Анекдоти(Jokes)

Вчимося весело – ТОП 10 анекдотів для вивчення англійської мови

– Look at your face I know what you had for breakfast (Подивись на своє обличчя, я знаю, що ти їв на сніданок)
– What was it? (Що це було?)
– Eggs (Яйця)
– No, that was yesterday (Ні, це було вчора)


On the Internet you can be anything you want (В Інтернеті ти можеш бути ким хочеш)
Its so strange that many people choose to be stupid (Це так дивно, що багато людей вирішують бути дурними)


– Do you want to hear a dirty joke? (Ви хочете почути брудний жарт?)
– Ok (Так)
– A white horse fell in the mud (Білий кінь впав у багнюку)


In a restaurant: (В ресторані:)
Customer: Waiter, waiter! There is a frog in my soup!!! (Клієнт: Офіціант, офіціант! В моєму супі є жаба!!!)
Waiter: Sorry, sir. The fly is on vacation (Офіціант: Вибачте, сер. Муха у відпустці)


My girlfriend treats me like a god (Моя дівчина ставиться до мене як до бога)
She ignores my existence and only talks to me when she needs something (Вона ігнорує моє існування і розмовляє зі мною лише тоді, коли їй щось потрібно)


Singing in the shower is fun until you get soap in your mouth (Співати в душі весело, поки мило не потрапляє в рот)
Then it’s a soap opera (Тоді це мильна опера)


PUPIL: Would you punish me for something I didn`t do? (УЧЕНЬ: Ви б мене покарали за те, чого я не робив?)
TEACHER: Of course not (ВЧИТЕЛЬ: Звичайно ні)
PUPIL: Good, because I haven`t done my homework (УЧЕНЬ: Добре, бо я не зробив домашнього завдання)


Three guys stranded on a desert island find a magic lantern containing a genie, who grants them each one wish (Троє хлопців, які опинилися на безлюдному острові, знаходять чарівний ліхтар із джином, який виконує бажання кожного з них)
The first guy wishes he was off the island and back home (Перший хлопець бажає залишити острів і повернутися додому)
The second guy wishes the same (Другий хлопець бажає того ж)
The third guy says: I’m lonely. I wish my friends were back here (Третій хлопець каже: Я самотній. Я б хотів, щоб мої друзі повернулися сюди)


A guy shows up late for work (Хлопець спізнився на роботу)
The boss yells, You should’ve been here at 8.30! (Бос кричить: Ти мав бути тут о 8.30!)
He replies: Why? What happened at 8.30? (Він відповідає: Чому? Що сталося о 8.30?)


I threw a boomerang a few years ago (Кілька років тому я кинув бумеранг)
I now live in constant fear (Зараз я живу в постійному страху)

error: Content is protected !!