Інші способи сказати “I don’t know”

Words and phrases for Have No Idea

Contents

Слова та фрази як альтернатива до «Have No Idea»

Коли ми не знаємо відповіді на якесь питання або не маємо жодної уяви про якусь ситуацію, ми часто використовуємо фразу “I don’t know” (я не знаю), але в англійській мові існує багато інших варіантів, які допоможуть вам звучати більш природно та розмаїто. Розглянемо найпопулярніші з них.

Які слова можна використати замість “No Idea”?

У англійській мові існує багато синонімів і виразів, які означають “I have no idea” (я не маю жодної ідеї, я не знаю). Кожен із цих варіантів може додати вашій мові більше різноманітності та гнучкості. Давайте розглянемо декілька найпоширеніших варіантів:

No Clue (жодної підказки)

Цей вираз використовується для підкреслення повної відсутності знань або розуміння щодо чогось.

Приклад:

 • Q: Do you know how to fix this? (Ти знаєш, як це виправити?)
 • A: I have no clue. (Я не маю жодної підказки.)

Not a Clue (жодної підказки)

Цей вираз є синонімом до “no clue” і так само підкреслює повну необізнаність.

Приклад:

 • Q: Where did she go? (Куди вона пішла?)
 • A: Not a clue. (Жодної підказки.)

Clueless (не маю уявлення)

Цей прикметник означає, що у вас взагалі немає жодного уявлення про щось.

Приклад:

 • Q: Do you know who that person is? (Ти знаєш, хто це?)
 • A: I’m clueless. (Я не маю уявлення.)

Unaware (не в курсі)

Це формальніший вираз, який означає, що ви не в курсі чогось.

Приклад:

 • Q: Are you aware of the new policy? (Ви в курсі нової політики?)
 • A: No, I’m unaware. (Ні, я не в курсі.)

No Idea (жодної ідеї)

Це один з найбільш прямих синонімів до “I have no idea”.

Приклад:

 • Q: How do we get to the museum? (Як дістатися до музею?)
 • A: I have no idea. (Я не маю жодної ідеї.)

No Inkling (жодного уявлення)

Цей вираз означає, що у вас немає навіть найменшого уявлення про щось.

Приклад:

 • Q: What happened here? (Що тут сталося?)
 • A: I have no inkling. (Я не маю жодного уявлення.)

No Notion (жодного уявлення)

Цей вираз використовується, щоб показати, що у вас немає жодного поняття про щось.

Приклад:

 • Q: How does this gadget work? (Як працює цей гаджет?)
 • A: I have no notion. (Я не маю жодного уявлення.)

No Knowledge (жодного знання)

Цей вираз підходить для формальних ситуацій, коли ви хочете підкреслити, що у вас немає жодної інформації.

Приклад:

 • Q: Do you have knowledge of this topic? (Ви маєте знання про цю тему?)
 • A: I have no knowledge of it. (Я не маю жодного знання про це.)

Blank (порожнеча)

Цей прикметник означає, що ви абсолютно нічого не знаєте або не пам’ятаєте про щось.

Приклад:

 • Q: Can you recall the address? (Можете пригадати адресу?)
 • A: I’m drawing a blank. (Я нічого не можу згадати.)

Ignorant (необізнаний)

Це слово має дещо негативний відтінок і використовується для позначення повної відсутності знань або розуміння.

Приклад:

 • Q: Do you know about the latest regulations? (Ви знаєте про останні правила?)
 • A: I’m completely ignorant of them. (Я зовсім необізнаний в цьому.)

Ці синоніми та вирази допоможуть вам розширити свій словниковий запас та зробити свою англійську мову більш різноманітною і виразною. Використовуйте їх у різних контекстах, щоб збагатити своє мовлення та уникати повторення одних і тих самих фраз.

Способи сказати “I have no idea” англійською мовою

“I don’t know” (Я не знаю)

Це найпростіший і найпоширеніший спосіб висловити свою необізнаність. Використовується як у формальних, так і в неформальних ситуаціях.

Приклад:

 • A: Do you know where the nearest bus stop is? (Ви знаєте, де найближча автобусна зупинка?)
 • B: I don’t know. (Я не знаю.)

“I have no idea” (Я не маю жодної ідеї)

Цей вираз використовується в різних ситуаціях і підходить як для формальних, так і для неформальних розмов.

Приклад:

 • Q: What time is the meeting? (О котрій годині зустріч?)
 • A: I have no idea. (Я не маю жодної ідеї.)

“I haven’t got a clue” (Я не маю жодної підказки)

Ця фраза зазвичай використовується в неформальному спілкуванні і має те саме значення, що й “I have no idea”.

Приклад:

 • A: How does this machine work? (Як працює ця машина?)
 • B: I haven’t got a clue. (Я не маю жодної підказки.)

“Beats me” (Поняття не маю)

Цей вираз використовується, коли ви взагалі не маєте уявлення про щось. Він неформальний і підходить для розмов з друзями чи колегами.

Приклад:

 • A: Why is the sky blue? (Чому небо синє?)
 • B: Beats me. (Поняття не маю.)

“I’m not sure” (Я не впевнений)

Цей варіант більше підходить для випадків, коли ви маєте деякі сумніви або недостатньо інформації, щоб дати точну відповідь.

Приклад:

 • A: Are you coming to the meeting tomorrow? (Ви прийдете на зустріч завтра?)
 • B: I’m not sure. (Я не впевнений.)

“I have no clue” (Я не маю жодної підказки)

Цей вираз дуже схожий на “I haven’t got a clue” і так само використовується в неформальному спілкуванні.

Приклад:

 • A: Do you know what time the movie starts? (Ти знаєш, о котрій починається фільм?)
 • B: I have no clue. (Я не маю жодної підказки.)

“It’s beyond me” (Це вище мого розуміння)

Цей вираз підкреслює, що щось є надто складним або незрозумілим для вас.

Приклад:

 • A: Can you solve this math problem? (Можеш вирішити цю математичну задачу?)
 • B: It’s beyond me. (Це вище мого розуміння.)

“I’m clueless” (Я не маю уявлення)

Цей варіант використовується для підкреслення своєї необізнаності. Він підходить для неформальних ситуацій.

Приклад:

 • A: Who invented the telephone? (Хто винайшов телефон?)
 • B: I’m clueless. (Я не маю уявлення.)

“Don’t ask me” (Не питайте мене)

Цей вираз також використовується, коли ви не знаєте відповіді і не хочете вигадувати.

Приклад:

 • A: Why is everyone leaving early today? (Чому всі йдуть раніше сьогодні?)
 • B: Don’t ask me. (Не питайте мене.)

“I couldn’t tell you” (Я б не зміг сказати вам)

Цей варіант може використовуватися як у формальних, так і в неформальних ситуаціях, коли ви не маєте інформації для відповіді.

Приклад:

 • A: Do you know the way to the library? (Ви знаєте, як пройти до бібліотеки?)
 • B: I couldn’t tell you. (Я б не зміг сказати вам.)

“I haven’t the foggiest idea” (Я не маю найменшої ідеї)

Цей вираз використовується для підкреслення вашої повної необізнаності. Він має трохи гумористичний відтінок.

Приклад:

 • A: Do you understand how this software works? (Ти розумієш, як працює це програмне забезпечення?)
 • B: I haven’t the foggiest idea. (Я не маю найменшої ідеї.)

“Search me” (Хто зна)

Цей вираз також означає повну відсутність знань про щось. Використовується неформально.

Приклад:

 • A: Where did you leave the keys? (Де ти залишив ключі?)
 • B: Search me. (Хто зна.)

You got me (Не знаю)

Цей вираз використовується в неформальному спілкуванні і означає, що ви абсолютно не знаєте відповіді.

Приклад:

 • Q: Why is the sky blue? (Чому небо синє?)
 • A: You got me. (Не знаю.)

Dunno (Не знаю)

Це скорочена форма від “don’t know”, яка використовується в неформальному спілкуванні.

Приклад:

 • Q: What’s for dinner? (Що на вечерю?)
 • A: Dunno. (Не знаю.)

Who knows? (Хто знає?)

Цей вираз використовується, коли відповідь здається невідомою або коли ви не очікуєте, що хтось зможе її дати.

Приклад:

 • Q: Where did he go? (Куди він пішов?)
 • A: Who knows? (Хто знає?)

God knows (Бог знає)

Це вираз використовується для підкреслення повної невідомості.

Приклад:

 • Q: Why did they cancel the event? (Чому вони скасували захід?)
 • A: God knows. (Бог знає.)

I haven’t a clue (Я не маю жодної підказки)

Цей вираз підкреслює повну відсутність знань або розуміння щодо чогось.

Приклад:

 • Q: How do you solve this puzzle? (Як розгадати цю головоломку?)
 • A: I haven’t a clue. (Я не маю жодної підказки.)

I haven’t an inkling (Я не маю жодного уявлення)

Цей вираз підходить для формальних ситуацій і означає, що у вас немає навіть найменшого уявлення.

Приклад:

 • Q: Do you know what happened here? (Ви знаєте, що тут сталося?)
 • A: I haven’t an inkling. (Я не маю жодного уявлення.)

I’ve no idea why (Я не маю уявлення чому)

Цей вираз підходить для пояснення, що ви не розумієте причини чогось.

Приклад:

 • Q: Why is he so upset? (Чому він так засмучений?)
 • A: I’ve no idea why. (Я не маю уявлення чому.)

Ask me (Запитай мене)

Цей вираз часто використовується саркастично, коли ви хочете підкреслити, що не маєте відповіді.

Приклад:

 • Q: Where is the manual? (Де інструкція?)
 • A: Ask me. (Запитай мене.)

It’s a mystery (Це загадка)

Цей вираз використовується, коли щось абсолютно незрозуміле або нез’ясоване.

Приклад:

 • Q: Why is the internet so slow today? (Чому інтернет такий повільний сьогодні?)
 • A: It’s a mystery. (Це загадка.)

I haven’t the first idea (Я не маю жодного уявлення)

Цей вираз використовується для підкреслення повної відсутності знань або уявлення про щось.

Приклад:

 • Q: How do you repair this? (Як це полагодити?)
 • A: I haven’t the first idea. (Я не маю жодного уявлення.)

How should I know? (Звідки мені знати?)

Цей вираз використовується, коли ви підкреслюєте, що не маєте жодного способу знати відповідь.

Приклад:

 • Q: Where did she go? (Куди вона пішла?)
 • A: How should I know? (Звідки мені знати?)

I haven’t the faintest (Я не маю найменшого уявлення)

Цей вираз є скороченою версією фрази “I haven’t the faintest idea”.

Приклад:

 • Q: What’s the time? (Котра година?)
 • A: I haven’t the faintest. (Я не маю найменшого уявлення.)

I haven’t the first notion (Я не маю жодного уявлення)

Цей вираз використовується для підкреслення повної необізнаності.

Приклад:

 • Q: How does this work? (Як це працює?)
 • A: I haven’t the first notion. (Я не маю жодного уявлення.)

Ask me another (Запитайте щось інше)

Цей вираз використовується, коли ви не знаєте відповіді на поточне питання і хочете змінити тему.

Приклад:

 • Q: How many stars are in the galaxy? (Скільки зірок у галактиці?)
 • A: Ask me another. (Запитайте щось інше.)

I haven’t the least idea (Я не маю жодної ідеї)

Цей вираз підходить для підкреслення вашої необізнаності.

Приклад:

 • Q: What’s the capital of this country? (Яка столиця цієї країни?)
 • A: I haven’t the least idea. (Я не маю жодної ідеї.)

I haven’t the foggiest notion (Я не маю найменшого уявлення)

Цей вираз є варіацією фрази “I haven’t the foggiest idea” і підкреслює вашу повну відсутність знань.

Приклад:

 • Q: Where is the closest bank? (Де найближчий банк?)
 • A: I haven’t the foggiest notion. (Я не маю найменшого уявлення.)

Як бачите, англійська мова багата на різноманітні вирази, які можна використовувати, щоб сказати “I have no idea”. Використовуючи різні варіанти, ви зможете покращити свою мову, зробити її більш різноманітною та виразною. Тож не бійтеся експериментувати та додавати нові вирази до свого словникового запасу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!