Фразове дієслово “CARRY” в англійській мові

Carry [kæri] (нести) — звичайне дієслово. Розглянемо приклади найпоширеніших фразових дієслів з “carry “:

 • carry along – нести з собою, захоплювати
  • We were all carried along by his speech – Ми всі були захоплені його промовою
 • carry away – відносити, захоплювати, охоплювати
  • He was carried away by the music – Його захопила музика
 • carry on with/doing smth – продовжувати/займатися чим-небудь
  • Carry on with your work while I’m out – Продовжуйте свою роботу, поки мене немає
  • Until what age would you like to carry on working? – До якого віку ви хотіли б продовжувати працювати?
 • сarry on about – продовжувати про
  • She kept carrying on about how much money she makes – Вона продовжувала розповідати про те, скільки вона заробляє
 • carry out – виконувати, здійснювати
  • They carried out some tests to see the effects of the new drug – Вони провели кілька тестів, щоб побачити дію нового препарату
  • What kind of tasks do you have to carry out each day? – Які завдання ви повинні виконувати щодня?
 • carry over – переносити (на другий день, тиждень і т. д.)
  • The concert will have to be carried over till next week because the singer is ill – Концерт доведеться перенести на наступний тиждень через хворобу співака
 • сarry off – знести, вивезти
  • I need a truck to carry off all this furniture – Мені потрібна вантажівка, щоб вивезти всі ці меблі
 • carry through – здійснювати, підтримувати, провести через, довести до кінця
  • Once he starts a project, he always carries it through – Як тільки він починає проект, він завжди веде його до кінця
  • Only his courage carried Dan through – Тільки його мужність витримала Дена
Spread the love
error: Content is protected !!