Good чи Well: різниця, правила та приклади

Good vs. Well–How Should I Use Them? Good vs. Well | Difference, Definitions & Examples

Різниця між “Good” та “Well” в англійській мові

Ми часто чуємо слова “good” та “well” в англійській мові. Також всі розуміють їх значення, але хтось задумувався, а яка між ними різниця? Можна казати, що це синоніми, але насправді вони  використовуються для різних граматичних цілей і передають різні значення. Різниця між “good” та “well” полягає в тому, що good – це прикметник, а well – це прислівник. “Good” описує іменник, наприклад, хороший друг, хороша книга, хороший день. “Well” описує дієслово, наприклад, говорити добре, працювати добре, вчитися добре. Однак, бувають випадки, де “well” може використовуватися як прикметник, зокрема коли мова йде про здоров’я. Наприклад, я почуваюся добре, він виглядає добре. Давайте розглянемо  деякі приклади використання “good” та “well” в реченнях:

 • She is a good singer. (Вона – хороша співачка.)
 • He sings well. (Він співає добре.)
 • This is a good cake. (Це – хороший торт.)
 • It tastes well with cream. (Він смакує добре зі збитими вершками.)
 • I hope you are well. (Сподіваюся, що ви добре почуваєтеся.)
 • You look good today. (Ви добре виглядаєте сьогодні.)

В цій статті розглянемо детальніше про використання “good” та “well” в англійській мові, їх значення, граматику, приклади.

Використання “Good ” в англійській мові

Good (Прикметник): “Good” переважно використовується як прикметник, описуючи іменники та займенники. Воно вказує на якість, стан або бажані характеристики предмета. Приклад: “She baked a good cake.”У цьому реченні “good” описує якість торта.

Слово “good” в англійській мові має може мати декілька значень та використань. Розглянемо найпопулярніші використання:

 • Good – це прикметник, який описує іменник. Наприклад, good book, good job, good friend. Це означає, що щось має високу якість, правильне, підходяще, корисне або приємне.
 • Good – це також іменник, який може означати добро, благо, користь або товар. Наприклад, to do good, for the common good, goods and services.
 • Good – це також прислівник, який вживається в деяких виразах, таких як as good as, good enough, good for, good luck, good morning. Наприклад, this cake is as good as new, you are good enough for me, this medicine is good for a cold, I wish you good luck, good morning, everyone.

Основне правило використання слова good – це те, що воно змінює іменник, але є деякі винятки, коли good може змінювати дієслово або інший прикметник. Ось деякі з них:

 • Good може змінювати дієслово, якщо воно є частиною фразового дієслова. Наприклад, to get along good, to make good, to play good. Проте це вважається неформальним або розмовним стилем, і в більшості випадків краще використовувати well замість good.
 • Good може змінювати інший прикметник, якщо воно є частиною порівняльного або найвищої ступені. Наприклад, better, best, worse, worst. Це означає, що щось має більшу або меншу якість, ніж інше. Наприклад, this is the best cake ever, he is the worst singer in the world.

Що варто запам’ятати про використання “good“:

 • Використовуйте “good”, щоб описати якість або характеристику іменника. Зазвичай, щоб зрозуміти чи можемо використовувати “good”, до цього предмету можна поставити запитання: “який, яка, яке, які?”.
 • Воно стоїть після дієслів-зв’язок, таких як “is”, “am”, “are”, “was”, “were” тощо.
 • Може вживатися перед іменниками або після дієслів-зв’язок.

Приклади:

 • “The movie was good.”
 • “He is a good friend.”
 • “The food smells good.”

Використання “Well” в англійській мові

Well (Прислівник): Навпаки, “well” переважно використовується як прислівник, змінюючи дієслова, прикметники або інші прислівники. Зазвичай воно вказує на те, як виконується дія або умови, в яких щось існує. Приклад: “She sings well.” Тут “well” описує, як вона співає, вказуючи на вміння чи навички.

Слово well в англійській мові також має багато значень та використань. Ось деякі з них:

 • Well – це прислівник, який описує дієслово. Наприклад, speak well, work well, learn well. Це означає, що дія виконується високоякісно, правильно, успішно або задовільно.
 • Well – це також прикметник, який описує стан здоров’я або благополуччя. Наприклад, feel well, look well, get well. Це означає, що хтось має добре здоров’я, виглядає здоровим або одужує.
 • Well – це також іменник, який може означати джерело, колодязь, свердловину або резервуар. Наприклад, a water well, an oil well, a wishing well.
 • Well – це також частка мови, яка використовується для початку речення, зміни теми, вираження емоцій, запитання або погодження. Наприклад, well, I don’t know, well, that’s interesting, well done, well, what do you think?, well, that’s true.

Основне правило використання слова well – це те, що воно змінює дієслово, але є деякі винятки, коли well може змінювати іменник або прикметник. Наприклад:

 • Well може змінювати іменник, якщо воно є частиною складених слів. Наприклад, well-being, well-wisher, well-read.

Що варто запам’ятати про використання “well “:

 • Використовуйте “well”, щоб описати спосіб, яким виконується дія.
 • Воно часто змінює дієслова та відповідає на питання “Як?”
 • Часто вживається з дієсловами дії, особливо тими, що виражають діяльність чи стан.

Приклади:

 • “She dances well.”
 • “He plays the piano well.”
 • “They did well in the competition.”

Таблиця із основними відмінностями у вживанні між “Good” та “Well”

GoodWell
Описує якість, стан чи характеристику іменника.Описує спосіб виконання дії.
Вживається перед іменниками або після дієслів-зв’язок.Вживається перед дієсловами.
Приклад: “The movie was good.” (Фільм був хороший)Приклад: “She dances well.” (Вона танцює добре)
Приклад: “He is a good friend.” (Він – хороший друг)Приклад: “He speaks English well.” (Він добре розмовляє англійською)

Отже, розуміння відмінності між “good” та “well” полягає в усвідомленні їхніх різних ролей у граматиці англійської мови.  Слова good та well є двома пов’язаними словами, які іноді використовуються як синоніми, але вони мають різні значення та граматичні ролі. “Good” переважно виступає як прикметник, що описує іменники, тоді як “well” служить прислівником, вказуючи на спосіб виконання дій. Коли ви виражаєте задоволення, якість або стан стосовно іменників або займенників, оберіть “good”. Використовуйте “well”, щоб говорити про дії або спосіб, яким вони виконуються. Пам’ятайте, що “I am good” зазвичай вказує на стан задоволеності, тоді як “I am well” конкретно стосується стану здоров’я.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!