Англійська лексика для початківців на практиці

English Vocabulary. English Vocabulary Lists and Topics. Test

Покращення словникового запасу в англійській мові для початківців

Збільшення словникового запасу є важливим етапом у вивченні будь-якої мови. Для початківців у навчанні англійської мови формування базового лексичного запасу є ключовим завданням. В цій статті розглянемо список слів, що є фундаментом для подальшого вивчення англійської мови, а також пропонуємо тести для перевірки і закріплення отриманого матеріалу, це будуть не просто слова, а потрібно підібрати слово до речення (відповідно потрібно розуміти значення речення).

Щоб дізнатися як порощити розмовну англійську, ознайомтеся із статтею: Як покращити розмовну англійську безкоштовно

Базова лексика для початківців із прикладами

Давайте розглянемо список слів, які допоможуть вам зрозуміти і використовувати англійську мову на початковому рівні.

apartment – [əˈpɑːrtmənt] – квартира, апартаменти

 • Приклад: “I live in a small apartment in the city.” – Я живу в маленькій квартирі в місті.

bad – [bæd] – поганий

 • Приклад: “She had a bad day at work.” – Вона мала поганий день на роботі.

bottle – [ˈbɑːtl] – пляшка

 • Приклад: “He filled the bottle with water.” – Він наповнив пляшку водою.

breakfast – [ˈbrɛkfəst] – сніданок

 • Приклад: “I usually eat cereal for breakfast.” – Зазвичай я їм кашу на сніданок.

brochure – [ˈbroʊʃʊr] – брошура, листівка

 • Приклад: “I picked up a brochure about the museum.” – Я взяв брошуру про музей.

busy – [ˈbɪzi] – зайнятий

 • Приклад: “I’m too busy to go out tonight.” – Сьогодні ввечері я дуже зайнятий, щоб виходити.

car – [kɑːr] – автомобіль, машина

 • Приклад: “She drives a red car to work every day.” – Вона кожен день їздить на роботу на червоній машині.

cheese – [tʃiːz] – сир

 • Приклад: “I put some cheese on my sandwich.” – Я поклав кусочок сиру на свій сендвіч.

chief – [tʃiːf] – головний, начальник

 • Приклад: “The chief of police arrived at the scene.” – Головний поліцейський прибув на місце події.

chicken – [ˈtʃɪkɪn] – курка, курча

 • Приклад: “He fried some chicken for dinner.” – Він пожарив курча на вечерю.

city – [ˈsɪti] – місто

 • Приклад: “New York City is very crowded.” – Місто Нью-Йорк дуже переповнене.

class – [klæs] – клас, курс

 • Приклад: “She attends English class twice a week.” – Вона ходить на уроки англійської двічі на тиждень.

cloud – [klaʊd] – хмара

 • Приклад: “The sky is full of dark clouds.” – Небо повне темних хмар.

cold – [koʊld] – холодний

 • Приклад: “It’s very cold outside; wear a jacket.” – Зовні дуже холодно; надягай куртку.

complete – [kəmˈpliːt] – повний, завершений

 • Приклад: “He finished the puzzle in complete silence.” – Він завершив головоломку в повному мовчанні.

computer – [kəmˈpjuːtər] – комп’ютер

 • Приклад: “She uses her computer for work and entertainment.” – Вона використовує свій комп’ютер для роботи та розваг.

country – [ˈkʌntri] – країна

 • Приклад: “I want to visit a foreign country.” – Я хочу відвідати іншу країну.

crossword – [ˈkrɔːsˌwɜrd] – кросворд

 • Приклад: “She enjoys doing crossword puzzles in her free time.” – Вона любить розв’язувати кросворди у вільний час.

cup – [kʌp] – чашка

 • Приклад: “She poured tea into her cup.” – Вона налила чай у свою чашку.

date – [deɪt] – дата

 • Приклад: “What’s the date today?” – Яка сьогодні дата?

different – [ˈdɪfərənt] – різний, відмінний

 • Приклад: “They have different tastes in music.” – Вони мають різний смак у музиці.

difficult – [ˈdɪfɪkəlt] – складний

 • Приклад: “This math problem is very difficult.” – Ця математична задача дуже складна.

dictionary – [ˈdɪkʃəˌnɛri] – словник

 • Приклад: “She looked up the word in the dictionary.” – Вона знайшла слово у словнику.

dinner – [ˈdɪnər] – вечеря

 • Приклад: “They had roast chicken for dinner.” – Вони їли печену курку на вечерю.

do – [duː] – робити

 • Приклад: “What do you want to do tonight?” – Що ти хочеш зробити сьогодні ввечері?

drink – [drɪŋk] – напій

 • Приклад: “I’m thirsty; I need a drink.” – Я спрагла; мені потрібен напій.

drinks – [drɪŋks] – напої

 • Приклад: “She ordered some drinks at the bar.” – Вона замовила деякі напої у барі.

easy – [ˈiːzi] – легкий, простий

 • Приклад: “That test was very easy.” – Той тест був дуже легким.

evening – [ˈivnɪŋ] – вечір

 • Приклад: “They went for a walk in the evening.” – Вони пішли на прогулянку ввечері.

expensive – [ɪkˈspɛnsɪv] – дорогий

 • Приклад: “This dress is too expensive for me.” – Ця сукня занадто дорога для мене.

family – [ˈfæməli] – сім’я

 • Приклад: “He spends a lot of time with his family.” – Він проводить багато часу зі своєю сім’єю.

flat – [flæt] – квартира

 • Приклад: “She lives in a small flat in the city.” – Вона живе в невеликій квартирі в місті.

food – [fuːd] – їжа, продукти

 • Приклад: “He likes to cook food for his friends.” – Він любить готувати їжу для своїх друзів.

good – [ɡʊd] – хороший

 • Приклад: “She did a good job on her project.” – Вона добре справилася зі своїм проектом.

group – [ɡruːp] – група

 • Приклад: “She’s part of a study group for her class.” – Вона частина навчальної групи для свого класу.

hut – [hʌt] – хатинка, хижа

 • Приклад: “They stayed in a hut during their camping trip.” – Вони зупинилися в хижі під час своєї поїздки в похід.

internet – [ˈɪntərnɛt] – інтернет

 • Приклад: “She searched for information on the internet.” – Вона шукала інформацію в Інтернеті.

ladder – [ˈlædər] – сходи, стрижень

 • Приклад: “He climbed the ladder to reach the roof.” – Він піднявся по сходах, щоб дістатися даху.

language – [ˈlæŋɡwɪdʒ] – мова

 • Приклад: “She speaks three languages fluently.” – Вона вільно володіє трьома мовами.

large – [lɑːrdʒ] – великий

 • Приклад: “They live in a large house in the suburbs.” – Вони живуть у великому будинку на передмісті.

later – [ˈleɪtər] – пізніше

 • Приклад: “We’ll talk about it later.” – Ми поговоримо про це пізніше.

letter – [ˈlɛtər] – лист

 • Приклад: “She wrote a letter to her friend.” – Вона написала листа своєму другові.

magazine – [ˈmæɡəˌzin] – журнал

 • Приклад: “She enjoys reading fashion magazines.” – Вона любить читати журнали про моду.

meal – [miːl] – страва, обід

 • Приклад: “We had a delicious meal at the restaurant.” – Ми смачно пообідали у ресторані.

midnight – [ˈmɪdnaɪt] – північ

 • Приклад: “They kissed at midnight on New Year’s Eve.” – Вони поцілувалися о півночі на Новий Рік.

money – [ˈmʌni] – гроші

 • Приклад: “She gave him some money for his birthday.” – Вона подарувала йому трохи грошей на день народження.

morning – [ˈmɔːrnɪŋ] – ранок

 • Приклад: “He drinks coffee every morning.” – Він п’є каву кожного ранку.

multinational – [ˌmʌltiˈnæʃənl] – міжнародна компанія

 • Приклад: “She works for a multinational corporation.” – Вона працює у міжнародній корпорації.

nation – [ˈneɪʃən] – нація, народ

 • Приклад: “Our nation celebrates Independence Day every year.” – Наша нація святкує День Незалежності щороку.

newspaper – [ˈnuzˌpeɪpər] – газета

 • Приклад: “She reads the newspaper every morning.” – Вона читає газету кожного ранку.

noon – [nuːn] – полудень

 • Приклад: “They met for lunch at noon.” – Вони зустрілися на обід о полудні.

occupation – [ˌɑːkjəˈpeɪʃən] – професія, заняття

 • Приклад: “Her occupation is a teacher; she loves working with children.” – Її професія – вчителька; вона любить працювати з дітьми.

piece – [piːs] – шматок, частина

 • Приклад: “She broke the cake into small pieces.” – Вона розламала торт на маленькі шматочки.

post-office – [ˈpoʊstˌɔfɪs] – пошта, поштове відділення

 • Приклад: “She mailed the package at the post office.” – Вона відправила посилку на пошті.

room – [ruːm] – кімната

 • Приклад: “She decorated her room with colorful posters.” – Вона прикрасила свою кімнату кольоровими плакатами.

second – [ˈsɛkənd] – другий

 • Приклад: “He finished the race in second place.” – Він фінішував у гонці на другому місці.

side – [saɪd] – сторона, бік

 • Приклад: “He stood by her side during the whole ordeal.” – Він стояв біля неї під час всього випробування.

slice – [slaɪs] – кусок, порція

 • Приклад: “She cut a slice of cake for dessert.” – Вона нарізала кусочок торта на десерт.

souvenirs – [ˌsuːvəˈnɪrz] – сувеніри

 • Приклад: “She bought some souvenirs to remember her trip.” – Вона купила кілька сувенірів, щоб згадати свою подорож.

time – [taɪm] – час

 • Приклад: “She checked the time on her watch.” – Вона перевіряла час на своєму годиннику.

tongues – [tʌŋz] – мови

 • Приклад: “He speaks several tongues fluently.” – Він володіє кількома мовами вільно.

two – [tuː] – два

 • Приклад: “She has two cats as pets.” – У неї є дві кішки як домашні тварини.

vocabulary – [voʊˈkæbjəlˌɛri] – словниковий запас

 • Приклад: “He is expanding his vocabulary by learning new words every day.” – Він розширює свій словниковий запас, вивчаючи нові слова кожен день.

writing – [ˈraɪtɪŋ] – письмо, письмовий текст

 • Приклад: “She enjoys creative writing as a hobby.” – Вона любить творче письмо як хобі.

year – [jɪr] – рік

 • Приклад: “She was born in the year 1990.” – Вона народилася у 1990 році.

Вправа – Вивченням базової лексика англійської мови (Quiz)

0%
English Vocabulary. English Vocabulary Lists and Topics. Test

Practice. Basic English vocabulary

Let’s buy something to eat!
What does the underlined word refer to?

Choose the word which is out of the logic list.

Fiat cars are quite ______. You can afford them easily.

Choose the word which is out of the logic list.

The question is really ______. You do not even need to think on it.

______ companies are growing very fast nowadays. The country doesn’t need foreign companies.

Would you like to drink a ______ of tea?

Would you like to have a ______ soup or fish?

They often eat ______ for breakfast.

There are four people in my ______, mother, father, sister and me.

My friend sent me a ______ last week.

My friend has got a/an _____ in London. It’s on the 9th floor.

Last ______ the dinner was really awful.

What is your ______?

How many ______ can you speak?

This is the first question and that is the ______.

It is very ______ today. I would like to go to swimming.

If you do not know this word why don’t you look up the ______?

Choose the word which is out of the logic list.

Which ______ do you come from?

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!