Правила вживання “must” та “have to” та їх різниця

Правила вживання “must” та “have to” та їх різниця

Must і have to є модальними дієсловами, які виражають обов’язок та необхідність. Хоча вони мають подібні значення, вони не є взаємозамінними у всіх випадках. У цій статті ми дослідимо відмінності між must і have to і наведемо приклади їх використання.

Must

Must є модальним дієсловом, яке використовується в англійській мові для вираження сильного обов’язку або необхідності, заперечення, вказівки, чи висловлювання настійливої поради. Його часто використовують для опису чогось, що вимагається законом чи правилом. Воно вже вживається в особливій формі та не потребує додаткового дієслова-допоміжника. Must також використовується для вираження особистих зобов’язань або моральних обов’язків:

 • Вживання “must” для вираження обов’язку або необхідності:
  • You must do your homework – Ти повинен зробити своє домашнє завдання
  • We must pay the bills on time – Ми повинні своєчасно оплачувати рахунки
 • Вживання “must” для заперечення:
  • You must not smoke here – Ти не можеш курити тут
 • Вживання “must” для вказівок:
  • This must be the right address – Це повинна бути правильна адреса
 • Вживання “must” для висловлювання настійливої поради:
  • You must see a doctor – Ти обов’язково повинен записатися до лікаря
 • Вимагається законом чи правилом:
  • You must wear a seatbelt while driving – Ви повинні бути пристебнуті ременем безпеки за кермом
  • Students must attend all classes – Студенти повинні відвідувати всі заняття
 • Вираження особистих зобов’язань або моральних обов’язків:
  • I must call my grandmother every week – Я повинен дзвонити своїй бабусі щотижня

Have to

“Have to” також використовується для вираження обов’язку або необхідності, але має менш сильне значення або може мати відношення до зовнішніх обставин. Його часто використовують для опису чогось, що вимагається обставинами чи ситуацією. “Have to” також може використовуватися для вираження вподобань або бажання. “Have to” вимагає додаткового дієслова “do” у заперечних та питальних формах.

 • Вживання “have to” для вираження обов’язку або необхідності:
  • I have to wear a uniform at work – Мені доводиться носити формений одяг на роботі
  • They have to leave early to catch the bus – Їм доводиться йти відразу, щоб встигнути на автобус
 • Вживання “have to” у заперечній формі:
  • I don’t have to go to work on weekends – Мені не потрібно ходити на роботу наприкінці тижня
 • Вживання “have to” у питальній формі:
  • Do I have to take off my shoes? – Чи треба мені знімати взуття?
 • Вживання “have to” через обставини чи ситуацію:
  • I have to finish this project by Friday – Я маю завершити цей проект до п’ятниці
  • We have to leave early to catch our flight – Нам потрібно вирушити раніше, щоб встигнути на рейс
 • Для вираження вподобань або бажання:
  • I have to have my coffee in the morning – Я маю випити кави вранці

Різниця між “must” та “have to”

Основна різниця між “must” та “have to” полягає у ступені необхідності чи обов’язку. “Must” використовується для вираження сильного обов’язку або вказівки, тоді як “have to” має менш сильне значення та може бути пов’язане зі зовнішніми обставинами. Наприклад:

 • You must obey the law – Ти повинен дотримуватися закону (обов’язок або вказівка)
 • I have to attend a meeting at 3 pm – Мені потрібно взяти участь в зустрічі о 15:00 (необхідність через обставини)

Щоб краще зрозуміти різницю між must” і “have to“, давайте подивимось на наведену нижче таблицю:

MustHave to
ФормаMust + base verbHave/has to + base verb
ЗначенняСильний обов’язок або необхідністьОбов’язок або необхідність
ВикористанняВимагається законом або правилом; особистий або моральний обов’язокВимагається обставинами або ситуацією; уподобання чи бажання

Як бачите, головна відмінність між “Must” і “Have to” полягає в силі обов’язку чи необхідності. Must використовується для більш сильного зобов’язання, наприклад того, що вимагається законом або особистим моральним обов’язком, тоді як “Have to” використовується для менш сильного зобов’язання, наприклад того, що вимагається обставинами чи ситуацією.

Розгляньте ще кілька прикладів:

 • You must do your homework
 • I have to wear a uniform at work
 • You must not smoke here
 • I don’t have to go to work on weekends
 • This must be the right address
 • Do I have to take off my shoes?

Вивчаючи англійську мову, важливо знати та розуміти вживання “must” та “have to”, їх спільні риси та відмінності. Ці модальні дієслова допомагають виразити обов’язок або необхідність, вказівки та поради, завдяки чому стає ясніше наше спілкування з іншими. Використовуючи їх правильно, ви зможете краще висловити свої ідеї та наміри англійською мовою. Не забувайте завжди звертати увагу на контекст і значення речення, щоб визначити, яке модальне дієслово використовувати.

Для закріплення знань  – Прочитай текст та встав пропущені слова (must/have to)

Відео – Must vs. Have to – What is the difference?

error: Content is protected !!