Фразові дієслова з “Buy” в англійській мові

Phrasal Verb BUY

Словосполучення із “Buy” в англійській мові

Фразові дієслова є невід’ємною частиною англійської мови, забезпечуючи динамічний спосіб вираження ідей у більш невимушеному або розмовному тоні. Коли справа доходить до грошей і транзакцій, «buy» [baɪ] є часто вживаним дієсловом, і поєднання його з різними прийменниками змінює його значення відповідно до різних контекстів.

Дієслово to buy (купувати) – неправильне дієслово. Основні його форми представлені у таблиці.

InfinitivePast SimplePast Participle
to buyboughtbought

Нижче наведено 15 найпопулярніших фразових дієслів із «buy», а також їхні значення та приклади використання.

ТОП 15 найпопулярніших фразових дієслів із “Buy”

 • Buy into 

  • Значення: Повністю вірити в концепцію чи ідею.
  • Наприклад: Many people buy into the idea that money can’t buy happiness. – Багато людей вірять у те, що за гроші не можна купити щастя.
  • Наприклад: I never bought into the idea of a federalist Euopean Union. – Я ніколи не приймав ідею федералістського Європейського Союзу.
 • Buy off 

  • Значення: Платити комусь за забезпечення співпраці, часто вживається в негативному значенні, натякаючи на корупцію чи хабарництво. Заплатіть комусь, щоб він перестав створювати проблеми.
  • Наприклад: The company tried to buy off  the local officials, but they were reported to the authorities. – Компанія намагалася відкупитися  від місцевих чиновників, але на них повідомили владі.
  • Наприклад: He bought the newspaper off  by placing a lot of adverts. – Він врятував газету, розмістивши багато рекламних оголошень.
 • Buy out 

  • Значення: Придбати всю чи контрольну частку чого-небудь, як-от частки компанії чи окремої особи. Купити чиюсь частку в компанії.
  • Наприклад: The tech giant is planning to buy out several smaller startups this year. – Цього року технічний гігант планує викупити кілька менших стартапів.
  • Наприклад: His business partners bought him out  to get rid of him. – Його ділові партнери викупили його, щоб позбутися.
 • Buy up 

  • Значення: Купувати велику кількість чогось або всього, що є в наявності.
  • Наприклад: Investors bought up all the available shares in the promising new enterprise. – Інвестори викупили всі доступні акції в перспективному новому підприємстві.
  • Наприклад: We bought up all the shop had before the price went up. – Ми викупили все, що було в магазині, перш ніж ціни піднялися.
 • Buy back 

  • Значення: Викуповувати щось раніше продане, часто використовується в бізнес-контексті з акціями чи товарами.
  • Example: The company decided to buy back some of its shares from the stock market to regain control. – Компанія вирішила викупити частину своїх акцій з фондового ринку, щоб повернути контроль.
 • Buy down 

  • Значення: Щоб сплатити авансовий внесок, щоб зменшити майбутні платежі, часто пов’язані з відсотковими ставками по іпотеці.
  • Наприклад: They decided to buy down their mortgage rate to save money over time. – Вони вирішили знизити ставку по іпотеці, щоб з часом заощадити гроші.
 • Buy in 

  • Значення: Придбати акцію або частку в підприємстві, також використовується для вираження згоди або відданості ідеї. Змусьте компакт-диск або запис потрапити в чарти, купуючи багато копій.
  • Наприклад: She bought in to the new business venture with enthusiasm. – Вона з ентузіазмом взяла участь у новому бізнесі.
  • Наприклад: Joe Meek’s last hit, ‘Singin’ the Blues’, was probably bought in at number 30, but failed to go any higher. – Останній хіт Джо Міка, “Singin’ the Blues”, ймовірно, потрапив на 30-те місце, але не зміг піднятися вище.
 • Buy out of

  • Значення: Платити, щоб вийти з зобов’язання або ситуації.
  • Наприклад: He wanted to buy out of his contract, but there were substantial penalties for doing so. – Він хотів вийти з контракту, але це супроводжувалося значними штрафами
 • Buy over 

  • Значення: Подібно до «buy off», це означає отримання чиєїсь лояльності або співпраці шляхом підкупу. Завоювати чиюсь прихильність або підтримку шляхом переконання.
  • Наприклад: The spy was bought over by a rival nation with promises of asylum and money. – Шпигун був здобутий суперником за допомогою обіцянок притулку та грошей.
  • Наприклад: The charismatic leader managed to buy over even the most skeptical team members with his compelling vision. – Харизматичному лідеру вдалося підкупити навіть найбільш скептично налаштованих членів команди своїм переконливим баченням.
 • Buy around 

  • Значення: Щоб робити покупки в різних місцях для товарів або послуг.
  • Наприклад: We spent the weekend buying around for the perfect wedding dress. – Ми провели вихідні, обходячи різні магазини в пошуках ідеальної весільної сукні.
 • Buy through 

  • Значення: Щоб придбати щось через певний канал або процес.
  • Наприклад: They bought their tickets through an official agent to avoid scams. – Вони придбали свої квитки через офіційного агента, щоб уникнути шахрайства.
 • Buy on 

  • Значення: Щоб зробити покупку, виходячи з конкретної умови або ситуації.
  • Наприклад: Many people buy on impulse, which often leads to regret later. – Багато людей купують імпульсивно, про що потім часто шкодують.
 • Buy for 

  • Значення: Щоб купити щось для когось іншого.
  • Наприклад: Every Christmas, he struggles with what to buy for his wife. – Щороку на Різдво він має труднощі з вибором подарунка для своєї дружини.
 • Buy from 

  • Значення: Щоб зробити покупку в конкретного продавця або джерела.
  • Наприклад: Consumers are encouraged to buy from local farmers to support the community. – Споживачів заохочують купувати у місцевих фермерів, щоб підтримати громаду.
 • Buy across 

  • Значення: Може означати купівлю серед різних категорій або розподіл покупок між різними секторами.
  • Наприклад: To diversify their investments, they decided to buy across several industries. – Щоб диверсифікувати свої інвестиції, вони вирішили купити акції в кількох галузях промисловості.

Розуміння та використання цих фразових дієслів може додати більше лексики вашим розмовам про комерцію, переговори та фінансові рішення. Як і у випадку з будь-яким іншим елементом вивчення мови є практика, тому включення цього у щоденне використання англійської мови зробить вашу мову більш природною та кращою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!