Фразові дієслова з «Answer» англійською мовою

phrasal verbs with Answer

Які є фразові дієслова з «Answer» в англійській мові?

Вивчення англійської мови – це захоплююча подорож, але вона також може бути дещо складною, особливо коли ви стикаєтеся з фразовими дієсловами. Фразові дієслова є унікальною особливістю англійської мови, які часто викликають складнощі. Однак вони є невід’ємною частиною повсякденного спілкування, і опанування ними має вирішальне значення для того, щоб вільно володіти англійською. У цій статті ми заглибимося у світ фразових дієслів, зосередившись на тих, які містять слово «answer» [ɑːn.sə].

Що таке фразові дієслова?

Фразові дієслова — це поєднання дієслова та однієї чи кількох частинок (зазвичай прийменників або прислівників), які при спільному вживанні мають інше значення, ніж окремі слова. Вони  використовуються в розмовній і письмовій англійській мові і необхідні для розуміння повсякденних розмов і участі в них.

ТОП 10 фразових дієслів з «Answer»

Розглянемо ТОП 10 найкращих фразових дієслів із «answer»:

 1. Answer back
  • Значення: Грубо чи зухвало відповідати.
  • Наприклад: The child was disciplined for answering back to the teacher – Дитину покарали за те, що вона відповідала вчителю.
 2. Answer for
  • Значення: Брати на себе відповідальність або нести відповідальність за щось.
  • Наприклад: He had to answer for his mistakes during the project presentation – Йому довелося відповідати за свої помилки під час презентації проекту.
 3. Answer to
  • Значення: Бути відповідальним або звітувати перед кимось із владних повноважень.
  • Наприклад:  She answers directly to the manager in her department – Вона відповідає безпосередньо керівнику свого відділу.
 4. Answer up
  • Значення: Реагувати швидко або точно
  • Наприклад: He always answers up quickly when asked a question in meetings – Він завжди швидко відповідає, коли йому задають запитання на зустрічах.
 5. Answer to the call
  • Значення: Щоб виконати обов’язок або виконати зобов’язання.
  • Наприклад:  He answered to the call of duty by volunteering to help during the crisis – Він відгукнувся на поклик обов’язку, добровільно зголосившись допомогти під час кризи
 6. Answer the door
  • Значення: Відповідати тому, хто стукає в двері.
  • Наприклад:  Could you please answer the door? I’m in the middle of something. – Чи не могли б ви відкрити двері? Я в середині чогось.
 7. Answer the phone
  • Значення: Щоб відповісти на вхідний телефонний дзвінок.
  • Наприклад: I’ll answer the phone if it rings while you’re away – Я відповім на телефон, якщо він задзвонить, поки вас не буде.
 8. Answer with
  • Значення: Щоб відповісти за допомогою певного типу дії або відповіді.
  • Наприклад: She answered with a smile when he complimented her work – Вона відповіла посмішкою, коли він похвалив її роботу.
 9. Answer back
  • Значення: Щоб відповісти на дзвінок або відповісти на повідомлення.
  • Наприклад:  I’ll answer back as soon as I get a chance to review the email – Я відповім, щойно отримаю можливість переглянути електронний лист.
 10. Answer a question
  • Значення: Щоб надати відповідь або рішення на запитання чи проблему.
  • Наприклад: She answered the question with a detailed explanation – Вона відповіла на запитання докладним поясненням.

Ці фразові дієслова є універсальними та широко використовуються як у повсякденній, так і в офіційній англійській мові, тому оволодіння ними допоможе вам стати більш досвідченим у спілкуванні англійською.

Використання фразових дієслів «Answer» на практиці

Розуміти ці фразові дієслова — це одне, а використовувати їх правильно в контексті — інше. Давайте розглянемо приклади речень:

 1. When asked about his behavior in the meeting, John answered back to his boss, which didn’t end well for him – Коли Джона запитали про його поведінку на зустрічі, він відповів своєму босові, що для нього не закінчилося добре.
 2. The CEO had to answer for the company’s financial losses during the shareholders’ meeting – Відповідати за фінансові збитки компанії генеральному директору довелося на зборах акціонерів.
 3. As the head of the department, Sarah answers to the director of the company – Як керівник відділу, Сара підпорядковується директору компанії.
 4. During the interview, she answered up confidently, impressing the panel of interviewers – Під час інтерв’ю вона відповідала впевнено, вразивши групу інтерв’юерів.
 5. In times of crisis, it’s essential to answer the call of duty and help those in need – У часи кризи важливо відповісти на поклик обов’язку та допомогти тим, хто цього потребує.
 6. When someone rings the doorbell, please answer the door and see who it is – Коли хтось дзвонить у двері, будь ласка, відкрийте двері та подивіться, хто це.
 7. She always answers the phone promptly, ensuring excellent customer service – Вона завжди відповідає на телефонні дзвінки швидко, забезпечуючи відмінне обслуговування клієнтів.

Вивчення фразових дієслів, у тому числі тих, що містять «answer», — це постійний процес, але це важливий крок до того, щоб стати досвідченим та вільно розмовляти англійською мови. У міру того, як ви продовжуєте вивчати та практикувати, ці вирази дозволять вам ефективніше спілкуватися як у повсякденному, так і в професійному середовищі.

Spread the love

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!