Фразові дієслова з “Scale” в англійській мові

scale down phrasal verb; scale up phrasal verb; scale something

Що значить слово “Scale” в англійській мові

Розглянемо цікаве слово в англійській мові, яке має різні значення та використовується в різних контекстах, це слово “scale” [skeɪl]. Давайте розглянемо самі популярні його використання:

 1. Масштаб – відношення реального розміру об’єкта до його розміру на карті, моделі чи діаграмі. Наприклад, масштаб 1:100 означає, що 1 одиниця на мапі відповідає 100 одиницям у реальному житті.
 2. Шкала – набір чисел, кількостей тощо, які використовуються для вимірювання або порівняння рівня чогось.
 3. Розмір або рівень – особливо коли це є великим.
 4. Луска – “scale” може означати, плоску частинку, що покривають шкіру риб, змій тощо.
 5. Накип – твердий, білий або сірий шар матеріалу, який утворюється всередині труб або контейнерів, що нагрівають воду.
 6. Масштабування: у сфері технологій “scale” означає процес збільшення або зменшення розмірів, наприклад, масштабування програмного забезпечення або масштабування бізнесу.

Деякі граматичні особливості слова “scale” :

 • Іменник: scale (однина), scales (множина)
 • Дієслово: scale (простий теперішній час), scaled (минулий час та минулий дієприкметник), scaling (дієприкметник теперішнього часу).

Найлояльніше використання слово “scale” як фразового дієслова, тоді вона може набувати різних значень:

 • Scale up – збільшити масштаб чогось.
 • Scale down – зменшити масштаб чогось.
 • Scale something – вилізти на щось високе і круте.

У цій статті розглянемо детальніше, про це які існують фразові дієслова із “scale”, їх значення та приклади використання.

Популярні фразові дієслова із “scale”

Scale up

 • Значення: Збільшувати розмір, кількість або масштаб чогось.
 • Значення: Розширювати, робити більшим.
 • Приклад: The company plans to scale up its production to meet the growing demand for its products. – Компанія планує розширити своє виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит на свою продукцію.

Scale down

 • Значення: Зменшувати розмір, кількість або масштаб чогось.
 • Значення: Робити щось меншим, ніж було заплановано спочатку.
 • Приклад: Due to budget cuts, the organization had to scale down its operations and lay off some employees. – Через скорочення бюджету організація була змушена скоротити свою діяльність і звільнити деяких працівників.

Scale back

 • Значення: Зменшувати сферу або масштаб чогось, часто у відповідь на труднощі або зміни.
 • Приклад: In response to the pandemic, the event organizers decided to scale back the festivities and focus on virtual celebrations. – У відповідь на пандемію організатори заходу вирішили применшити святкування і зосередитися на віртуальних заходах.

Scale off

 • Значення: Відшаровуватися або відлущуватися тонкими пластинками або шарами.
 • Приклад: After spending hours scrubbing, the paint finally began to scale off the walls. – Після багатьох годин тертя, фарба нарешті почала лущитися зі стін.

Scale in

 • Значення: Зменшувати розмір зображення або представлення, часто за рахунок зменшення його масштабу.
 • Приклад: The architect decided to scale in the design of the building to fit it within the limited space available. – Архітектор вирішив зменшити проект будівлі, щоб він вмістився в обмеженому просторі.

Scale out

 • Значення: Розширювати або охоплювати більшу територію чи діапазон.
 • Приклад: The wildfire quickly scaled out of control, spreading across acres of forest land. – Лісова пожежа швидко поширилася неконтрольовано, охопивши акри лісу.

Scale up to

 • Значення: Збільшуватися в розмірі чи масштабі достатньо, щоб досягти певного рівня або стандарту.
 • Приклад: Her ambition is to scale up to a managerial position within the next two years. – Її амбіцією є вийти на керівну посаду протягом наступних двох років.

Scale through

 • Значення: Успішно пройти або подолати складну ситуацію чи процес.
 • Приклад: Despite facing numerous obstacles, she managed to scale through the rigorous selection process and secure the job. – Незважаючи на численні перешкоди, їй вдалося пройти жорсткий відбірковий процес і отримати роботу.

Scale over

 • Значення: Оглянути або перевершити щось, часто підіймаючись або здійснюючи сходження.
 • Приклад: From the mountaintop, they could scale over the entire valley below, marveling at its beauty. – З вершини гори вони могли оглянути всю долину внизу, милуючись її красою.

Scale away

 • Значення: Видаляти або зменшувати щось за рахунок поступового зішкрябування або зношування.
 • Приклад: Over time, the constant friction caused the rock to scale away, revealing intricate patterns beneath the surface. – З часом, постійне тертя спричинило руйнування скелі, відкриваючи складні візерунки під поверхнею.

Вивчення фразових дієслів із “scale” покращить ваше розуміння англійської мови та дасть можливість ефективніше спілкуватися на різні теми та відчувати себе більш впевненим.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!