Граматика англійської мови: основи, поради та приклади

Basic English for Beginners

Вся базова англійська граматика: правила, часи, артиклі, ступені порівняння тощо

Граматика англійської мови – це система правил, які визначають, як правильно будувати речення та вирази в англійській мові. Її мета полягає в тому, щоб допомогти людям чітко та логічно виражати свої думки та ідеї в письмовій та усній формі. Граматика є важливою, оскільки вона полегшує ефективне спілкування та розуміння текстів. Навички граматики є корисними для всіх, хто вивчає англійську мову, від початківців до досвідчених. У цій статті ми розглянемо основні аспекти граматики англійської мови, починаючи від основних частин мови і закінчуючи складними граматичними конструкціями. Ми допоможемо вам розібратися в граматичних тонкощах та навчимо вас використовувати їх для вираження ваших думок і ідей з легкістю. То ж ці основи граматики англійської мови допоможуть вам зрозуміти граматичну структуру англійської мови.

Основні частини англійської мови

Англійська мова має різні граматичні частини мови, які використовуються для вираження ідей і думок. Ось декілька з них:

 1. Іменник (Noun): Іменники вказують на предмети, ідеї, місця або осіб. Приклади: “book” (книга), “dog” (собака), “friend” (друг).
 2. Прикметник (Adjective): Прикметники використовуються для опису іменників. Приклади: “beautiful” (красивий), “happy” (щасливий), “green” (зелений).
 3. Дієслово (Verb): Дієслова вказують на дії, стани або події. Приклади: “run” (бігти), “eat” (їсти), “think” (мислити).
 4. Прислівник (Adverb): Прислівники розширюють значення дієслів, прикметників або інших прислівників. Приклади: “quickly” (швидко), “often” (часто), “very” (дуже).
 5. Прийменник (Preposition): Прийменники вказують на відношення між іншими словами та вказують місце, напрямок або час. Приклади: “in” (у), “on” (на), “at” (у).
 6. Сполучник (Conjunction): Сполучники використовуються для об’єднання слів, фраз або речень. Приклади: “and” (і), “but” (але), “or” (або).
 7. Займенник (Pronoun): Займенники використовуються для заміни іменників та уникнення повторень. Приклади: “he” (він), “she” (вона), “it” (це).
 8. Числівник (Numeral): Числівники вказують на кількість або порядок предметів. Приклади: “one” (один), “first” (перший), “three” (три).
 9. Вигук (Interjection): Вигуки використовуються для вираження емоцій або спонукань. Приклади: “Wow!” (Вау!), “Ouch!” (Ой!), “Bravo!” (Браво!).

Ці основні частини мови становлять фундамент будь-якої мови, включаючи англійську, і допомагають нам конструювати речення та вирази для спілкування. У наступних розділах ми розглянемо кожну з цих частин більш детально.

Часи (Tenses) в англійській мові

Часи є одними з найважливіших граматичних аспектів англійської мови. Вони вказують на момент часу, коли відбувається дія чи подія в реченні. У англійській мові є 12 основних часів, розглянемо їх коротко:

 1. Present Simple (Present Indefinite):
  • Значення: Використовується для вираження регулярних дій, загальних фактів та сталих ситуацій у теперішньому часі.
  • Утворення: Дієслово у формі базової (нескладеної) форми, або додається “-s” чи “-es” для третьої особи однини (he/she/it).
  • Приклад: “I play tennis every Sunday” (Я граю у теніс кожну неділю).
 2. Present Continuous (Present Progressive):
  • Значення: Вказує на дії, які відбуваються у момент говоріння або найближчий час.
  • Утворення: Дієслово “to be” у базовій формі + дієслово з закінченням “-ing”.
  • Приклад: “She is reading a book right now” (Вона зараз читає книгу).
 3. Present Perfect Simple:
  • Значення: Використовується для вираження дій, які відбулися в невизначеному минулому і мають зв’язок з наявністю.
  • Утворення: Дієслово “to have” у базовій формі + третя форма дієслова.
  • Приклад: “I have visited Paris several times” (Я відвідав Париж кілька разів).
 4. Present Perfect Continuous:
  • Значення: Вказує на тривалість та активність дій, які почалися у минулому і тривають досі.
  • Утворення: Дієслово “to have” у базовій формі + була/був + закінчене дієслово з закінченням “-ing”.
  • Приклад: “He has been working here for five years” (Він працює тут п’ять років).
 5. Past Simple (Simple Past):
  • Значення: Використовується для опису дій, які відбулися в минулому і завершилися.
  • Утворення: Дієслово у формі простого минулого часу.
  • Приклад: “She visited London last summer” (Вона відвідала Лондон минулого літа).
 6. Past Continuous (Past Progressive):
  • Значення: Вказує на дії, які відбувалися у певний момент в минулому.
  • Утворення: Дієслово “to be” у минулому + дієслово з закінченням “-ing”.
  • Приклад: “They were watching TV when I called” (Вони дивилися телевізор, коли я подзвонив).
 7. Past Perfect Simple:
  • Значення: Використовується для вираження дій, які відбулися до певного моменту в минулому.
  • Утворення: Дієслово “to have” у минулому + третя форма дієслова.
  • Приклад: “He had already eaten when I arrived” (Він вже поїв, коли я прийшов).
 8. Past Perfect Continuous:
  • Значення: Вказує на тривалість та активність дій до певного моменту в минулому.
  • Утворення: Дієслово “to have” у минулому + була/був + закінчене дієслово з закінченням “-ing”.
  • Приклад: “I had been waiting for an hour when the bus finally arrived” (Я чекав годину, коли автобус нарешті приїхав).
 9. Future Simple (Simple Future):
  • Значення: Використовується для вираження майбутніх дій або подій.
  • Утворення: Дієслово “will” + базова форма дієслова.
  • Приклад: “I will call you tomorrow” (Я подзвоню вам завтра).
 10. Future Continuous (Future Progressive):
 • Значення: Вказує на тривалість майбутніх дій у певний момент у майбутньому.
 • Утворення: Дієслово “will” + бути (am/is/are) + закінчене дієслово з закінченням “-ing”.
 • Приклад: “They will be studying all day tomorrow” (Вони будуть вчитися цілий день завтра).
 1. Future Perfect Simple:
 • Значення: Використовується для вираження дій, які будуть завершені до певного моменту у майбутньому.
 • Утворення: Дієслово “will have” + третя форма дієслова.
 • Приклад: “By the time you arrive, I will have finished my work” (Коли ти приїдеш, я вже закінчу свою роботу).
 1. Future Perfect Continuous:
 • Значення: Вказує на тривалість та активність дій, які будуть тривати до певного моменту у майбутньому.
 • Утворення: Дієслово “will have” + бути (been) + закінчене дієслово з закінченням “-ing”.
 • Приклад: “By the end of the year, he will have been working here for a decade” (До кінця року він буде працювати тут десять років).

Ці 12 основних часів охоплюють різні аспекти часу та дозволяють точно виражати, коли відбуваються дії чи події в англійській мові.

Типи та форми дієслів в англійській мові

Типи дієслів

В англійській мові існують два основних типи дієслів, які використовуються для вираження різних аспектів дій, станів та подій:

 1. Дієслова дії (Action Verbs):
  • Опис: Дієслова дії вказують на конкретні дії, які можуть бути виконані фізично або ментально. Вони описують, що робить суб’єкт.
  • Приклади: “run” (бігти), “eat” (їсти), “write” (писати), “read” (читати).
 2. Дієслова стану (State Verbs):
  • Опис: Дієслова стану вказують на стани, умови або факти, які не завжди можна представити як конкретні дії. Вони описують сталий стан або ідентифікують щось.
  • Приклади: “be” (бути), “seem” (здаватися), “like” (подобатися), “have” (мати).

Зрозуміння різниці між цими двома типами дієслів важливо для правильного вживання в реченнях та виразах. Дієслова дії описують конкретні дії, тоді як дієслова стану вказують на стани, умови чи факти.

Форми дієслів

Дієслова в англійській мові мають різні форми, які використовуються для виразу часу, особи і числа. Розуміння цих форм допоможе вам правильно будувати речення. Ось докладніше про форми дієслів:

 1. Форми за часом:
  • Present (Поточний час):
   • Простий Present (Present Simple): Використовується для вираження дій, які відбуваються регулярно або загальних фактів. Приклад: “I work” (Я працюю).
   • Present Continuous (Present Progressive): Використовується для вираження дій, які відбуваються в даний момент. Приклад: “I am reading” (Я читаю).
  • Past (Минулий час):
   • Простий Past (Past Simple): Використовується для вираження дій, які відбулися в минулому і завершились. Приклад: “She traveled” (Вона подорожувала).
   • Past Continuous (Past Progressive): Використовується для вираження дій, які відбувалися в певний момент у минулому. Приклад: “I was studying” (Я вивчав).
  • Future (Майбутній час):
   • Future Simple (Future): Використовується для вираження майбутніх дій. Приклад: “I will call you” (Я тобі зателефоную).
   • Future Continuous (Future Progressive): Використовується для вираження тривалості майбутніх дій. Приклад: “I will be working” (Я буду працювати).
 2. Форми за особою і числом:
  • Дієслова мають різні форми для різних осіб та чисел (особові закінчення). Наприклад, у простому тепері для третьої особи однини дієслово “go” має форму “goes” (він/вона йде), а для інших осіб – “go” (я/ми/ви/вони йдемо).
 3. Форми в інфінітиві та герундії:
  • Інфінітив (Infinitive) – це базова форма дієслова, яка завжди використовується з “to” (наприклад, “to be,” “to eat”). Інфінітив вживається для утворення інших часів і форм.
  • Герундій (Gerund) – це форма дієслова, яка закінчується на “-ing” (наприклад, “going,” “eating”). Герундій використовується як іменник і для утворення складних часів.

Розуміння цих форм допоможе вам точно та грамотно виражати час, особу та кількість в ваших реченнях в англійській мові.

Неправильні дієслова (Irregular Verbs)

У англійській мові є певна кількість дієслів, які не слідують стандартним правилам для утворення минулого часу та доконаного часу. Вони називаються неправильними дієсловами і вимагають запам’ятовування їхніх форм, оскільки вони не мають регулярного закінчення “-ed” для минулого часу. Ось деякі приклади неправильних дієслів:

 1. Go (інфінітив) – Went (минулий час) – Gone (доконаний час)
  • Приклади: “She went to the store yesterday” (Вона пішла в магазин вчора), “I have gone to the doctor” (Я побував у лікаря).
 2. Eat (інфінітив) – Ate (минулий час) – Eaten (доконаний час)
  • Приклади: “He ate lunch an hour ago” (Він пообідав за годину тому), “I have never eaten sushi” (Я ніколи не їв суші).
 3. Take (інфінітив) – Took (минулий час) – Taken (доконаний час)
  • Приклади: “She took my book by mistake” (Вона взяла мою книгу помилково), “I have already taken my medicine” (Я вже прийняв свої ліки).
 4. See (інфінітив) – Saw (минулий час) – Seen (доконаний час)
  • Приклади: “I saw a beautiful sunset yesterday” (Вчора я бачив гарний захід сонця), “I have never seen such a sight” (Я ніколи не бачив такого виду).
 5. Drive (інфінітив) – Drove (минулий час) – Driven (доконаний час)
  • Приклади: “She drove us to the airport” (Вона довезла нас до аеропорту), “I have driven this car before” (Я вже водив цю машину раніше).

Неправильні дієслова потребують запам’ятовування їхніх форм, оскільки вони не слідують звичайним правилам утворення минулого часу та доконаного часу. Вони є важливою частиною англійської мови і використовуються дуже часто у розмовному та письмовому мовленні.

Модальні дієслова (Modal Verbs)

Модальні дієслова – це спеціальний клас дієслів у англійській мові, які використовуються для вираження можливості, бажання, обов’язку, дозволу, невпевненості та інших аспектів дії. Вони завжди поєднуються з іншими дієсловами та змінюють їх значення. Ось докладніше про деякі з найпоширеніших модальних дієслів:

 1. Can (модальне дієслово “can”):
  • Виражає можливість: “I can swim” (Я можу плавати).
  • Дозволяє запитання: “Can I go to the party?” (Чи можу я піти на вечірку?).
 2. Could (модальне дієслово “could”):
  • Виражає можливість у минулому або ввічливий запит: “She could speak French when she was young” (Вона могла розмовляти французькою, коли була молодою).
 3. May (модальне дієслово “may”):
  • Виражає дозвіл або можливість, часто в офіційних контекстах: “You may leave the room” (Ви можете піти з кімнати).
 4. Might (модальне дієслово “might”):
  • Виражає меншу можливість або можливість у минулому: “It might rain later” (Можливо, пізніше піде дощ).
 5. Must (модальне дієслово “must”):
  • Виражає обов’язок або впевненість: “You must finish your homework” (Тобі потрібно закінчити домашнє завдання).
 6. Should (модальне дієслово “should”):
  • Виражає рекомендацію або пораду: “You should eat more vegetables” (Тобі слід їсти більше овочів).
 7. Will (модальне дієслово “will”):
  • Виражає майбутню дію або обіцянку: “I will help you with your project” (Я допоможу тобі з проектом).
 8. Would (модальне дієслово “would”):
  • Виражає бажання, ввічливий запит або умовну дію: “I would like a cup of tea” (Я б хотів чашку чаю).

Модальні дієслова додають глибину і виразність вашому спілкуванню в англійській мові і грають важливу роль у формулюванні виразів обов’язку, бажання, невпевненості та інших концепцій.

Фразові дієслова (Phrasal Verbs)

Фразові дієслова – це конструкції, які складаються з дієслова та одного чи декількох часток, які змінюють або розширюють значення дієслова. Вони є важливою частиною англійської мови, адже додають розмаїття та нюанси до вашого мовлення. Фразові дієслова можуть бути розділені на дві основні категорії: прозорі (transparent) і непрозорі (non-transparent).

 1. Прозорі фразові дієслова:
  • В цих конструкціях значення часток можна легко розгадати, виходячи з контексту. Наприклад:
   • Turn on (включити): “Turn on the lights” (Увімкніть світло).
   • Take off (зняти): “Take off your shoes” (Зніміть взуття).
 2. Непрозорі фразові дієслова:
  • У цих конструкціях значення часток може бути неочевидним або відрізнятися від значення самого слова. Наприклад:
   • Break up (розійтися): “They decided to break up” (Вони вирішили розійтися).
   • Call off (скасувати): “They had to call off the event” (Їм довелося скасувати подію).

Деякі фразові дієслова мають багато різних значень і вимагають практики для правильного використання. Вивчення фразових дієслів допоможе вам покращити вашу мовну вправність та розуміння розмовної англійської мови.

Дієслова “to be,” “to do,” “to have”

Дієслова “to be” (бути), “to do” (робити) і “to have” (мати) є основними дієсловами в англійській мові і мають різноманітні функції та значення. Ось докладніше про кожне з них:

 1. Дієслово “to be” (бути):
  • “To be” використовується для вираження існування, стану та ідентифікації. Це дієслово має різні форми для різних осіб та часів, такі як “am,” “is,” “are,” “was,” “were,” “been,” і “being.” Приклади:
   • “I am a student” (Я студент).
   • “She is happy” (Вона щаслива).
   • “They were at the party” (Вони були на вечірці).
 2. Дієслово “to do” (робити):
  • “To do” використовується для утворення запитань та заперечень в Present Simple і Past Simple, а також для підсилення питань. Це допоміжне дієслово має форми “do,” “does,” “did.” Приклади:
   • “I don’t like coffee” (Я не люблю каву).
   • “Does she speak English?” (Вона розмовляє англійською?).
   • “What did you do yesterday?” (Що ти робив вчора?).
 3. Дієслово “to have” (мати):
  • “To have” використовується для вираження володіння, наявності, а також для утворення доконаного часу (Present Perfect і Past Perfect). Воно має форми “have,” “has,” “had.” Приклади:
   • “I have a cat” (У мене є кіт).
   • “She has two brothers” (У неї два брати).
   • “They had already eaten when I arrived” (Вони вже поїли, коли я приїхав).

Ці дієслова є основою для будівництва речень у різних часах та формах, і їх вивчення є важливим кроком у розвитку навичок англійської мови.

Ступені порівняння прикметників та прислівників

Порівнювальні ступені прикметників та прислівників грають важливу роль у англійській мові і допомагають виразити відносну або абсолютну характеристику предметів та дій. Ось деякі основні правила та форми порівнювальних ступенів:

 1. Звичайний ступінь (Positive Degree):
  • Звичайний ступінь використовується для опису предметів, осіб чи дій без порівняння. Він є базовим і не має особливих закінчень. Приклади:
   • “She is a good singer” (Вона гарна співачка).
   • “The book is interesting” (Ця книга цікава).
 2. Вищий ступінь (Comparative Degree):
  • Вищий ступінь використовується для порівняння двох предметів, осіб чи дій. Форма вищого ступеня: “базовий прикметник/prislovnik + -er” або “more + базовий прикметник/prislovник.” Приклади:
   • “She is taller than her brother” (Вона вища за свого брата).
   • “This movie is more interesting than the previous one” (Цей фільм цікавіший, ніж попередній).
 3. Найвищий ступінь (Superlative Degree):
  • Найвищий ступінь використовується для позначення найвищого рівня якості серед трьох або більше предметів, осіб чи дій. Форма найвищого ступеня: “the + найвищий прикметник/prislovnik” або “the most + базовий прикметник/prislovник.” Приклади:
   • “She is the tallest girl in the class” (Вона найвища дівчина в класі).
   • “It’s the most delicious cake I’ve ever tasted” (Це найсмачніший торт, який я коли-небудь пробував).
 4. Винятки та неправильні форми:
  • Деякі прикметники та прислівники мають неправильні форми ступенів порівняння. Наприклад:
   • “Good” (добрий) → “Better” (кращий) → “The best” (найкращий).
   • “Bad” (поганий) → “Worse” (гірший) → “The worst” (найгірший).
   • “Well” (добре) → “Better” (краще) → “The best” (найкраще).

Вивчення ступенів порівняння прикметників та прислівників допоможе вам виразно та точно виражати порівняння в англійській мові та розуміти їхнє використання у різних ситуаціях.

Артиклі (Articles)

Артиклі – це слова, які вказують на належність і конкретність іменників у реченні. В англійській мові існують два основних артиклі: “a” (неозначений артикль) та “the” (визначений артикль). Розглянемо вживання цих артиклів, а також виняткові ситуації та виключення.

 1. “A” (неозначений артикль):
  • Вживається перед іменниками, які починаються з приголосних звуків: “a book” (книга), “a car” (автомобіль).
  • Вживається перед іменниками, які починаються з приголосних звуків, що вимовляються як [j] (якщо це не “u” або “eu”): “a university” (університет), “a European country” (європейська країна).
  • Використовується, щоб узагальнити іменник: “A dog is a loyal animal” (Собака – це вірний тварина).
 2. “An” (неозначений артикль):
  • Вживається перед іменниками, які починаються з приголосних звуків, що вимовляються як голосні [ə, i, a, o, u]: “an apple” (яблуко), “an hour” (година).
  • Вживається перед іменниками, які починаються з літери “h,” але з вимовою [j]: “an honest person” (чесна особа), “an hourglass” (пісочниця).
 3. “The” (визначений артикль):
  • Вживається перед іменниками, коли ми говоримо про конкретну або відому річ: “The book on the table” (Книга на столі).
  • Вживається перед іменниками, які вже згадувалися в реченні: “I saw a dog. The dog was friendly” (Я побачив собаку. Собака була дружньою).
  • Вживається перед іменниками, що посилаються на щось єдине в своєму контексті: “The sun rises in the east” (Сонце сходить на сході).

Виняткові ситуації та виключення:

 • Артикль не вживається перед іменниками, які вказують на загальні концепції або щось узагальнене: “Happiness is important” (Щастя важливе).
 • Артикль не вживається перед іменниками у мовленнєвих зворотах, таких як “by car,” “by train,” “on foot” (на автомобілі, на потязі, пішки).
 • Артикль може бути відсутнім перед іменниками у відомих фразах та назвах: “at school” (у школі), “Mount Everest” (гора Еверест).

Розуміння вживання артиклів є важливим для правильного структурування речень та передачі конкретності або загальності іменників у вашому мовленні.

Пасивний стан (Passive Voice)

Пасивний стан – це граматична конструкція в англійській мові, яка використовується для підкреслення дії або події, а не того, хто виконує дію. У пасивному стані об’єкт дії стає суб’єктом речення, тоді як виконавець дії може бути зазначений або залишатися невизначеним. Ось детальний огляд пасивного стану:

 1. Утворення пасивного стану:
  • Загальний шаблон: “be” (дієслово “бути” у відповідному часі та особі) + дієслово в третьій формі (прикметник минулого часу або Past Participle) + інші частини речення.
  • Приклади:
   • Present Simple: “The letter is written by John” (Лист написаний Джоном).
   • Past Continuous: “The book was being read when I arrived” (Книгу читали, коли я прийшов).
   • Future Perfect: “The project will have been completed by then” (Проект буде завершений до того моменту).
 2. За допомогою пасивного стану можна виразити:
  • Незнання виконавця дії або бажання не зазначати його.
  • Підкреслення дії або події, а не того, хто виконав її.
  • Висновок наслідків дії без зазначення виконавця.
 3. Активний стан vs. Пасивний стан:
  • Активний стан: “John wrote the letter” (Джон написав лист) – вказуємо на виконавця дії.
  • Пасивний стан: “The letter was written” (Лист був написаний) – підкреслюємо дію, а не виконавця.
 4. Використання пасивного стану:
  • У наукових або офіційних текстах для об’єктивності.
  • У випадках, коли виконавець дії не важливий або відомий за контекстом.
  • Для підкреслення об’єкта дії у реченні.
 5. Пасивний стан з різними часами:
  • Пасивний стан можна утворювати з будь-яким часом: Present Simple, Past Continuous, Future Perfect і так далі, застосовуючи відповідний вигляд дієслова “бути.”

Пасивний стан є важливою граматичною конструкцією, особливо у писемному мовленні та у випадках, коли важливий об’єкт дії, а не виконавець. Розуміння та вміння використовувати його допоможе поліпшити ваше володіння англійською мовою.

Речення в англійській мові

Речення – це основна граматична одиниця, яка використовується для вираження ідей, повідомлень та думок в англійській мові. Кожне речення має певну структуру та елементи. Ось основні аспекти створення речень в англійській мові:

 1. Складові речення:
  • Підмет (Subject): Це та частина речення, яка вказує на особу, річ або ідею, про яку йдеться в реченні. Підмет може бути іменником, займенником або іншою частиною мови.
  • Присудок (Predicate): Це частина речення, яка містить дієслово і вказує на дію, яку виконує підмет. Присудок також може містити інші граматичні елементи, такі як об’єкт, прислівник і т. д.
 2. Типи речень:
  • Основні (Declarative): Використовуються для повідомлення про факти, події або ідеї. Приклад: “She is reading a book” (Вона читає книгу).
  • Питальні (Interrogative): Використовуються для ставлення питань. Приклад: “Is she reading a book?” (Чи вона читає книгу?).
  • Спонукальні (Imperative): Використовуються для вираження прохань, наказів або команд. Приклад: “Please pass the salt” (Будь ласка, передай сіль).
  • Вигукні (Exclamatory): Використовуються для вираження сильних емоцій або захоплення. Приклад: “What a beautiful sunset!” (Який гарний захід сонця!).
 3. Структура речень:
  • Просте речення (Simple Sentence): Містить один підмет і один присудок. Приклад: “She sings” (Вона співає).
  • Складне речення (Complex Sentence): Містить один головний присудок і один або більше підрядних присудків. Приклад: “I will go to the store if I have time” (Я піду в магазин, якщо буде час).
  • Складнопідрядне речення (Compound-Complex Sentence): Містить кілька головних і підрядних присудків. Приклад: “She studied hard, but she didn’t pass the exam because she was tired” (Вона вивчала наполегливо, але не склала іспит через втому).
 4. Пунктуація речень:
  • Речення завжди починаються з великої літери і закінчуються крапкою, знаком оклику, або питанням, залежно від типу речення.
  • Використовуються коми, щоб відокремити різні частини складних і складнопідрядних речень.
 5. Речення в розмовному та писемному стилі:
  • Розмовні речення можуть бути менш формальними і складними, включаючи запитання та вирази розмовної мови.
  • Письмові речення зазвичай мають більш офіційний стиль та використовуються для написання текстів, листів, рефератів і так далі.

Розуміння структури та типів речень допоможе вам правильно формулювати і виражати ваші думки та ідеї в англійському мовленні.

Рекомендації для самостійного вивчення

Самостійне вивчення граматики англійської мови може бути важливим етапом у засвоєнні цієї мови. Ось декілька рекомендацій, які допоможуть вам ефективно вивчати граматику:

 1. Розпочніть з основ: Почніть з основних понять, таких як частини мови (дієслова, іменник, прикметник і т. д.), речення, часи та основні граматичні конструкції. Розуміння фундаментальних аспектів граматики важливо перед глибшим вивченням.
 2. Використовуйте підручники та онлайн-ресурси: Звертайтеся до підручників з граматики, навчальних посібників і онлайн-ресурсів, які надають структуровану та послідовну інформацію про граматичні теми. Вибирайте ресурси, які відповідають вашому рівню англійської.
 3. Практикуйтеся у виконанні вправ: Виконуйте вправи з граматики, які мають різний рівень складності. Зосереджуйтесь на правильному використанні граматичних правил у практичних ситуаціях.
 4. Спілкуйтеся англійською мовою: Намагайтеся регулярно спілкуватися англійською мовою. Це може бути розмова з носіями мови, участь у розмовних клубах або використання мови у повсякденних ситуаціях.
 5. Слухайте та читайте: Слухайте аудіоматеріали на англійській мові, дивіться фільми та читайте книги. Це допоможе вам засвоїти природний ритм та використання граматики у контексті.
 6. Створюйте власні нотатки: Під час вивчення робіть нотатки про важливі граматичні правила, приклади та виняткові випадки. Це допоможе вам зручно повертатися до матеріалу.
 7. Постійно вдосконалюйтеся: Граматика – це процес постійного вдосконалення. Не бійтеся вчитися і вдосконалювати свої навички, особливо на більш вищому рівні.
 8. Задавайте питання і шукайте відповіді: Якщо ви маєте питання або замішаність щодо певних граматичних аспектів, шукайте відповіді у джерелах або звертайтеся до вчителя чи спільноти для підтримки.
 9. Використовуйте штучний інтелект: Якщо ви маєте якісь складності при вивченні англійської мови, вам може допомогти використання штучного інтелекту, наприклад ChatGPT.

Запам’ятовуйте, що вивчення граматики – це процес, який вимагає часу та терпіння. Дотримуючись цих рекомендацій та практикуючи регулярно, ви покращите свої граматичні навички та впевненість у володінні англійською мовою.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!