Модальне дієслово Dare в англійській мові

Dare використовується і як регулярне дієслово, і як модальне дієслово

 • Як правильне дієслово dare має дві форми: dared для теперішнього часу та dared для минулого часу. Як звичайне дієслово воно використовується з допоміжним дієсловом to do у питальній формі та з -s у третій особі однини Present Simple. Він також використовується з інфінітивом to.
  • No one dared to ask him – Ніхто не наважувався його запитати
  • He didn’t dare to stop me – Він не наважився мене зупинити
 • У стверджувальних реченнях воно може виражати заперечення
  • I dare you to jump off that wall – Закладаюся ти не стрибнути з цієї стіни
 • Як модальне дієслово воно вживається переважно в питальних і заперечних реченнях. Воно виражає сміливість або зухвалість щось зробити або відсутність сміливості в негативних реченнях
  • I daren’t ask her. Will you do it? – Я не смію її запитати. Ви це зробите?
  • How dare she take this risk? – Як вона сміє так ризикувати?

ПРИМІТКА:

  • I dare say (or daresay) means I suppose, probably – Я насмілюся сказати (або насмілюсь сказати), я припускаю, напевно.
  • I dare say he will come late – Смію припустити, що він прийде пізно
 • Ви можете зустріти суміш звичайного і модального дієслова
  • We didn’t dare say anything else – Більше ми не наважувалися сказати
error: Content is protected !!