Фрази та ідіоми з “оne” в англійській мові

50 IDIOMS ABOUT THE NUMBER ONE

Фрази та ідіоми з “One”

Розглянемо фрази та значення із словом “one” [wʌn] в англійській мові. Фрази із “one” можуть мати різні значення та використання в англійській мові. Давайте розглядати на прикладах:

 • One може бути займенником, що означає “один з багатьох” або “будь-хто”. Наприклад: One should always be polite. (Один повинен завжди бути ввічливим.) One of my friends is a doctor. (Один з моїх друзів – лікар.)
 • One може бути числівником, що означає “один” або “перший”. Наприклад: I have one apple. (У мене є одне яблуко.) She is the one who helped me. (Вона та, хто допоміг мені.)
 • One може бути частиною складених числівників, таких як twenty-one, thirty-one, forty-one тощо. Наприклад: He is twenty-one years old. (Йому двадцять один рік.)
 • One може бути частиною фразеологізмів, що мають спеціальні значення. Наприклад: one of these days (одного з цих днів), one by one (по одному), one and only (єдиний і неповторний) тощо.

Як ви вже зрозуміли “one” в англійській мові може використовуватися як прикметник або прислівник, що підсилює ідею винятковості або обмеженості чогось. Наприклад: She is the only one who knows the truth. (Вона єдина, хто знає правду.) He only works on weekends. (Він працює лише у вихідні.)Якщо розглядати, які фрази та ідіоматичні вирази можуть бути із “one” , то їх дуже багато. Давайте розглянем найпопулярніші.

Список найкращих виразів та ідіом із “One”

 1. One for the road:
  • Пояснення: Цей вираз часто вживається, коли хтось готується покинути зібрання або подію і вирішує випити ще один останній келих перед від’їздом. Це вказує на прощальний жест або останнє задоволення перед переходом до іншого.
  • Приклад: “Alright, I think it’s time to head home. But just one for the road,” he said, raising his glass.
 2. One of a kind:
  • Пояснення: Коли щось описується як “one of a kind”, це означає, що воно унікальне або неперевершенне. Цей вислів підкреслює винятковий характер людини, предмета чи ситуації, підкреслюючи його єдино-народжені якості.
  • Приклад: “Her talent is truly remarkable; she’s a one of a kind artist,” remarked the gallery curator.
 3. One-hit wonder:
  • Пояснення: У музичній сфері “one-hit wonder” означає виконавця або групу, які досягають успіху в мейнстрімі лише однією популярною піснею. Незважаючи на їх короткий момент у центрі уваги, вони не можуть повторити такий же рівень успіху з подальшими релізами.
  • Приклад: “Their debut song was a massive hit, but unfortunately, they became a one-hit wonder,” commented the music critic.
 4. One size fits all:
  • Пояснення: Цей вислів часто використовується в описах продуктів, вказуючи на те, що певний предмет призначений для всіх, незалежно від розміру чи форми. Його також можна використовувати в метафоричному сенсі для універсальних рішень чи підходів.
  • Приклад: “This hat is perfect for outdoor activities; it’s one size fits all,” explained the salesperson.
 5. One’s own flesh and blood:
  • Пояснення: Цей вислів посилається на родичів або членів родини, підкреслюючи близький біологічний зв’язок, який спільно поділяють. Він підкреслює зв’язок, який формується через кровні зв’язки, і підтверджує відчуття лояльності та спорідненості.
  • Приклад: “No matter what happens, family always comes first; they’re your own flesh and blood,” reminded the grandmother.
 6. One-track mind:
  • Пояснення: Коли говорять, що у когось “one-track mind”, це означає, що вони занадто зосереджені на одній темі або ідей, часто виключаючи інші розгляди. Цей термін зазвичай вживається легковажно або з жартівливим підтекстом.
  • Приклад: “He’s so obsessed with his work; it’s like he has a one-track mind,” joked his colleague.
 7. One in a million:
  • Пояснення: Описуючи когось або щось як “one in a million”, підкреслюється їхній винятковий рідкісний характер чи надзвичайні якості. Це вказує на те, що серед великої кількості схожих істот лише одна виділяється як справді надзвичайна.
  • Приклад: “Her kindness and generosity make her truly one in a million,” remarked her grateful friend.
 8. One step at a time:
  • Пояснення: Цей вислів радить приймати поступовий і методичний підхід до досягнення цілей або вирішення проблем. Він підкреслює важливість терплячості, наполегливості та фокусу на послідовному виконанні управлінських завдань.
  • Приклад: “Don’t worry about the big picture; just focus on one step at a time,” advised the mentor.
 9. For one thing:
  • Пояснення: Цей вираз використовується для введення однієї причини або аспекту ситуації, часто підказуючи, що є й інші фактори для розгляду.
  • Приклад: “For one thing, the weather forecast doesn’t look promising for our outdoor event.”
 10. Do a number one:
  • Пояснення: Цей неформальний вираз відноситься до сечі, часто вживається в жартівливому або дитячому контексті.
  • Приклад: “I need to find a restroom; I have to do a number one.”
 11. From day one:
  • Пояснення: Цей вираз підкреслює щось, що було правдою або присутнім з самого початку ситуації чи періоду часу.
  • Приклад: “I knew from day one that this project would be challenging.”
 12. All-in-one:
  • Пояснення: Цей термін описує щось, що об’єднує кілька функцій або особливостей в один пристрій, пропонуючи зручність і ефективність.
  • Приклад: “This smartphone is an all-in-one device; it functions as a phone, camera, and computer.”
 13. Good one!:
  • Пояснення: Ця вигук використовується для вираження затвердження або захоплення чимось, що сказав або зробив хтось.
  • Приклад: “You really cracked me up with that joke! Good one!”
 14. Have one foot in the grave:
  • Пояснення: Цей вираз описує людину, яка дуже стара або має дуже погане здоров’я, намічаючи, що вони близькі до смерті.
  • Приклад: “At 95 years old, Grandma feels like she has one foot in the grave.”
 15. Go one step further:
  • Пояснення: Ця фраза означає вжити додаткові або більш екстремальні дії поза тим, що вже було зроблено чи розглянуто.
  • Приклад: “To stand out in the market, we need to go one step further and offer personalized customer service.”
 16. The Evil One:
  • Пояснення: Цей термін є поетичним або застарілим способом посилання на Сатану або диявола, часто використовується в релігійних або літературних контекстах.
  • Приклад: “Beware the temptations of the Evil One.”
 17. Get to know one another:
  • Пояснення: Цей вираз означає покращення знайомства з кимось, зазвичай використовується в соціальних або професійних ситуаціях.
  • Приклад: “Let’s grab coffee and get to know one another better.”
 18. All for one:
  • Пояснення: Ця фраза виражає почуття єдності, солідарності або командної роботи, часто використовується для підкреслення колективних зусиль за спільною метою.
  • Приклад: “We’re in this together, all for one and one for all!”
 19. Another one:
  • Пояснення: Цей простий вираз використовується для посилання на додаткову або різну річ того ж виду.
  • Приклад: “The cookies were so delicious; can I have another one?”
 20. Be a hard one:
  • Пояснення: Цей вираз описує людину, з якою важко мати справу чи зрозуміти.
  • Приклад: “Be prepared; negotiating with him can be a hard one.”
 21. One of those things:
  • Пояснення: Сказано про щось неприємне, але необхідне для прийняття.
  • Приклад: Losing your keys is frustrating, but it’s just one of those things.
 22. One person’s trash is another person’s treasure:
  • Пояснення: Те, що для одного непотрібне, може бути цінним для іншого.
  • Приклад: She found an old painting at the flea market; one person’s trash is another person’s treasure.
 23. One that got away:
  • Пояснення: Втрачена можливість або унікальний досвід.
  • Приклад: He regrets not investing in that startup; it was the one that got away.
 24. One-trick pony:
  • Пояснення: Людина або щось з однією відмітною особливістю, навичкою або талантом.
  • Приклад: He’s a good comedian, but some people think he’s just a one-trick pony.
 25. One up on:
  • Пояснення: Сказано про те, що має перевагу над кимось іншим.
  • Приклад: She always feels like her sister is one up on her in everything they do.
 26. One way or another:
  • Пояснення: Яким-небудь чином або способом.
  • Приклад: We’ll figure it out one way or another; we have to.
 27. Square one:
  • Пояснення: Початкова точка у розвитку чогось або вирішенні проблеми (часто в фразі “back to square one”).
  • Приклад: After the setback, we had to start from square one with our project.
 28. The one and only:
  • Пояснення: Сказано про щось унікальне.
  • Приклад: She’s the one and only, there’s no one else like her.
 29. There is more than one way to skin a cat:
  • Пояснення: Є багато способів зробити щось.
  • Приклад: If the first method doesn’t work, don’t worry; there’s more than one way to skin a cat.
 30. One man’s meat is another man’s poison:
  • Пояснення: Те, що подобається одній людині, може не підходити для іншої.
  • Приклад: I love spicy food, but I know it’s not for everyone— one man’s meat is another man’s poison.
 31. One-night stand:
  • Пояснення: Зустріч або зв’язок, який триває лише одну ніч.
  • Приклад: After the party, they had a one-night stand, but it didn’t lead to anything more.
 32. One-note:
  • Пояснення: Сказано про щось, що не має різноманітності.
  • Приклад: His speeches are always so one-note; he only talks about taxes.
 33. One of the boys:
  • Пояснення: Людина, яка прийнята або частина групи.
  • Приклад: She’s not afraid to get her hands dirty; she’s one of the boys.
 34. One of these days:
  • Пояснення: Сказано про очікувану подію, яка відбудеться якось або незабаром; іноді висловлюється як загроза, з наслідками, що не вказані, але маються на увазі.
  • Приклад: One of these days, I’ll learn how to play the guitar.
 35. If it’s not one thing:
  • Пояснення: Частина виразу, яка вживається, коли хтось втомлений від останнього з серії незручностей.
  • Приклад: If it’s not one thing, it’s another; my car broke down this morning, and now it’s raining.
 36. In one ear and out the other:
  • Пояснення: Сказано про пораду або інформацію, яку не слідують або не запам’ятовують.
  • Приклад: I’ve tried to teach him how to fix the dishwasher, but it seems to go in one ear and out the other.
 37. In one fell swoop:
  • Пояснення: Все одразу або протягом короткого періоду.
  • Приклад: The new policy changed everything in one fell swoop.
 38. It’s been one of those days:
  • Пояснення: Сказано, коли багато речей пішли не так одна за одною.
  • Приклад: My computer crashed, I missed my train, and now it’s raining— it’s been one of those days.
 39. Not one iota:
  • Пояснення: Навіть найменший шматочок.
  • Приклад: Despite the evidence presented, she didn’t change her opinion not one iota.
 40. Number one:
  • Пояснення: Перший за рангом, важливістю чи впливом.
  • Приклад: Number one, they’re very efficient.
 41. On the one hand:
  • Пояснення: З іншого боку (іноді поєднується з “on the other hand”).
  • Приклад: On the one hand, it’s a great opportunity, but on the other hand, it’s a significant commitment.
 42. One and all:
  • Пояснення: Всі.
  • Приклад: The performance received standing ovations from one and all.
 43. One for the (record) books:
  • Пояснення: Сказано про значне досягнення.
  • Приклад: Winning the championship was truly one for the record books.
 44. One good turn deserves another:
  • Пояснення: Вираз про важливість взаємодопомоги.
  • Приклад: Thanks for helping me move last weekend; one good turn deserves another, so I’ll help you with your project.
 45. All in one breath:
  • Пояснення: Сказано щось збуджено без перерви.
  • Приклад: She listed all her achievements in one breath.
 46. All in one piece:
  • Пояснення: Безпечно.
  • Приклад: Despite the accident, everyone arrived at their destination all in one piece.
 47. All rolled up in one:
  • Пояснення: Об’єднані.
  • Приклад: She’s smart, funny, and kind, all rolled up in one.
 48. As one:
  • Пояснення: Якщо група була б одним цілим.
  • Приклад: The team moved forward as one, unified in their goal.
 49. At one with:
  • Пояснення: У згоді або солідарності з іншою людиною.
  • Приклад: She felt at one with nature as she hiked through the mountains.
 50. Do (someone) one better:
  • Пояснення: Зробити щось краще, ніж хтось інший.
  • Приклад: If you think that’s impressive, watch me do one better!
 51. For one:
  • Пояснення: Для того, щоб виразити, що хтось є прикладом.
  • Приклад: I, for one, believe we should take action immediately.
 52. Hole in one:
  • Пояснення: Значне досягнення, що вказує на досягнення мети в гольфі одним ударом.
  • Приклад: His performance in the tournament was outstanding; he even scored a hole in one!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!