Різниця між: Image, Photo, Picture, Figure, Illustration

difference between: "Image," "Photo," "Picture," "Figure," "Illustration" in English

Різниця між: Image, Photo, Picture, Figure, Illustration в англійській мові

В англійські мові багата синонімами, про кожне словом може мати різне значення та виконувати різні функції у реченні. Під час обговорення візуальних матеріалів використовують сова   як «Image», «Photograph або Photo», «Illustration», «Picture» та «Figure». Дані слова часто використовуються, тому розуміння їх відмінностей має важливе значення для вивчення англійської мови.  У зональному можемо виділити такі відмінності та значення:

 1. Зображення (Image):
  • Загальний термін, який може включати фотографії, малюнки, графіку та інші візуальні матеріали.
  • Зазвичай використовується для будь-якого візуального контенту, який може бути в комп’ютерному файлі і готовий до вставки в документ дизайну.
 2. Фотографія (Photograph або скорочено Photo):
  • Зображення, зроблене фотокамерою.
  • Photograph є більш офіційним терміном, а “Photo” – менш офіційним.
 3. Малюнок (Illustration):
  • Малюнок, створений художником (включаючи цифрове мистецтво).
  • Наприклад, ілюстрації в книгах або журналах.
 4. Зображення (Picture):
  • Синонім до “фотографії”.
  • Часто використовується в газетах, журналах тощо.
 5. Фігура (Figure):
  • Використовується в наукових текстах для посилання на зображення, які цитуються в тексті.
  • Може включати фотографії, діаграми, графіки тощо.

Якщо ви пишете дисертацію або наукову статтю, то “Figure” – це слово, яке ви маєте використовувати для позначення ілюстрацій  вашій роботі.

Давайте розглянемо кожне із них детальніше, а також приклади використання.

Image – в англійській мові

Слово «image» — чи не найширший термін. Зображення (image) може стосуватися репрезентації чогось або когось, який може бути або фізичним об’єктом, як-от картина, або цифровим.

 • Значення: Слово Image має кілька значень, залежно від контексту. Основні значення цього слова такі:
  • Зображення, фотографія, малюнок або інша візуальна репрезентація чогось. Наприклад: The image on the screen was blurry.
  • Уявлення, враження або репутація когось або чогось. Наприклад: She has a good image in the public eye.
  • Опис, метафора або символ, який створює у читача або слухача певне уявлення або емоцію. Наприклад: Water, a symbol of life, recurs as an image throughout her poems.
 • Граматика: Слово Image є іменником, який може мати однину або множину. В однині воно має форму Image, а в множині – Images. Наприклад: There are many images of flowers in this book.
 • Вживання: Слово Image може вживатися в різних ситуаціях, але особливо часто воно зустрічається в таких контекстах:
  • Коли ми говоримо про фотографії, малюнки, графіки, діаграми тощо, які супроводжують текст або повідомлення. Наприклад: This article has many images to illustrate the main points.
  • Коли ми говоримо про відображення чогось в дзеркалі, камері, лінзі тощо. Наприклад: The image you see in the mirror.
  • Коли ми говоримо про уявлення або враження, яке ми маємо про когось або щось, або яке ми хочемо створити. Наприклад: He’s trying to project a more presidential image.
  • Коли ми говоримо про описи, метафори або символи, які використовуються в літературі, мистецтві, релігії тощо. Наприклад: The image of the cross is central to Christianity.

Photo  – в англійській мові

«Photo» є скороченням від «Photograph», і воно стосується конкретно зображення, створеного в процесі фотографування.

 • Значення: Слово Photo є скороченням від слова Photograph, яке означає зображення, яке зроблено за допомогою фотоапарата. Це може бути чорно-білим або кольоровим і може зображувати будь-який предмет, людину або пейзаж. Наприклад: She took a photo of the sunset.
 • Граматика: Слово Photo є іменником, який може мати однину або множину. В однині воно має форму Photo, а в множині – Photos. Наприклад: There are many photos of flowers in this book.
 • Вживання: Слово Photo може вживатися в різних ситуаціях, але особливо часто воно зустрічається в таких контекстах:
  • Коли ми говоримо про фотографії, які ми зробили або показали комусь. Наприклад: He showed me a photo of his family.
  • Коли ми говоримо про фотографії, які ми зберігаємо в альбомах, книгах, комп’ютерах тощо. Наприклад: She has a photo album full of memories.
  • Коли ми говоримо про фотографії, які ми використовуємо для ідентифікації, документів, паспортів тощо. Наприклад: You need a passport photo for your visa application.

Picture  – в англійській мові

«Picture» — це термін, який охоплює майже будь-яке візуальне представлення, включаючи фотографії, малюнки, картини та навіть зображення на екрані.

 • Значення: Слово Picture має кілька значень, залежно від контексту. Основні значення цього слова такі:
  • Малюнок, живопис, фотографія або інше зображення, яке показує сцену, людину або річ. Наприклад: He likes books with lots of pictures in them.
  • Уявлення, враження або думка про когось або щось. Наприклад: She had a clear picture of what she wanted to do.
  • Фільм, особливо в кінотеатрі. Наприклад: We’re going to see a picture tonight.
 • Граматика: Слово Picture є іменником, який може мати однину або множину. В однині воно має форму Picture, а в множині – Pictures. Наприклад: There are many pictures of flowers in this book.
 • Вживання: Слово Picture може вживатися в різних ситуаціях, але особливо часто воно зустрічається в таких контекстах:
  • Коли ми говоримо про малюнки, живописи, фотографії тощо, які ми бачимо, робимо, показуємо або виставляємо. Наприклад: She wanted a famous artist to paint her picture.
  • Коли ми говоримо про уявлення або враження, яке ми маємо або хочемо створити про когось або щось. Наприклад: He gave us a vivid picture of life in the jungle.
  • Коли ми говоримо про фільми, які ми дивимося, знімаємо, рекламуємо або критикуємо. Наприклад: She’s a famous picture star.

Figure – в англійській мові

«Figure» — в контексті візуальних представлень зазвичай використовується в академічних або професійних текстах для позначення діаграми, графіка, діаграми або схем.

 • Значення: Слово Figure має кілька значень, залежно від контексту. Основні значення цього слова такі:
  • Людина, яка має певну роль, статус або характер. Наприклад: He was a familiar figure on the lecture circuit.
  • Форма, силует або контур людини або речі. Наприклад: She saw a dark figure in the shadows.
  • Зображення, фотографія, малюнок, скульптура або інша візуальна репрезентація людини або речі. Наприклад: She chiselled a figure out of the marble.
  • Число, цифра або символ, який використовується для позначення кількості, величини або іншої інформації. Наприклад: Write the amount in both words and figures.
  • Зображення, графік, діаграма, таблиця або інша візуальна репрезентація даних, яка супроводжує текст, особливо в наукових статтях. Наприклад: Please see figure 8 and 9.
 • Граматика: Слово Figure є іменником, який може мати однину або множину. В однині воно має форму Figure, а в множині – Figures. Наприклад: There are many figures of speech in this poem.
 • Вживання: Слово Figure може вживатися в різних ситуаціях, але особливо часто воно зустрічається в таких контекстах:
  • Коли ми говоримо про людей, які мають важливе, відоме або цікаве положення в суспільстві, політиці, історії тощо. Наприклад: She was a key figure in the movement for constitutional reform.
  • Коли ми говоримо про форму або силует людини або речі, який видно або відчувається. Наприклад: He cut out a figure of a star from the paper.
  • Коли ми говоримо про зображення, фотографії, малюнки, скульптури тощо, які показують сцену, людину або річ. Наприклад: There are several reclining figures in the painting.
  • Коли ми говоримо про числа, цифри або символи, які використовуються для позначення кількості, величини або іншої інформації. Наприклад: He earns a six-figure salary.
  • Коли ми говоримо про зображення, графіки, діаграми, таблиці тощо, які використовуються для візуалізації даних, які супроводжують текст, особливо в наукових статтях. Наприклад: The results are shown in figure 1.

Illustration – в англійській мові

«Illustration» — це малюнок, картина або створене зображення, яке використовується для пояснення, уточнення або прикраси текстової інформації. На відміну від фотографії, ілюстрація містить елемент художньої інтерпретації.

 • Значення: Слово Illustration має кілька значень, залежно від контексту. Основні значення цього слова такі:
  • Малюнок, фотографія, графік або інше зображення, яке використовується для пояснення або прикрашання тексту. Наприклад: This book has many illustrations to make the story more interesting.
  • Приклад або доказ, який використовується для пояснення або підтвердження чогось. Наприклад: This case is a good illustration of how the law works.
  • Процес або результат створення зображень для тексту. Наприклад: She studied illustration at the art school.
 • Граматика: Слово Illustration є іменником, який може мати однину або множину. В однині воно має форму Illustration, а в множині – Illustrations. Наприклад: There are many illustrations of animals in this encyclopedia.
 • Вживання: Слово Illustration може вживатися в різних ситуаціях, але особливо часто воно зустрічається в таких контекстах:
  • Коли ми говоримо про малюнки, фотографії, графіки тощо, які супроводжують текст або роблять його більш зрозумілим або цікавим. Наприклад: He is an illustrator for children’s books.
  • Коли ми говоримо про приклади або докази, які використовуються для пояснення або підтвердження чогось. Наприклад: She gave several illustrations of how the theory can be applied.
  • Коли ми говоримо про процес або результат створення зображень для тексту. Наприклад: He is interested in the history of illustration.

Підсумовуючи, хоча між цими термінами є багато спільного, особливо між «image», «photo» та «picture», кожен із них має свій окремий контекст, де він найбільш доречний. «Figure» та «illustration» більш спеціалізовані; “figure” зазвичай пов’язана з академічним чи навчальним матеріалом, а “illustration” має мистецьке значення. Розуміння цих відмінностей є  важливим для вивчення англійської мови, оскільки це покращує ваше розуміння та точність під час обговорення різних форм візуальних медіа.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!