Фразове дієслово get в англійській мові

Дієслово get – неправильне дієслово та одне із найпоширеніших дієслів в англійській мові. Основні його форми представлені у таблиці

InfinitivePast SimplePast Participle
to getgot / gottengot / gotten

Розглянемо поширені фразові дієслова з get в англійській

 • get about/around – ходити навколо/довкола
  • The news got about/around that he had won the first prize in the state lottery and everybody began asking him for money – Дійшла звістка, що він виграв перший приз у державній лотереї, і всі почали просити у нього гроші
  • He is a semi-invalid now and can’t get about as well as he used to – Зараз він напівінвалід і вже не може почуватися так добре, як раніше
 • get across – перебратися, вирішувати
  • The teacher got his message across by using diagrams and photographs – Вчитель доніс свою думку, використовуючи схеми та фотографії
 • get along with – ладити з
  • I don’t really get along with my sister’s husband – Я не дуже ладнаю з чоловіком моєї сестри
 • get at – зрозуміти, добиратися
  • What are you getting at when you look at me like that? – Що ти маєш на увазі, коли дивишся на мене так?
 • get away (from) – піти (від)
  • The prisoner got away (from prison) – В’язень втік (з в’язниці)
 • get away with – піти з
  • The kid was kicking me, and his mother just let him get away with it! – Хлопець штовхав мене ногами, а його мама просто відпустила його!
 • get back – повертатися
  • What time do you think you’ll get back? – Як думаєш, коли повернешся?
 • get behind (with) – відставати (з)
  • I’ve got terribly behind with my work – Я страшенно відстав у своїй роботі
 • get by – проходити, обійтися
  • We’ll get by somehow, don’t worry – Якось обійдемося, не переживай
 • get down /to – приступати до
  • Try to get the medicine down, it’s good for you – Спробуйте опустити ці ліки, це добре для вас
 • get together (often + with) – збиратися разом (часто + з)
  • It’s nice to get together with people you get on with – Приємно зустрічатися з людьми, з якими ти ладиш
  • We must get together for a drink sometime – Ми повинні якось зібратися разом випити
 • can’t/couldn’t get over sth – не можу/не міг пережити що-небудь
  • I can’t get over how she manages to get away with doing so little work – Я не можу змиритися з тим, як їй вдається втекти від такої малої роботи
 • get sth over with – покінчити з чим-небудь
  • Let’s get this meeting over with, or else we’ll never get away before the rush hour and it will take ages to get home – Давайте закінчимо цю зустріч, інакше ми ніколи не втечемо до години пік і нам знадобиться багато годин, щоб повернутися додому
 • get on (often + with) – ладити (часто + з)
  • I must get on with my work. I got behind because I spent too much time on the Internet – Я повинен продовжувати свою роботу. Я відстав, тому що проводив занадто багато часу в Інтернеті
  • How is he getting on at school? – Як у нього справи в школі?
 • get in – влізати
  • What is the money called which you can get in a supermarket by paying for more than the cost of the goods you’re buying? – Як називаються гроші, які можна отримати в супермаркеті, заплативши більше, ніж вартість товару, який ви купуєте?
  • The car drove up and they got in – Під’їхала машина і вони сіли
 • get into – потрапляти, вступити
  • You’ll have to work harder if you want to get into college – Вам доведеться більше працювати, якщо ви хочете вступити до коледжу
 • get off – зійти, звільнити
  • I can’t believe his lawyers managed to get him off – Я не можу повірити, що його адвокатам вдалося його звільнити
 • get out /of – вийти з
  • How did the news of his promotion get out? – Як стало відомо про його підвищення?
  • How did the dog get out of the yard? – Як пес вибрався з двору?
 • get over – перебратися
  • He is just getting over a bad heart attack – Він щойно переживає серйозний серцевий напад
 • get round to – обійти
  • I haven’t got round to writing that letter yet – Я ще не встиг написати цього листа
 • get through – побороти, пройти через
  • I don’t know how I got through the weeks after my husband died – Я не знаю, як я переживала ті тижні після смерті мого чоловіка
 • get up – вставати
  • What time did you get up today? – О котрій годині ти сьогодні встав?
 • get up to – вставати до
  • They’re very quiet. I wonder what they’re getting up to – Вони дуже тихі. Цікаво, що вони задумали
Spread the love
error: Content is protected !!