Використання артиклів на прикладах у англійській мові

A/an, the, no article – the use of articles in English

Як використовувати артиклі в англійській мові?

Артиклі в англійській мові це слова, які допомагають вказати, чи ми маємо на увазі конкретний чи загальний предмет або особу. Вони ставляться перед іменниками і відносяться до класу слів, які називаються визначниками. В англійській мові є три артиклі: aan і the (також є нульовий артикль – це тоді коли артикль можна не використовувати). Артиклі поділяються на два типи: визначені та невизначені. Якщо вас цікавлять правила вживання артиклів в англійській мові,  означений та неозначений артиклі: a, an, the, все про артиклі в англійській мові розберемо в цій статті, детальніше також можна ознайомитися із статтею: Використання артиклів (a/an, the, no article) в англійській мові (тест)  (більше практики ).

Визначений артикль – “the”

Визначений артикль – це слово “the”. Воно вживається, коли ми говоримо про щось, що вже згадувалося, що єдине в своєму роді або що визначено контекстом. Визначений артикль може вживатися з іменниками, які в однині або множині або є незлічуваними. Наприклад:

 • I saw a movie yesterday. The movie was very interesting. (Перше згадування фільму з невизначеним артиклем, друге згадування з визначеним артиклем)
 • The sun is shining today. (Єдине сонце в своєму роді)
 • I live in the house with a red roof. (Контекст визначає, про який будинок йдеться)

Невизначений артикль – “a” або “an”

Невизначений артикль – це слова “a” або “an”. Вони вживаються, коли ми говоримо про щось вперше, коли ми називаємо члена групи або коли ми вказуємо на кількість “один”. Невизначений артикль вживається тільки з іменниками в однині. Наприклад:

 • I have a cat and a dog. (Перше згадування тварин)
 • She is a teacher. (Член групи вчителів)
 • He ate an apple. (Кількість “один”)

Вибір між a” та an” залежить від звуку, який починає наступне слово. Якщо це голосний звук, то вживається an”. Якщо це приголосний звук, то вживається a”. Наприклад:

 • a book
 • an apple
 • a university (починається з приголосного звуку /j/)
 • an hour (починається з голосного звуку /aʊ/)

Нульовий артикль

Іноді артикль можна опустити – це називається нульовим артиклем. Зазвичай нульовий артикль коли говоримо про власні імена, абстрактні поняття, мови, спорт, ігри тощо. Наприклад:

 • I like ø chocolate. (Абстрактне поняття)
 • She speaks ø English. (Мова)
 • He plays ø chess. (Гра)

Приклади використання артиклів

Ось деякі приклади речень, де добре видно, коли який артикль вживати, а коли не потрібен він взагалі:

 • I bought a new car yesterday. It is the car of my dreams. (Перше згадування машини з невизначеним артиклем, друге згадування з визначеним артиклем)
 • She is an artist. She loves painting ø flowers. (Член групи художників, абстрактне поняття квітів)
 • He is the president of ø France. He speaks ø French. (Конкретна особа, власна назва, мова)
 • They went to a park. They played ø soccer. (Загальна категорія, спорт)

Практика на закріплення знань по використанню артиклів

Прочитайте речення та оберіть правильний варіант відповіді для заповнення пропусків.

I only want ....... little sugar in my tea, please.

In ....... end we decided not to go to the cinema but to watch television.

It is important sometimes to stop and look around you at all the wonderful things ........

It is ....... book that I have ever read.

I want to go to the cinema to see a film about ....... and the French.

Can anyone give me ....... please because I have just fallen over?

The interesting thing about ....... is all the roads that they built in Britain.

She always said that when she grew up she wanted to be ........

I have left my book in ....... and I would like you to get it for me.

Are you studying foreign languages at school, like .......?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!