Спонукальні речення в англійській мові

Спонукальні речення (Imperative sentence) виражають заохочення до дії або заборону дії. Ці речення утворюються за допомогою інфінітива без частки to:

 • Go to the blackboard! — Йдіть до дошки!
 • Retell the text! — Перекажи текст!
 • Be quiet and hear what I tell you — Мовчіть і слухайте, що я вам скажу
 • Please put the papers on the table by the bed — Будь ласка, покладіть папери на стіл біля ліжка

Заперечна форма утворюється за допомогою заперечної форми don’t та неозначеної форми основного дієслова без частки to. При формуванні заперечення завжди використовується допоміжне дієслово to do, навіть з дієсловом to be.

 • Don’t go there! — He ходіть туди!
 • Hush! Don’t make a noise! — Тихо! Не шуміть!
 • Don’t be angry… — Не сердься…

Допоміжне дієслово to do також може використовуватися в стверджувальних реченнях, щоб зробити прохання більш виразним

 • But now, do sing again to us — Але тепер заспівай нам ще раз

Щоб зробити прохання або наказ більш емфатичним, іноді вживається підмет, виражений займенником you. Воно характерне для розмовної мови.

 • I’ll drive and you sleep awhile — Я поїду, а ти поспиш трохи

Слід пам’ятати про те, що в англійській мові вживання спонукальних речень доцільно не завжди, оскільки воно є рівнозначним наказу:

 • Stop! — Стійте!

Ввічливою та доречнішою буде форма, що починається зі слів Will/Would you…, Сап/ Could you… .
Спонукання до дії також виражається за допомогою дієслова let. Речення з ним утворюються за такою схемою:

 • Let + me/us/him/her/it/then або іменник + дієслово без частки to
 • Let them go there — Нехай вони йдуть туди
 • Let Ann sing a song — Нехай Енн заспіває пісню
 • Let’s (Let + us = Let’s) go to the cinema — Ходімо в кіно

З першою особою множини дієслово to let використовується для вираження заклику до спільної дії

 • Let’s go and have some fresh coffee — Ходімо вип’ємо свіжої кави
 • Let the child go home at once — Нехай дитина зараз же йде додому
 • Let the children go home at once — Нехай діти зараз же йдуть додому

Спонукальні речення вживаються під час видання наказів чи розпоряджень:

 • Leave your coat in the hall — Залиште своє пальто в коридорі
 • Give me your phone number — Дайте мені свій номер телефону
 • Don’t shut the door — Не закривай двері

Питанні слова іноді додаються в кінці спонукальних речень:

 • Leave your coat in the hall, will you? — Залиште пальто в коридорі, добре?
 • Write soon, won’t you? — Напиши швидше, чи не так?

Imperative sentences | English Grammar | Elearningstudio

error: Content is protected !!