Професії англійською мовою: приклади та вправи

“What do you do?” or “What is your job?”

Огляд професій англійською мовою

Робота (job) стосується конкретної ролі, обов’язку або посади, яку хтось займає на робочому місці. Робота має обов’язки, необхідні навички та часто спеціальну термінологію, пов’язану з ними. Вивчення англійської мови відкриває двері до широкого світу можливостей, включаючи розуміння та використання професійних термінів та понять. У цій статті розглянемо різні професії та їх описання, щоб розширити свій словниковий запас та вдосконалити навички в англійській мові. Кожна професія має свої унікальні характеристики, термінологію та вимоги, і вивчення їх допоможе вам краще розуміти різноманітні сфери діяльності та професійні аспекти англійської мови. Професії, які сьогодні  розглянемо є лише малою частиною від існуючих, але популярними на сьогодні.  Після огляду професій виконайте завдання із 15 запитань для закріплення свої знань. Подуйте та розкажіть, яка професія вашої мрії, чи можливо ви вже маєте таку роботу.

Професії та робота: словниковий запас англійської мови

Зробимо огляд деяких професій англійською мовою, а також їх пояснення та приклади використання.

 1. Architect (архітектор)
  • Пояснення: Архітектор – це професія, пов’язана з проектуванням та створенням будівель та споруд. Вони розробляють плани будівель, керують проектами будівництва та співпрацюють з клієнтами для втілення їхніх ідей у реальність.
  • Приклад використання: “The architect is responsible for the design and structure of the new office building.”
   (Архітектор відповідає за дизайн і структуру нового офісного будівлі.)
 2. Singer (співак)
  • Пояснення: Співак – це людина, яка виконує музичні композиції за допомогою свого голосу. Вони можуть виступати вживу на концертах, записувати альбоми або виконувати у різних музичних групах.
  • Приклад використання: “This singer has an amazing voice and always impresses her audience with her performances.”
   (Ця співачка має дивовижний голос і завжди вражає своїх слухачів своїми виступами.)
 3. Painter (художник)
  • Пояснення: Художник – це людина, яка створює мистецтво шляхом малювання або розфарбовування. Вони можуть працювати в різних стилях та медіа, таких як малюнок, живопис, абстракція, портрети тощо.
  • Приклад використання: “A famous painter released a new artwork that impressed critics with its originality.”
   (Відомий художник випустив нову картину, яка вразила критиків своєю оригінальністю.)
 4. Student (студент)
  • Пояснення: Студент – це людина, яка навчається в навчальному закладі, такому як школа, коледж або університет. Вони отримують освіту та навички для підготовки до майбутньої кар’єри.
  • Приклад використання: “Students are preparing for end-of-semester exams by studying materials and completing assignments.”
   (Студенти готуються до іспитів на кінець семестру, вивчаючи матеріал та виконуючи завдання.)
 5. House Painter (фарбувальник будинків)
  • Пояснення: Фарбувальник будинків – це професія, пов’язана з фарбуванням зовнішніх або внутрішніх поверхонь будівель. Вони використовують фарбу та інструменти для створення або оновлення вигляду будівель.
  • Приклад використання: “The house painter repaints the exterior of buildings to make them look fresh and updated.”
   (Фарбувальник будинків перефарбовує зовнішній вигляд будинків, щоб вони виглядали свіжими та оновленими.)
 6. Electrician (електрик)
  • Пояснення: Електрик – це професія, пов’язана з установкою, обслуговуванням та ремонтом електричних систем та обладнання. Вони працюють з електричними дротами, приладами та іншими складовими, щоб забезпечити безпеку та ефективну роботу електричної системи.
  • Приклад використання: “The electrician came to fix an issue with the electricity in my house to ensure everything works properly.”
   (Електрик прийшов виправити проблему з електрикою у моєму будинку, щоб все працювало належним чином.)
 7. Pianist (піаніст)
  • Пояснення: Піаніст – це людина, яка грає на піаніно або інших клавішних інструментах.
  • Приклад використання: “My sister is studying to become a famous pianist.”
   (Моя сестра вчиться стати відомим піаністом.)
 8. Baker (пекар)
  • Пояснення: Пекар – це людина, яка виробляє хліб, пироги та інші випічні вироби.
  • Приклад використання: “There’s a very tasty bakery in this town where an experienced baker works.”
   (У цьому місті є дуже смачна пекарня, де працює досвідчений пекар.)
 9. Butcher (м’ясник)
  • Пояснення: М’ясник – це людина, яка продає та обробляє м’ясо.
  • Приклад використання: “My uncle works as a butcher at the local supermarket.”
   (Мій дядько працює м’ясником у місцевому супермаркеті.)
 10. Barber (перукар)
  • Пояснення: Перукар – це людина, яка стриже волосся, зазвичай чоловікам.
  • Приклад використання: “I always go to the same barber – he can make great hairstyles.”
   (Я завжди йду до того самого перукаря – він вміє робити чудові зачіски.)
 11. Dentist (стоматолог)
  • Пояснення: Стоматолог – це лікар, який лікує зуби та ротову порожнину.
  • Приклад використання: “My sister dreams of becoming a dentist and helping people keep their teeth healthy.”
   (Моя сестра мріє стати стоматологом і допомагати людям зберегти здорові зуби.)
 12. Doctor (лікар)
  • Пояснення: Лікар – це професіонал, який лікує та діагностує різні хвороби та стан здоров’я.
  • Приклад використання: “When I grow up, I want to become a doctor and help people recover.”
   (Коли я виросла, я хочу стати лікарем і допомагати людям одужувати.)
 13. Fireman (пожежник)
  • Пояснення: Пожежник – це людина, яка бореться з пожежами та врятуванням людей під час аварій.
  • Приклад використання: “My father is a fireman and is always proud of his work.”
   (Мій батько є пожежником і завжди гордиться своєю роботою.)
 14. Mailman (поштар)
  • Пояснення: Поштар – це людина, яка доставляє листи та пакети до дверей людей.
  • Приклад використання: “The mailman always comes at 10 in the morning with my mail.”
   (Поштар завжди приходить о 10 ранку з моєю поштою.)
 15. Repairman (ремонтник)
  • Пояснення: Ремонтник – це людина, яка виправляє поломки та несправності в різних пристроях або будівлях.
  • Приклад використання: “We called the repairman to fix our washing machine.”
   (Ми зателефонували ремонтнику, щоб він виправив нашу пральну машину.)
 16. Pharmacist (фармацевт)
  • Пояснення: Фармацевт – це людина, яка готує та продавати ліки та медичні препарати.
  • Приклад використання: “I always advise trusting the pharmacist when choosing medications.”
   (Я завжди раджу довірятися фармацевту, коли вибираєте ліки.)
 17. Teacher (вчитель)
  • Пояснення: Вчитель – це людина, яка викладає та навчає учнів у школі або університеті.
  • Приклад використання: “My uncle works as a history teacher at the high school.”
   (Мій дядько працює вчителем історії у старшій школі.)
 18. Grocer (продавець продуктів)
  • Пояснення: Продавець продуктів – це людина, яка продає продукти харчування та інші товари у невеликому магазині.
  • Приклад використання: “My grandmother always goes to the local grocery store to the grocer.”
   (Моя бабуся завжди ходить до місцевого продуктового магазину до продавця.)
 19. Scientist (вчений)
  • Пояснення: Вчений – це людина, яка проводить дослідження та експерименти для розв’язання наукових проблем.
  • Приклад використання: “Scientists from all over the world are working on developing a vaccine against the new virus.”
   (Вчені з усього світу працюють над розробкою вакцини проти нового вірусу.)
 20. Software Developer (розробник програмного забезпечення)
  • Пояснення: Це фахівець, який створює програмне забезпечення для комп’ютерів та інших пристроїв.
  • Приклад використання: “My brother works as a software developer and develops new mobile applications.”
   (Мій брат працює розробником програмного забезпечення і розробляє нові мобільні додатки.)
 21. Data Scientist (Науковий спеціаліст з даних)
  • Пояснення: Це спеціаліст, який аналізує великі обсяги даних для винесення корисних висновків та прийняття стратегічних рішень.
  • Приклад використання: “The company hired a data scientist to analyze the purchasing habits of its customers.”
   (Компанія найняла спеціаліста з обробки даних для аналізу купівельних звичок своїх клієнтів.)
 22. Digital Marketer (цифровий маркетолог)
  • Пояснення: Це професіонал, який розробляє та впроваджує маркетингові стратегії в Інтернеті з метою просування товарів або послуг.
  • Приклад використання: “The digital marketer uses social media and email to attract new customers.”
   (Цифровий маркетолог використовує соціальні мережі та електронну пошту для залучення нових клієнтів.)
 23. UX/UI Designer (дизайнер UX/UI)
  • Пояснення: Це спеціаліст, який відповідає за створення інтерфейсів користувача (UI) та досвіду використання (UX) для програмного забезпечення та веб-сайтів.
  • Приклад використання: “The UX/UI designer works on improving user interaction with the mobile application.”
   (Дизайнер UX/UI працює над вдосконаленням взаємодії користувача з мобільним додатком.)
 24. Content Creator (творець контенту або контент-менеджер)
  • Пояснення: Це особа, яка створює різноманітний цифровий контент, такий як текст, відео, аудіо, з метою розважати, навчати або впливати на аудиторію.
  • Приклад використання: “As a content creator, he produces engaging videos and posts for his blog.”
   (Як творець контенту, він створює цікаві відеоролики та публікації для свого блогу.)
 25. Cybersecurity Analyst (аналітик кібербезпеки)
  • Пояснення: Це фахівець, який вивчає та аналізує потенційні загрози та вразливості в інформаційних системах та мережах, а також розробляє стратегії захисту.
  • Приклад використання: “The company hired a cybersecurity analyst to protect its network from potential cyber attacks.”
   (Компанія найняла аналітика кібербезпеки для захисту своєї мережі від потенційних кібератак.)
 26. Environmental Scientist (еколог)
  • Пояснення: Це науковець, який досліджує вплив людської діяльності на навколишнє середовище та розробляє стратегії для його охорони та відновлення.
  • Приклад використання: “The environmental scientist studies the impact of pollution on aquatic ecosystems and proposes ways to restore them.”
   (Еколог досліджує вплив забруднення на водні екосистеми та пропонує шляхи їх відновлення.)

Вправа – What’s your job? (Ким ви працюєте?)

Для цієї вправи ви прочитаєте 15 речень, що описують різні ситуації. Для кожного речення виберіть професію з наведених нижче варіантів, яка найкраще відповідає контексту. Це перевірить ваші знання про різні професії та допоможе поповнити словниковий запас.

0%
“What do you do?” or “What is your job?”

Practice. JOBS

Someone who works in a shop that sell meat is a/an ______.

Someone who sells food, cleaning products in a small shop is a/an ______.

Historical paintings of famous ______ will be sold for million dollars.

Someone whose job is to fix things is a/an______.

Someone whose job is to treat people’s teeth is a/an ______.

Someone who plays piano is a/an ______.

Someone whose job is to stop fires is a/an ______.

Someone whose job is to make bread, cakes is a/an ______.

Someone whose job is to deliver letters and packages to people’s houses is a/an______.

Someone whose job is to cut men’s hair is a/an ______.

Math ______ gave us a lot of homework

Someone whose job is to treat people who are ill is a/an ______.

Someone whose job is to prepare drugs and medicines is a/an______.

Someone whose job is to design buildings is ______.

The______ painted the house into blue color.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!