Фразові дієслова з “allow” в англійській мові

Popular phrases with Allow in English

Слово “Allow” в англійській мові: значення та приклади використання

Слово “allow” [əˈlaʊ] є одним із базових дієслів в англійській мові, яке часто використовується в різних контекстах для вираження дозволу або можливості чогось. Розглянемо основні значення, форми та приклади використання цього слова.

Основні значення “allow”

Дозволяти (to permit)

 • “Allow” використовується для надання дозволу на виконання певної дії або доступ до чогось.
 • Приклад:
  • My parents allowed me to go to the party.
   (Мої батьки дозволили мені піти на вечірку.)

Враховувати (to take into consideration)

 • Використовується, коли необхідно враховувати певні фактори або можливості.
 • Приклад:
  • We should allow extra time for delays.
   (Ми повинні врахувати додатковий час на затримки.)

Допускати (to admit the possibility of something)

 • Означає допустити можливість чогось, наприклад, певної ситуації чи умов.
 • Приклад:
  • The rules allow some flexibility.
   (Правила допускають деяку гнучкість.)

Форми дієслова “allow”

 • Present (теперішній час): allow (дозволяє)
  • Приклад: They allow pets in this hotel.
   (Вони дозволяють тварин у цьому готелі.)
 • Past (минулий час): allowed (дозволив)
  • Приклад: She allowed him to borrow her car.
   (Вона дозволила йому взяти свою машину.)
 • Past participle (причастя минулого часу): allowed (дозволений)
  • Приклад: The items are allowed under the new regulations.
   (Предмети дозволені згідно з новими правилами.)
 • Present participle / Gerund (дієприкметник теперішнього часу / герундій): allowing (дозволяючи)
  • Приклад: He is considering allowing more flexibility in the schedule.
   (Він розглядає можливість дозволити більше гнучкості в графіку.)

Як вживати “allow” у реченнях

Allow + someone/something + to do something

 • Використовується для дозволу певній особі або предмету виконати певну дію.
 • Приклад:
  • The teacher allowed the students to leave early.
   (Вчитель дозволив учням піти раніше.)

Allow + for + something

 • Використовується для врахування або допущення чогось.
 • Приклад:
  • We need to allow for traffic delays.
   (Ми повинні враховувати можливі затори.)

Allow + of + something

 • Використовується в більш формальному контексті для вказівки на можливість чогось.
 • Приклад:
  • The situation allows of no further delay.
   (Ситуація не допускає жодної подальшої затримки.)

Приклади фраз з “allow”

 • Allow access (дозволити доступ)
  • Приклад: The new policy allows access to additional resources.
   (Нова політика дозволяє доступ до додаткових ресурсів.)
 • Allow time (виділити час)
  • Приклад: Please allow time for preparation.
   (Будь ласка, виділіть час на підготовку.)
 • Allow room (залишити місце, дозволити місце)
  • Приклад: Make sure to allow room for growth.
   (Упевніться, що залишили місце для зростання.)

Особливості використання “allow”

 • Формальність: Слово “allow” можна використовувати як у формальних, так і в неформальних контекстах. Наприклад, “The company does not allow smoking on the premises” (Компанія не дозволяє паління на території) — це формальний контекст, тоді як “My parents allowed me to stay up late” (Мої батьки дозволили мені лягти спати пізніше) — більш неформальний.
 • Часто використовується у правилах та інструкціях: “Allow” часто зустрічається у формулюваннях правил та інструкцій, де мова йде про дозвіл або заборону певних дій. Наприклад, “Please allow up to 5 days for delivery” (Будь ласка, відведіть до 5 днів на доставку).

Фразові дієслова з “allow” в англійській мові

Фразові дієслова є невід’ємною частиною англійської мови. Вони складаються з дієслова та однієї або декількох часток, таких як прийменники чи прислівники, які змінюють значення основного дієслова. Сьогодні ми розглянемо фразові дієслова з “allow” та їх значення у контексті.

Allow for

Значення: враховувати, брати до уваги, робити поправку на щось.

Приклад:

 • When planning the trip, you should allow for delays.
  (Коли плануєте поїздку, слід враховувати затримки.)

Пояснення: Це фразове дієслово означає брати до уваги можливість певних обставин або подій. Використовується, коли мова йде про підготовку чи планування, щоб врахувати потенційні зміни або труднощі.

Allow of

Значення: припускати, дозволяти, допускати можливість.

Приклад:

 • The current situation does not allow of any delay.
  (Поточна ситуація не допускає жодної затримки.)

Пояснення: Це фразове дієслово використовується в більш формальних контекстах і означає можливість або допущення певних дій чи станів. Воно може використовуватися у ситуаціях, де потрібно враховувати можливість або дозволити певну дію.

Популярні фрази із  Allow в англійській мові

 Allow in

Значення: дозволяти комусь увійти або потрапити кудись.

Приклад:

 • They allowed in only those with valid tickets.
  (Вони дозволили увійти лише тим, у кого були дійсні квитки.)

Allow out

Значення: дозволяти комусь вийти або покинути певне місце.

Приклад:

 • The teacher did not allow out any student during the class.
  (Вчитель не дозволив жодному учневі вийти під час уроку.)

Allow through

Значення: дозволяти проходити або пересуватися через певне місце або об’єкт.

Приклад:

 • The security personnel allowed through only those with proper identification.
  (Охорона пропускала лише тих, у кого були належні документи.)

Allow me

Значення: Дозвольте мені (щось зробити).

Приклад:

 • Allow me to help you with those bags.
  (Дозвольте мені допомогти вам з цими сумками.)

Allow yourself to (do something)

Значення: Дозволити собі (щось зробити).

Приклад:

 • Allow yourself to relax and enjoy the vacation.
  (Дозволь собі розслабитися і насолоджуватися відпочинком.)

Allow for (something)

Значення: Враховувати, робити поправку на щось.

Приклад:

 • We need to allow for traffic when planning our departure time.
  (Нам потрібно враховувати затори при плануванні часу виїзду.)

Allow of (something)

Значення: Допускати можливість чогось.

Приклад:

 • The rules allow of no exceptions.
  (Правила не допускають жодних винятків.)

Allow into

Значення: Дозволяти увійти кудись.

Приклад:

 • Only authorized personnel are allowed into the restricted area.
  (Тільки уповноважений персонал має доступ до забороненої зони.)

Allow up to

Значення: Дозволяти або виділяти певну кількість часу чи ресурсів.

Приклад:

 • Please allow up to 48 hours for a response.
  (Будь ласка, відведіть до 48 годин на відповідь.)

Allow no room for (something)

Значення: Не залишати місця для чогось.

Приклад:

 • The strict rules allow no room for flexibility.
  (Суворі правила не залишають місця для гнучкості.)

Allow time for (something)

Значення: Виділяти час для чогось.

Приклад:

 • Make sure to allow time for breaks during your workday.
  (Не забудьте виділити час на перерви протягом робочого дня.)

Фразові дієслова з “allow” є багатозначними і використовуються в різних контекстах для позначення дозволу на різні дії. Вони можуть бути корисними у повсякденному спілкуванні, в офіційних повідомленнях або в ситуаціях, де потрібен контроль доступу чи виконання певних дій. Запам’ятовування та вивчення цих дієслів допоможе вам краще розуміти англійську мову та використовувати її більш ефективно.

Отже, серед наведених вище фраз фразовими дієсловами є лише “allow for” та “allow of”. Інші фрази є звичайними виразами або словосполученнями з використанням слова “allow”. Вони мають інше граматичне значення і використовуються у різних контекстах.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!