Різниця між “Get” та “Take” в англійській мові

Take vs. Get in English. What is the difference between 'get' and 'take'?

Яка різниця між “Get” та “Take” в англійській мові?

Get” та “take” – це два дієслова, які дуже часто використовуються в англійській мові, які можуть мати різні значення в залежності від контексту. У більшості дієслово “take” використовується, коли хочемо показати, що ми обхоплюємо щось руками і несемо кудись самі. Іншими словами, виконуємо дію. Наприклад: He took his backpack and left the room. – Він взяв свій рюкзак і пішов з кімнати. Дієслово “get” використовується, коли хочемо показати, що отримуємо щось від когось іншого, вони дають нам це. Тобто, немає багато фізичної активності. Наприклад: She got a present from her friend. – Вона отримала подарунок від свого друга. Проте у батьох виникає плутанина при їх використанні. Наприклад: You should take/get some advice from a professional. – Вам слід взяти/отримати деякі поради від професіонала. Все залежить від того, що ви хочете сказати. Потрібно розуміти, що є випадки, коли ці слова не є взаємозамінні (не синоніми), речення матиме інше значення.  Наприклад:

 • I got a new bike for my birthday. – Я отримав новий велосипед на день народження.
 • Так не кажуть: I took a new bike for my birthday. – Я взяв новий велосипед на день народження. Бо це означало б, що ви просто забрали велосипед у когось без дозволу ☺.

Давайте розглянемо детальніше про дієслова “get” та “take” в англійській мові.

“Get” – використання в англійській мові

Дієслово “get”  [ɡet] є одним із універсальних та розповсюджених в англійській мові. Його основна функція – передати ідею отримання або придбання чогось. Воно має багато значень та функцій, які залежать від контексту та сполучення з іншими словами.  Розглянем найважливіші із них:

 • Get + іменник / займенник – Отримання чогось.  Якщо за дієсловом get слідує пряме доповнення у вигляді іменника або займенника, то він зазвичай означає “отримати”, “придбати”, “доставити”, “дістати”, “принести” і т. п. Наприклад: I got a new bike for my birthday. – Я отримав новий велосипед на день народження.
 • Get + the + іменник – Виконання дії чи завдання. У цьому випадку ми використовуємо get + the + іменник, щоб показати, що хтось зробив, завершив, виконав щось. Наприклад: He got the job finished on time. – Він вчасно завершив роботу. Це значення подібне до дієслова do – робити.
 • Get + прикметник – Стан або його зміна.  Коли за дієсловом get слідує прикметник, то він зазвичай означає “ставати”, “змінюватися”, “почуватися” і т. п. Наприклад: She got angry when she saw the mess. – Вона розлютилася, коли побачила безлад.
 • Get + -ed форма – Зазнати чогось. Коли за дієсловом get слідує -ed форма іншого дієслова, то він зазвичай означає “стати жертвою”, “зазнати”, “пережити” і т. п. Наприклад: He got injured in the accident. – Він отримав травму в аварії.
 • Get + past participle (-ed форма) – Статус чи положення. У цьому випадку використовуємо get + past participle (-ed форма), щоб показати, що хтось змінив свій статус, положення, ситуацію. Наприклад: She got married last year. – Вона одружилася минулого року. Це значення подібне до дієслова become – ставати.
 • Get + інфінітив з to – Досягання чогось. Коли за дієсловом get слідує інфінітив з to, то він зазвичай означає “досягати”, “прибувати”, “змушувати”, “переконувати” і т. п. Наприклад: He got to the airport just in time. – Він досяг аеропорту в самий час.
 • Get + -ing форма – Початок чогось. Коли за дієсловом get слідує -ing форма іншого дієслова, то він зазвичай означає “починати”, “займатися”, “залучати” і т. п. Наприклад: She got talking to a stranger on the bus. – Вона почала розмовляти з незнайомцем в автобусі.
 • Get + фразове дієслово – Різні значення. Коли дієслово get утворює фразове дієслово з іншим словом, то воно може мати різні значення в залежності від другого слова. Наприклад: Get up – вставати, get along – ладнати, get over – подолати, get into – потрапляти в, і т.д
 • Get + питальне слово – Отримання навичок чи інформації. У цьому випадку ми використовуємо get + питальне слово, щоб показати, що хтось зрозумів, запам’ятав, навчився чогось. Наприклад: Did you get what I said? – Ти зрозумів, що я сказав? Це значення подібне до дієслова understand – розуміти.

Дієслово “get” є неправильним, і відмінюється так: get, got, got (або gotten в американській англійській). Наприклад: I have got an invitation to their party. – Я отримав запрошення на їх вечірку.

Популярні фрази (вирази) із “get” в англійській мові

 1. Get a Job: Знайти роботу або почати працювати.

  • Приклад: “After college, she was determined to get a job in her field.” – “Після коледжу вона була рішуче налаштована знайти роботу за фахом.”
 2. Get Married: Одружитися або укласти шлюбний союз.

  • Приклад: “They’re planning to get married next spring.” – “Вони планують одружитися наступної весни.”
 3. Get Ready: Підготуватися або підготувати себе до чогось.

  • Приклад: “I need to get ready for the big presentation tomorrow.” – “Мені потрібно підготуватися до великої презентації завтра.”
 4. Get Dark: Ставати або робитися темним за кольором чи освітленням.

  • Приклад: “It starts to get dark early in the evening during the winter months.” – “Взимку темніє рано увечері.”
 5. Get Angry: Розлютитися або роздратуватися.

  • Приклад: “He tends to get angry when things don’t go his way.” – “Він схильний злитися, коли щось йде не так як він хоче.”
 6. Get Better: Почуватися краще або одужати від хвороби чи стану.

  • Приклад: “I hope you get better soon and feel back to normal.” – “Сподіваюсь, Ви скоро почуватиметеся краще і повернетеся до норми.”
 7. Get Worse: Погіршитися або занепасти в якості чи стані.

  • Приклад: “Unfortunately, his health seems to be getting worse.” – “На жаль, його здоров’я, здається, погіршується.”
 8. Get Lost: Загубитися або дезорієнтуватися.

  • Приклад: “I always get lost when driving in unfamiliar neighborhoods.” – “Я завжди гублюся, коли їжджу незнайомими районами.”
 9. Get Involved: Долучитися або брати участь в чомусь.

  • Приклад: “She likes to get involved in community activities and volunteer work.” – “Вона любить долучатися до громадських заходів та волонтерської роботи.”
 10. Get Along: Ладнати або мати дружні стосунки з кимось.

  • Приклад: “Despite their differences, they manage to get along well.” – “Незважаючи на їхні відмінності, вони добре ладнають.”

“Take” – використання в англійській мові

Дієслово “take” [teɪk] є одним з найчастіше вживаних та багатозначних слів в англійській мові. Воно може мати різні значення та функції, які залежать від контексту та сполучення з іншими словами. Ось деякі з них:

 • Take + іменник / займенник – Брати, взяти, забрати, приймати, займати, потребувати, використовувати, вести, проводити тощо. Якщо за дієсловом take слідує пряме доповнення у вигляді іменника або займенника, то він зазвичай означає ці дії. Наприклад: She took her coat and left. – Вона взяла свій пальто і пішла.
 • Take + the + іменник – Приймати, проводити, здійснювати тощо. У цьому випадку ми використовуємо take + the + іменник, щоб показати, що хтось прийняв, провів, здійснив щось. Наприклад: He took a test yesterday. – Він склав тест вчора. Це значення подібне до дієслова do – робити.
 • Take + прикметник – Забирати, віднімати, погіршувати тощо. Коли за дієсловом take слідує прикметник, то він зазвичай означає ці дії. Наприклад: The cold weather took its toll on his health. – Холодна погода погіршила його здоров’я.
 • Take + -ed форма – Приймати, проводити, здійснювати тощо. Коли за дієсловом take слідує -ed форма іншого дієслова, то він зазвичай означає ці дії. Наприклад: He took a shower before going to bed. – Він прийняв душ перед сном.
 • Take + інфінітив з to – Брати, взяти, забрати, приймати, займати, потребувати, використовувати, вести, проводити тощо. Коли кажемо take + інфінітив з to, ми маємо на увазі, що хтось використовує щось або робить щось з якоюсь метою. Наприклад: I took a taxi to the hotel. – Я скористався таксі, щоб дістатися до готелю.
 • Take + прийменник. Коли за дієсловом take слідує прийменник, то він може утворювати різні фразові дієслова, які мають свої значення. Наприклад: take after – походити на, take apart – розбирати, take away – забирати,  take in – усвідомлювати, take off – знімати, take up – починати і т.д.
 • Take + фразове дієслово – Різні значення. Коли дієслово take утворює фразове дієслово з іншим словом, то воно може мати різні значення в залежності від другого слова. Наприклад: take up – починати, take off – знімати, злітати, take on – брати, набувати, take over – перебирати, take back – повертати, take down – записувати, знімати, take in – усвідомлювати, take out – виймати, видаляти, виносити, take away – забирати, віднімати тощо.

Дієслово take є неправильним, і відмінюється так: take, took, taken. Наприклад: I have taken a shower. – Я прийняв душ.

Популярні фрази (вирази) із “Take” в англійській мові

 1. Take a Break: Зробити перерву або зупинити діяльність на короткий час відпочинку.

  • Приклад: “I need to take a break from work and recharge.” – “Мені потрібно зробити перерву у роботі і відпочити.”
 2. Take a Chance: Ризикнути або спробувати щось невизначене.

  • Приклад: “You never know unless you take a chance and try.” – “Ніколи не знаєш, поки не ризикнеш і не спробуєш.”
 3. Take a Look: Оглянути або розглянути щось.

  • Приклад: “Can you take a look at this report and see if there are any errors?” – “Можете глянути на цей звіт і подивитись, чи немає помилок?”
 4. Take a Seat: Сісти.

  • Приклад: “Please take a seat and make yourself comfortable.” – “Будь ласка, сідайте і розташовуйтесь зручніше.”
 5. Take Advantage of: Скористатися можливістю або вигодою.

  • Приклад: “You should take advantage of the holiday sales to save money.” – “Вам варто скористатися розпродажем на свята, щоб заощадити.”
 6. Take Care: Дбати або бути обережним.

  • Приклад: “Take care of yourself while you’re traveling.” – “Дбайте про себе під час подорожі.”
 7. Take Control: Взяти під контроль або владу.

  • Приклад: “It’s time for you to take control of your own destiny.” – “Прийшов час взяти під контроль власну долю.”
 8. Take it Easy: Заспокоїтися або розслабитися.

  • Приклад: “Don’t worry too much; just take it easy.” – “Не хвилюйся занадто, просто заспокойся.”
 9. Take Notes: Робити нотатки або записувати важливу інформацію.

  • Приклад: “During the lecture, be sure to take notes.” – “Під час лекції, обов’язково робіть нотатки.”
 10. Take Part: Брати участь або долучатися до чогось.

  • Приклад: “I want to take part in the school play.” – “Я хочу взяти участь у шкільній виставі.”

Узагальнення ключових відмінностей між “Get” та “Take”

Хоча «get» і «take» у загальному можуть значити придбання або отримання чогось; у них багато відмінностей у залежеться від контексту та використання. Намагайтеся більше практикувати, є сталі фрази які часто використовуються із ними, використовуючи їх не потрібно кожного разу пригадувати всі правила. Проте, краще пам’ятати, що  Get означає отримати, дістати, стати, ставати, досягати, зрозуміти, забирати, прибувати тощо.  Take означає брати, взяти, забрати, приймати, займати, потребувати, використовувати, вести, проводити тощо.

Підсумовуючи, “get” має на увазі пасивне отримання або перетворення у щось, тоді як “take” має на увазі більш активні зусилля до оволодіння або контролю над чимось. Наприклад, ви б “get a present (отримали подарунок)” (receive),  або “take a test (склали іспит)” (actively do). “Get” більше фокусується на кінцевому результаті володіння, тоді як “take” фокусується на процесі набуття цього. Безсумнівно, є певні перетини у значеннях, але звертаючи увагу на більш загальні теми може допомогти визначити, яке слово краще підходить. З набуттям більшого досвіду англійської, ці відмінності стануть більш інтуїтивно зрозумілими з часом.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!