Різниці між словами “Accept”, “Except” та “Expect”

Accept vs Except vs Expect

Яка різниця між “Accept”, “Except” та “Expect” в англійській мові?

Вивчаючи англійську мову часто можна зустріти слова, які можуть здаватися дуже схожими між собою. Зокрема, слова: “accept”, “except” та “expect” — часто спричиняють плутанину через їхню зовнішню схожість, проте вони мають різні значення та використання. Давайте розглянемо детальніше ці слова, щоб зрозуміти, які між ними відмінності.

Accept – це дієслово, яке означає погодитися отримати або прийняти щось. Наприклад:

 • I accepted an invitation to dinner – Я прийняв запрошення на вечерю.

Except – це прийменник або сполучник, який використовується для виключення чогось або всіх, крім чогось. Наприклад:

 • Everyone was invited except for my cousin, Stan.  – Всі були запрошені, крім мого двоюрідного брата Стена.

Expect – це дієслово, яке означає очікувати або передбачати, що щось станеться. Наприклад:

 • I expect Stan will be disappointed. – Я очікую, що Стен буде розчарований.

Розуміння цих відмінностей допоможе вам правильно та впевнено використовувати ці слова під час спілкування англійською мовою. Давайте детальніше розглянемо кожне зі слів і в кінці статті перевіримо свої знання, виконавши вправу.

Accept – значення та використання в англійській мові

Слово “Accept” в англійській мові є дієсловом, яке має кілька значень та використовується в різних контекстах. Ось детальний опис:

 1. Прийняття пропозиції або запрошення: Коли хтось погоджується отримати або прийняти щось, що йому пропонують.
  • He accepted my offer of help. – Він прийняв мою пропозицію допомоги.
 2. Згода або схвалення: Висловлювання згоди або схвалення чогось.
  • The committee accepted the new rules. – Комітет схвалив нові правила.
 3. Прийняття платежу: Коли бізнес або особа приймає платіж у певній формі.
  • This store accepts credit cards. – Цей магазин приймає кредитні картки.
 4. Визнання відповідальності: Прийняття відповідальності за щось, особливо коли йдеться про помилки або неприємні ситуації.
  • She accepted blame for the failure of the project. – Вона взяла на себе відповідальність за провал проекту.
 5. Примирення з ситуацією: Продовження життя в складних обставинах без скарг, усвідомлюючи, що ситуацію не змінити.
  • You have to accept that things will not always go your way. – Треба прийняти, що не завжди все йтиме так, як ти хочеш.

Граматично, “accept” вживається як звичайне дієслово і має такі форми:

 • Present simple: I/you/we/they accept, he/she/it accepts
 • Past simple: accepted
 • Past participle: accepted
 • -ing form: accepting

Наприклад:

 • I accept your apology. – Я приймаю твої вибачення.
 • They were accepting donations at the door. – Вони приймали пожертви біля дверей.

Except – значення та використання в англійській мові

Слово “Except” в англійській мові використовується як прийменник, сполучник, а іноді як дієслово. Ось детальний опис:

 1. Як прийменник або сполучник: “Except” використовується для вказівки на виняток з групи, ситуації або переліку.
  • Everyone was invited except Mark. – Всіх запросили, крім Марка.
 2. Значення “крім” або “за винятком”: Це слово часто вживається для підкреслення того, що щось або хтось не включений до загального правила або групи.
  • I like all fruits except bananas. – Мені подобаються всі фрукти, крім бананів.
 3. Як дієслово (формально): “Except” може вживатися як дієслово, що означає “виключати” або “не включати” у щось.
  • The rule applies to everyone, children excepted. – Правило стосується всіх, крім дітей.

Граматично, коли “except” вживається як дієслово, воно має такі форми:

 • Present simple: I/you/we/they except, he/she/it excepts
 • Past simple: excepted
 • Past participle: excepted
 • -ing form: excepting

Наприклад:

 • All topics are open for discussion, politics excepted. – Всі теми відкриті для обговорення, крім політики.

“Except” також може вживатися з “for”, що надає йому значення “за винятком” або “крім”:

 • The room was empty except for a single chair. – Кімната була порожня, крім одного стільця.

Expect – значення та використання в англійській мові

Слово “Expect” в англійській мові є дієсловом, яке використовується для вираження очікування або передбачення того, що щось станеться. Ось детальний опис:

 1. Очікування події: Коли ми віримо, що щось станеться.
  • I expect to hear from them soon. – Я очікую, що вони скоро зі мною зв’яжуться.
 2. Передбачення результату: Коли ми думаємо або вважаємо, що щось певне має відбутися.
  • We expect the team to win. – Ми очікуємо, що команда переможе.
 3. Вимога або сподівання: Коли ми вимагаємо або сподіваємося, що хтось зробить щось.
  • I expect punctuality from my students. – Я очікую пунктуальності від своїх студентів.
 4. Припущення: Вживається для вираження думки або припущення.
  • I expect that they will agree. – Я припускаю, що вони погодяться.

Граматично, “expect” має такі форми:

 • Present simple: I/you/we/they expect, he/she/it expects
 • Past simple: expected
 • Past participle: expected
 • -ing form: expecting

Наприклад:

 • They expect to finish the project by Friday. – Вони очікують закінчити проект до п’ятниці.
 • She is expecting a baby. – Вона очікує на дитину.

“Expect” також може вживатися з “that” для вираження очікування, що щось станеться:

 • I expect that they will arrive late. – Я очікую, що вони запізняться.

Різниці між словами “Accept”, “Except” та “Expect”

Слова “Accept”, “Except” та “Expect” в англійській мові виглядають та звучать схоже, але мають різне значення та використання. Розглянемо коротко кожне із них:

Accept:

 • Це дієслово, яке означає погоджуватися отримати або прийняти щось.
 • Використовується для висловлення згоди або схвалення.
 • Може означати прийняття платежу.
 • Вживається для визнання відповідальності.
 • Також може використовуватися для вираження примирення з ситуацією.

Except:

 • Як прийменник або сполучник, “Except” вказує на виняток з групи або ситуації.
 • Вживається для підкреслення того, що щось або хтось не включений до загального правила або групи.
 • У формальному контексті може вживатися як дієслово, що означає “виключати” або “не включати”.

Expect:

 • Це дієслово, яке використовується для вираження очікування або передбачення того, що щось станеться.
 • Вживається для передбачення результату.
 • Може використовуватися для вираження вимоги або сподівання.
 • Також може означати припущення.

Ці слова мають різні граматичні форми та вживаються в різних контекстах, тому важливо не плутати їх, щоб уникнути непорозумінь у спілкуванні. Знання цих відмінностей є важливим для правильного їх використання в англійській мові.

Вправа для перевірки знань про відмінності між словами “Accept”, “Except” та “Expect”

Заповніть пропуски у реченнях, вибравши правильне слово ( “accept”, “except” або “expect” ):

 1. I cannot ________ this gift if it means I owe you something in return.
 2. Everyone can come to the meeting ________ for John, who is on vacation.
 3. We ________ the weather to be sunny for our picnic tomorrow.
 4. Please ________ my apologies for not attending your birthday party.
 5. The job offer was great, and I happily ________ it.
 6. ________ for the rain, it would have been a perfect day for the marathon.
 7. Do you ________ me to believe that you finished the project in one day?
 8. She will ________ any package that arrives during office hours.
 9. ________ Mark, all the team members agreed on the proposal.
 10. It’s hard to ________ that summer is almost over.

Відповіді:

 1. accept
 2. except
 3. expect
 4. accept
 5. accepted
 6. Except
 7. expect
 8. accept
 9. Except
 10. accept

Відео – Saying EXCEPT, ACCEPT and EXPECT | American English pronunciation

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!