Герундій та Інфінітив: особливості вживання в англійській мові

What is gerund and infinitive with examples?

Герундій та Інфінітив: особливості вживання в англійській мові

Вивчення англійської мови може виявитися справжнім викликом, особливо коли мова йде про граматичні конструкції, такі як герундій та інфінітив. Ці дві форми дієслів поширено використовуються в англійській мові, тому для забезпечення ефективного спілкування важливо знати, як і коли вживати кожного із них. У цій статті ми розглянемо особливості вживання герундія та інфінітиву, а також наведемо чіткі приклади та важливі граматичні конструкції.

Що таке Герундій та Інфінітив?

Герундій – це дієслівна форма, яка в англійській мові закінчується на -ing (наприклад, reading, singing). Він використовується для позначення дії чи процесу.

Інфінітив – це базова форма дієслова, яка йде після “to” (наприклад, to read, to sing). Він використовується для позначення мети, майбутньої дії або наміру.

Особливості вживання Герундія

Особливості вживання герундія такі:

 1. Герундій може вживатися в ролі підмета речення: “Swimming is good exercise.”
 2. Герундій часто використовується після дієслова to be для позначення тривалої дії чи процесу: “She is studying English now”.
 3. Герундій може вживатися після дієслів, що виражають сприйняття або думки, таких як: “like”, “dislike”, “enjoy”, “hate”, “prefer”, “imagine”, “remember”, “forget”, “consider”, “mind”, “appreciate” та інші.
 4. Герундій може вживатися після дієслів, що виражають дії, таких як: “finish”, “stop”, “avoid”, “postpone”, “admit”, “deny”, “suggest”, “recommend”, “delay” та інші.
 5. Герундій може вживатися в складному додатку після дієслів, які вимагають іншого дієслова в формі герундія, наприклад: “I enjoy swimming.”
 6. Герундій може вживатися в складних іменних зворотах, наприклад: “The idea of going to college excites me.”
 7. Герундій може вживатися в складних прикметникових зворотах, наприклад: “He’s a hard-working student.”

Особливості вживання Інфінітиву

Основні особливості вживання інфінітива в англійській мові наступні:

 1. Інфінітив може вживатися після дієслів, прикметників та інших частин мови, що виражають бажання, намір, можливість тощо. Наприклад: to want, to need, to be able, to have to.
 2. Інфінітив з прийменником to (to + інфінітив) вживається після багатьох дієслів та виразів, наприклад: to agree, to decide, to forget, to hope, to learn, to promise, to refuse, to try, to want.
 3. Інфінітив може вживатися як підмет або присудок у реченні. Наприклад: To learn a foreign language is important. It is important to learn a foreign language.
 4. Інфінітив також може вживатися у зведеному додатку (безпосередньо після дієслова-додатка), що виражає мету дії. Наприклад: He wants me to help him.
 5. Інфінітив з часткою not (not + інфінітив) вживається для вираження заперечення. Наприклад: I decided not to go to the party.
 6. Деякі дієслова, наприклад, like, love, hate, prefer, can, could, would, should, may, might, must, допускають вживання як інфінітива з прийменником to, так і без нього. Наприклад: I like to swim. I like swimming.
 7. Інфінітив може вживатися після дієслів сприйняття, таких як see, hear, feel, та послід Інфінітив після модельних дієслів, як can, must, should, may, would: She can speak English fluently

Особливі конструкції вживання Інфінітиву та Герундія

Конструкція to forget / remember / regret + герундій означає, що дія відбулася в минулому:

 • She forgot greeting me — Вона забула, що вже віталася зі мною.
 • I remember giving him a present — Я пам’ятаю, що дарувала йому подарунок.
 • I regret doing that — Я шкодую про вчинене.

Конструкція to forget / remember / regret + інфінітив означає одночасну або наступну дію:

 • Не never remembers to lock the door — Він завжди забуває закрити двері
 • Don’t forget to call me  — Не забудь подзвонити мені.
 • We regret to tell you that we offered job to someone else — Нам дуже шкода вам про це повідомляти, але ми запропонували це місце іншій людині

Конструкція to stop + герундій означає «перестати робити щось»:

 • When he entered the room I stopped laughing — Коли він увійшов до кімнати, я перестала сміятися

Конструкція to stop + інфінітив означає «припинити діяльність з будь-якою метою»:

 • I stopped to greet him — Я зупинилася, щоб (з метою) привітати його

Конструкція to try + герундій означає дію для експерименту:

 • Try parachuting. It is magnificent! — Спробуй стрибки з парашутом. Це приголомшливо!

Конструкція to try + інфінітив означає зусилля, витрачені на дії:

 • I am trying to learn English myself — Я намагаюся вивчити англійську самостійно
 • I am trying to sleep — Я намагаюся заснути

Ще більше прикладів

Щоб опанувати вживання герундія та інфінітиву в англійській мові, потрібно зосередитися на вивченні відповідних граматичних конструкцій та більше приклади.

Інфінітив вживається після деяких слів, які вказують на необхідність або бажання зробити щось. Наприклад:

 • I want to learn English
 • She needs to have a coffee
 • They would like to visit London

Інфінітив вживається після дієслів дозволу або заборони. Наприклад:

 • My boss allowed me to leave early
 • You’re not supposed to smoke in here
 • Please remember to turn off the lights

Інфінітив вживається після дієслів, які виражають намір або мету. Наприклад:

 • I plan to go on vacation next month
 • She hopes to get a new job soon
 • They decided to have pizza for dinner

Герундій вживається після дієслів, які вказують на наочність дії. Наприклад:

 • I enjoy swimming in the ocean
 • She hates watching horror movies
 • They love playing video games

Герундій вживається після деяких прийменників, які вказують на певний процес або дію. Наприклад:

 • I’m thinking about changing my job
 • Have you ever tried painting?
 • They’re interested in learning Chinese

Герундій вживається після дієслів, які виражають емоції або стан. Наприклад:

 • I’m sorry for interrupting you
 • She’s afraid of flying
 • They’re excited about going to the party

Герундій вживається після прикметників. Наприклад:

 • It’s easy to learn English
 • She’s busy cooking dinner
 • I’m happy to help you

Інфінітив вживається після виразу “it’s time”. Наприклад:

 • It’s time to go to bed
 • It’s time to study for the exam
 • It’s time to start working

Герундій вживається в складному доповненні. Наприклад:

 • I enjoy reading books
 • She hates doing the dishes
 • They love watching movies

Отже, герундій та інфінітив – це важливі форми дієслів, які використовуються в англійській мові дуже часто. Хоч для повноцінного оволодіння цими формами може знадобитися багато часу, з основними правилами ви вже ознайомилися. Ви можете використовувати дану статтю як посібник при вивченні англійської мови та розширювати свій словник та граматику, використовуючи згадані в статті приклади.

Перевірте свої знання на практиці: Quiz. Інфінітив та герундій на практиці.

Відео – GERUND (-ing) or INFINITIVE (to) – When & How to Use them! (+ Free PDF & Quiz)

error: Content is protected !!