Використання артиклів (a/an, the, no article) в англійській мові (тест)

A/an, the, no article – the use of articles in English

A/an, the, no article: використання артиклів в англійській мові на практиці

Англійська мова має свої власні правила вживання артиклів, тобто слів “a“, “an” і “the“, а також випадків, коли артикль не потрібен взагалі. Правильне використання артиклів є важливою частиною вивчення англійської граматики, тому давайте розглянемо основні правила.

Артикль “a”

Артикль “a” вживається в англійській мові у таких випадках:

 1. Перед злічуваними іменниками в однині: використовуйте «a» перед злічуваними іменниками в однині, коли ви говорите про щось або коли хочете ввести іменник уперше. Приклад:
  • I saw a cat on the street. – Я бачив кішку на вулиці.
  • She wants to buy a car. – Вона хоче купити автомобіль.
 2. Перед словами, що починаються на приголосний звук: Використовуйте “a” перед словами, що починаються з приголосного звуку. Приклади:
  • She’s a university student. – Вона студентка університету. (Слово “університет” починається з приголосного звуку, хоча починається на голосну літеру “u”.)
  • He has a unique perspective. – Він має унікальну перспективу.
 3. Перед іменниками в загальних твердженнях: Використовуйте “a”, коли ви говорите про невизначену або загальну річ або виражаєте загальне твердження. Приклади:
  • A dog is a loyal animal. – Собака – віддана тварина. (Стосується собак загалом.)
  • A rose is a type of flower. – Троянда – це вид квітки.
 4. Перед професіями або заняттями: “A” використовується перед професіями або заняттями, коли йдеться про роботу людини. Приклади:
  • She is a doctor – Вона – лікар.
  • He is a teacher. – Він – вчитель.
 5. Перед виразами часу або швидкості: Використовуйте “a” перед виразами часу, швидкості та тривалості. Приклади:
  • I can run at a speed of 10 miles per hour.  – Я можу бігти зі швидкістю 10 миль на годину.
  • We’ll meet in a few minutes. – Ми зустрінемось за декілька хвилин.
 6. Перед окремими літерами та деякими абревіатурами: “A” використовується перед окремими літерами алфавіту та деякими абревіатурами. Приклади:
  • A is the first letter of the alphabet. – “A” – перша літера алфавіту.
  • She earned a Ph.D. in linguistics. – Вона отримала ступінь Ph.D. в лінгвістиці.

Не забувайте, що “a” використовується для невизначених чи загальних вказівок, тоді як “an” вживається перед іменниками, що починаються з голосного звуку (наприклад, “an apple”, “an hour”). Вибір між “a” і “an” залежить від звуку на початку іменника, не обов’язково від літери, якою вона починається.

Артикль “an”

Невизначений артикль “an” використовується в англійській мові у таких випадках:

 1. Перед злічуваними іменниками в однині, які починаються з голосних звуків: використовуйте «an» перед злічуваними іменниками в однині, які починаються з голосного звуку. Приклади:
  • She ate an apple. – Вона з’їла яблуко.
  • He is an honest man. – Він є чесним чоловіком.
 2. Перед словами, які починаються з “h”, які вимовляються без звука “h”: Використовуйте “an” перед словами, які починаються з голосного звуку “h” та не вимовляють звук “h”. Важливий звуковий аспект, не буквена написання. Приклади:
  • She is an hour late. – Вона запізнилася на годину. (Звук “h” в “hour” не вимовляється.)
  • He’s an heir to the throne. – Він – спадкоємець престолу. (Звук “h” в “heir” не вимовляється.)
 3. Перед словами, які починаються з голосної літери “u” і вимовляються як “yoo”: Використовуйте “an” перед словами, які починаються з голосної літери “u” і вимовляються як “yoo”. Приклади:
  • She is an university professor. – Вона професор університету. (Літера “u” в “university” вимовляється як “yoo”.)
  • He’s an European artist. – Він – європейський художник. (Літера “u” в “European” вимовляється як “yoo”.)
 4. Перед словами, які починаються з голосного звуку в скороченнях і абревіатурах: Використовуйте “an” перед словами у скороченнях або абревіатурах, які починаються з голосного звуку. Приклади:
  • It’s an MBA program – Це програма МВА. (MBA вимовляється як “ем-бі-ей”.)
  • She’s an FBI agent – Вона – агент ФБР. (FBI вимовляється як “еф-бі-ай”.)
 5. Перед злічуваними іменниками в однині, які починаються з голосного звука «w»: використовуйте «an» перед злічуваними іменниками в однині, які починаються з голосного звука «w». Приклад:
  • He’s an owl enthusiast. – Він – любитель сови. (Літера “o” в “owl” має голосний звук “ow”.)

Не забувайте, що “an” використовується для полегшення вимови, коли наступне слово починається з голосного звуку. Вибір між “a” і “an” залежить від звуку на початку іменника, а не обов’язково літери, якою він починається.

Артикль “the”

В англійській мові означений артикль «the» використовується в різних відмінках, щоб уточнити або ідентифікувати конкретні іменники або групи іменників. Ось поширені ситуації, коли використовується “the”:

 1. Перед конкретними іменниками: “The” використовується, коли ви посилаєтеся на певний іменник, який відомий як вам, так і слухачу, або коли цей іменник вже згадувався раніше чи легко ідентифікується в контексті.
  • The book on the shelf is interesting. – Книга на полиці цікава. (Стосується конкретної книги, відомої як вам, так і слухачу.)
  • We enjoyed the movie we watched last night. – Нам сподобався фільм, який ми дивилися вчора ввечері. (Ми вже говорили про цей фільм раніше)
 2. Перед прикметниками вищого ступеня: “The” використовується перед прикметниками вищого ступеня (наприклад, “найкращий”, “найбільший”), щоб позначити найвищий або найнижчий ступінь чогось.
  • This is the tallest skyscraper in the city. – Це найвищий хмарочос у місті.
  • She is considered the best singer in the competition. – Її вважають найкращою співачкою на конкурсі.
 3. Перед унікальними або єдиними в своєму роді іменниками: “The” використовується перед іменниками, які є унікальними або єдиними в своєму роді.
  • She’s the Queen of England. – Вона – королева Англії. (Вказує на єдину королеву.)
  • He’s the President of the United States. – Він – Президент Сполучених Штатів. (Вказує на єдиного президента.)
 4. Перед назвами конкретних океанів, морів, річок і пустель: “The” використовується перед назвами конкретних океанів, морів, річок і пустель.
  • We swam in the Pacific Ocean. – Ми купалися в Тихому океані. (Вказує на конкретний океан.)
  • They live near the Nile River. – Вони живуть біля річки Ніл. (Вказує на конкретну річку.)
 5. Перед назвами конкретних гірських хребтів і гірських груп: “The” використовується перед назвами конкретних гірських хребтів і гірських груп.
  • The Alps are known for their stunning beauty. – Альпи відомі своєю захоплюючою красою. (Вказує на конкретні гори.)
  • She hiked in the Rocky Mountains last summer. – Минулого літа вона вирушила в похід у Скалистих горах. (Вказує на конкретний гірський хребет.)
 6. Перед числівниками: “The” використовується перед числівниками (наприклад, “перший”, “другий”), щоб позначити конкретний елемент у послідовності.
  • She’s the first person in line. – Вона – перша у черзі. (Вказує на конкретну особу в черзі.)
  • We watched the second episode of the series. – Ми подивилися другий епізод серіалу. (Вказує на конкретний епізод.)
 7. Перед назвами історичних або відомих подій: “The” використовується перед назвами історичних або відомих подій.
  • They studied the Renaissance in art class. – Вони вивчали Ренесанс на уроках мистецтва. (Вказує на конкретний історичний період.)
  • The World War II had a profound impact on history. – Друга світова війна мала глибокий вплив на історію. (Вказує на конкретну історичну подію.)
 8. Перед назвами музичних інструментів: “The” використовується перед назвами музичних інструментів, коли йдеться про гру або володіння ними.
  • He plays the piano. – Він грає на фортепіано. (Вказує на конкретний інструмент.)
  • She’s learning to play the guitar. – Вона вчиться грати на гітарі. (Вказує на конкретний інструмент.)
 9. Перед назвами газет і журналів: “The” часто використовується перед назвами газет і журналів.
  • I read the New York Times every morning. – Я читаю газету New York Times кожного ранку. (Вказує на конкретну газету.)
  • The National Geographic is an informative magazine. – National Geographic – інформативний журнал. (Вказує на конкретний журнал.)
 10. Перед прикметниками, які використовуються як іменники: “The” використовується, коли прикметник використовується як іменник для представлення групи людей чи речей.
  • The rich should help the poor. – Багаті повинні допомагати бідним. (Представляє багатих і бідних загалом.)
  • The old need care and support. – Старі потребують догляду і підтримки. (Представляє літніх людей загалом.)

Пам’ятайте, що «the» є означальним артиклем і використовується для конкретних іменників. Його використання може відрізнятися залежно від контексту та конкретного іменника, який ви маєте на увазі.

Коли не вживаємо артикль

В англійській мові є кілька випадків, коли ви не використовуєте артикль (a, an, the). Ось поширені ситуації, коли використовується не використовуєте артикль:

 1. Перед іменниками у множині в загальних висловлюваннях: жоден артикль не використовується, коли робляться загальні твердження про іменники у множині. Приклади:
  • Cats are animals – (Коти – це тварини. Вказує на котів загалом.)
  • Computers have become essential in modern life. – Комп’ютери стали невід’ємною частиною сучасного життя.
 2. Перед незлічуваними іменниками в загальних висловлюваннях: жоден артикль не використовується, коли йдеться про незліченні іменники загалом. Приклади:
  • Water is essential for life.  – Вода є важливою для життя (Вказує на воду загалом).
  • Music brings joy to people. – Музика приносить радість людям. (Вказує на музику загалом).
 3. Перед абстрактними іменниками: жоден артикль не використовується перед абстрактними іменниками, які представляють ідеї, поняття або якості. Приклади:
  • Love is a powerful emotion. – Любов – це сильна емоція (Вказує на абстрактну ідею)
  • Honesty is important in any relationship. – Чесність важлива в будь-яких стосунках.
 4. Перед іменами та назвами: артиклі не використовуються перед власними іменниками, такими як імена людей, місця та назви. Приклади:
  • John Smith is my friend. – Джон Сміт мій друг.
  • I visited Paris last summer. – Я відвідав Париж минулого літа.
 5. Перед їжею та її назвами: артиклі не використовуються перед назвами страв, як-от сніданок, обід, вечеря та окремі страви. Приклади:
  • We have breakfast at 7 AM. – Снідаємо о 7 ранку.
  • I had pizza for dinner. – На вечерю я їв піцу.
 6. Перед більшістю назв країн і міст: артиклі не використовуються перед назвами більшості країн і міст. Приклади:
  • France is famous for its cuisine. – Франція славиться своєю кухнею.
  • New York is a bustling city. – Нью-Йорк — гамірне місто.
 7. Перед більшістю назв мов: перед назвами мов не використовується артикль. Приклади:
  • She speaks French fluently. – Вона вільно розмовляє французькою.
  • English is taught in many schools. – Англійську мову викладають у багатьох школах
 8. Перед більшістю назв видів спорту: перед назвами видів спорту не використовується артикль. Приклади:
  • He enjoys playing soccer. – Йому подобається грати у футбол.
  • Tennis is a popular sport. – Теніс – популярний вид спорту.
 9. Перед неконкретним або загальним часом: жоден артикль не використовується, коли йдеться про неконкретний або загальний час. Приклади:
  • I go to the gym in the morning. – Я йду в спортзал вранці. (Взагалі стосується будь-якого ранку.)
  • Let’s meet in the afternoon. – Зустрінемося після обіду.
 10. Перед присвійними прикметниками: жоден артикль не використовується перед присвійними прикметниками, як-от «мій», «ваш», «його», «її», «його», «наш» і «їхній». Приклади:
  • This is my car. – Це моя машина.
  • Their house is beautiful. – Їхній будинок гарний.

Пам’ятайте, що використання артиклів в англійській мові може бути складним, і існують винятки та особливі випадки. Однак це типові ситуації, коли зазвичай використовується «немає артикля».

Що в першу чергу слід пам’ятати про артиклі?

1. “A” і “An”

 • “A” використовується перед іменниками, які починаються з приголосного звуку.
 • “An” використовується перед іменниками, які починаються з голосного звуку.

2. “The”

 • “The” використовується перед конкретними предметами або іменниками, про які вже відомо чи було згадано раніше в тексті.

3. Не вживаємо артикль (No article)

 • Артикль не використовується перед загальними іменниками (наприклад, іменниками узагальнення, професіями та іншими абстрактними словами).
 • Артикль також не використовується перед іменниками узагальненнями, коли мова йде про щось загальновідоме або типове.

Знання правил вживання артиклів допоможе вам правильно складати речення та розуміти текст. Пам’ятайте, що вивчення граматики – це лише один аспект вивчення мови, і практика в мовленні та читанні так само важлива.

A(n), the, no article – Граматичні вправи (Тест – Quiz)

Запитання і тести на цю тему можуть допомогти вам закріпити знання і вдосконалити свою англійську.

0%

Practice. A/an, the, no article – the use of articles in English

___ most favorite game is cricket, which is called by ___ English “___ greatest game in ___ world”.

___ man always went to ___ same bar at ___ same time every day and asked for two glasses of ___ soda.

___ death of her husband resulted in ___ loss of her home also

Where there’s ___ will, there’s ___ way.

___ weather was rainy and we made ___ bet whether you would come.

He likes to have ___ rest in ___ country

When I lived in Paris some years ago I used to buy ___ copy of Le Monde every evening at ___ same local newspaper kiosk.

___ USA is ___ country. It is in North America.

My ___ friend likes to listen to ___ good story.

- Are you afraid of ___ him?

- Not ___ bit.

On ___ first day they stopped at ___ river and decided to make ___ camp.

At ___ first they began to look for ___ dry place

To climb ___ tree is not to climb ___ mountain

___ night being sharp and frosty, we trembled from ___ foot to ___ head.

On ___ bright January morning ___ telephone kept ringing in my office.

Peter is on ___ night duty. When I go to ___ bed, he goes to ___ work.

In his childhood he lived with ___ grandfather, ___ poor tailor.

If ___ guest has to leave ___ table during ___ meal he always asks his hostess, “Will you please excuse me for ___ minute”.

R.Peary was ___ famous American polar traveler. He was ___ first to reach ___ North Pole in 1909.

___ idea of helping ___ man was unpleasant in itself.

Your score is

0%

Час на проходження тесту не обмежений, також пройти тести можна необмежену кількість разів, тому не поспішайте.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!