. (Цей магазин продає живу рибу)
 • Live bacteria are used in yogurt production. (Живі бактерії використовуються у виробництві йогурту)

Енергетика:

 • The atmosphere at the game was electric and live. (Атмосфера на грі була електризуючою та живою)
 • He gave a live, energetic performance. (Він дав живий, енергійний виступ)

Поширені фрази з “live”

Як дієслово:

 • Live your best life: (Жити на повну)
  • She believes in living her best life every day. (Вона вірить у те, щоб жити на повну кожен день)
 • Live and learn: (Живи і вчись)
  • Making mistakes is part of life; you live and learn. (Робити помилки – це частина життя; живи і вчись)
 • Live up to: (відповідати очікуванням)
  • He tries to live up to his parents’ expectations. (Він намагається відповідати очікуванням своїх батьків)

Як прикметник:

 • Live music: (жива музика)
  • The bar offers live music every Friday night. (У барі пропонується жива музика кожної п’ятниці ввечері)
 • Live show: (живе шоу)
  • We watched a live show at the theater. (Ми дивилися живе шоу в театрі)
 • Live audience: (жива аудиторія)
  • The comedian performed in front of a live audience. (Комік виступав перед живою аудиторією)

Life – значення та використання 

Слово life [laɪf] – це іменник, що означає “життя”. Воно використовується для опису існування, досвіду або сутності живих істот. Це одне з найважливіших слів в англійській мові, оскільки воно стосується фундаментального аспекту нашого буття. Ось детальний розгляд цього слова та його використання.

Існування або буття:

 • Life on Earth is diverse and complex. (Життя на Землі різноманітне та складне)
 • Scientists are searching for signs of life on other planets. (Вчені шукають ознаки життя на інших планетах)

Період від народження до смерті:

 • He lived a long and fulfilling life. (Він прожив довге та повноцінне життя)
 • Her life was cut short by illness. (Її життя було обірване хворобою)

Спосіб або стиль життя:

 • City life is very different from country life. (Міське життя дуже відрізняється від сільського життя)
 • She enjoys the simple life. (Вона насолоджується простим життям)

Живі організми або живі істоти:

 • Marine life is fascinating. (Морське життя захоплює)
 • The forest is teeming with life. (Ліс кишить життям)

Життєві події та досвід:

 • He has had a lot of interesting experiences in his life. (У нього було багато цікавих досвід у житті)
 • She is writing a book about her life. (Вона пише книгу про своє життя)

Поширені фрази із life

Aspect of Life:

 • Daily life: (Щоденне життя)
  • Her daily life involves a lot of traveling. (Її щоденне життя включає багато подорожей)
 • Private life: (Особисте життя)
  • He keeps his private life very secret. (Він тримає своє особисте життя в таємниці)

Philosophical or Abstract Uses:

 • Quality of life: (Якість життя)
  • The quality of life in this city is very high. (Якість життя в цьому місті дуже висока)
 • Circle of life: (Коло життя)
  • The circle of life continues as one generation gives way to the next. (Коло життя продовжується, коли одне покоління змінюється наступним)

Idiomatic Expressions:

 • Bring to life: (оживити)
  • The artist’s work brings history to life. (Робота художника оживляє історію)
 • A matter of life and death: (питання життя і смерті)
  • Getting to the hospital quickly was a matter of life and death. (Швидке потрапляння до лікарні було питанням життя і смерті)

Life Stages and Events:

 • Early life: (раннє життя)
  • He spent his early life in a small village. (Він провів своє раннє життя в маленькому селі)
 • Life expectancy: (очікувана тривалість життя)
  • Advancements in medicine have increased life expectancy. (Досягнення в медицині збільшили очікувану тривалість життя)

Alive – значення та використання 

Слово alive [əˈlaɪv] – це прикметник, який означає “живий” або “сповнений життя”. Воно використовується для опису стану живої істоти, а також для передачі ідеї активності або енергії. Давайте детально розглянемо це слово та його використання.

Стан живої істоти:

 • The patient is still alive. (Пацієнт все ще живий)
 • The fish is still alive. (Риба все ще жива)

Виживання після небезпечної ситуації:

 • He was found alive after the earthquake. (Його знайшли живим після землетрусу)
 • She is lucky to be alive after such a serious accident. (Їй пощастило залишитися живою після такого серйозного інциденту)

Стан або почуття енергії та активності:

 • She feels most alive when she is dancing. (Вона відчуває себе найбільш живою, коли танцює)
 • The city comes alive at night. (Місто оживає вночі)

Збереження або продовження існування чогось:

 • The traditions are still alive in this village. (Традиції все ще живі в цьому селі)
 • He keeps the memory of his grandfather alive. (Він зберігає пам’ять про свого дідуся живою)

Поширені фрази із alive 

Active and Energetic:

 • Come alive: (оживати)
  • The party really came alive after midnight. (Вечірка дійсно ожила після півночі)
 • Feel alive: (відчувати себе живим)
  • She feels alive when she is outdoors. (Вона відчуває себе живою, коли перебуває на свіжому повітрі)

State of Survival:

 • Stay alive: (залишатися живим)
  • They had to find food and water to stay alive. (Їм довелося знайти їжу та воду, щоб залишитися живими)
 • Barely alive: (ледве живий)
  • He was barely alive when they rescued him. (Він був ледь живий, коли його врятували)

Continued Existence:

 • Keep alive: (зберігати живим)
  • The community works hard to keep their cultural heritage alive. (Спільнота наполегливо працює, щоб зберегти свою культурну спадщину живою)
 • Alive and well: (живий і здоровий)
  • Despite the rumors, he is alive and well. (Незважаючи на чутки, він живий і здоровий)

Bringing Energy or Life to Something:

 • Bring something alive: (оживити щось)
  • The storyteller brought the ancient myths alive. (Оповідач оживив стародавні міфи)
 • Come to life: (оживати, ставати реальністю)
  • The characters in the book come to life through the author’s vivid writing. (Персонажі в книзі оживають завдяки яскравому письму автора)

“Alive” також може використовуватися для опису місць або ситуацій, які є повними активності. Це слово часто використовується для підкреслення контрасту між життям і смертю, а також для опису відчуття життєвості або енергії.

Lively – значення та використання 

Слово lively [ˈlaɪvli] – це прикметник, який означає “жвавий”, “енергійний”, “веселий”. Воно використовується для опису людей, місць або ситуацій, які є сповнені життя та енергії. Давайте детально розглянемо це слово та його використання.

Опис людей:

 • She has a lively personality. (У неї жвавий характер)
 • The children were lively and full of energy. (Діти були жвавими і сповненими енергії)

Опис місць:

 • The market is always lively on weekends. (Ринок завжди жвавий на вихідних)
 • The city center is very lively at night. (Центр міста дуже жвавий вночі)

Опис подій або ситуацій:

 • They had a lively discussion about politics. (Вони мали жваву дискусію про політику)
 • The festival was lively and fun. (Фестиваль був жвавим і веселим)

Опис атмосфери або обстановки:

 • The party had a lively atmosphere. (На вечірці була жвава атмосфера)
 • The lively music made everyone want to dance. (Жвава музика змушувала всіх танцювати)

Поширені фрази із lively

Опис енергійності та активності:

 • Lively debate: (жвава дискусія)
  • The meeting turned into a lively debate. (Зустріч перетворилася на жваву дискусію)
 • Lively performance: (жвавий виступ)
  • The band gave a lively performance. (Гурт дав жвавий виступ)

Опис місць:

 • Lively neighborhood: (жвавий район)
  • They live in a lively neighborhood with lots of cafes and shops. (Вони живуть у жвавому районі з багатьма кафе та магазинами)
 • Lively streets: (жваві вулиці)
  • The lively streets of the city are filled with tourists. (Жваві вулиці міста наповнені туристами)

Опис людей:

 • Lively child: (жвава дитина)
  • He is a lively child who loves to play outside. (Він жвава дитина, яка любить грати на вулиці)
 • Lively conversationalist: (жвавий співрозмовник)
  • She is a lively conversationalist and always keeps the conversation interesting. (Вона жвавий співрозмовник і завжди робить розмову цікавою)

Опис подій:

 • Lively event: (жвава подія)
  • The concert was a lively event with lots of dancing and singing. (Концерт був жвавою подією з багатьма танцями та співом)
 • Lively celebration: (жваве святкування)
  • They had a lively celebration for their anniversary. (Вони мали жваве святкування своєї річниці)

“Lively” також може використовуватися для опису кольорів, які є яскравими та сильними. Це слово часто використовується для підкреслення активності та енергії, які можуть бути присутніми у людях, місцях, подіях або навіть кольорах.

У цій статті ми розглянули чотири важливі слова англійської мови: live, life, alive та lively. Кожне з цих слів має свої унікальні значення та використання, і розуміння їх відмінностей допоможе вам точніше та ефективніше висловлювати свої думки англійською мовою. Ось основні відмінності між цими словами:

 • Live як дієслово фокусується на акті життя чи існування, тоді як як прикметник описує щось, що відбувається в реальному часі або є активним та живим.
 • Life є іменником, який охоплює всі аспекти існування, від народження до смерті, а також спосіб життя та життєві досвіди.
 • Alive – це прикметник, що описує стан життя або енергії, часто використовується для підкреслення виживання або активності.
 • Lively – це прикметник, що характеризує людей, місця або події, які є сповнені енергії, життя та активності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!