Різниця між: Who, Whom, Whose, What, Which

Difference between: Who, Whom, Whose, What, Which. Interrogative pronouns

Питальні займенники на практиці в англійській мові

Питальні займенники (Interrogative pronouns) – це займенники, які використовуються для утворення питань. Вони допомагають отримати інформацію про осіб, речі, власність, характеристики чи вибір серед об’єктів. До основних питальних займенники в англійській мові входять:

 1. Who (Хто): Використовується для запитань, що стосуються осіб чи груп осіб.
 2. Whom (Кого, кому): Використовується в об’єктних питаннях, коли вказується на особу, що стала об’єктом дії.
 3. Whose (Чий, чия, чиє): Використовується для запитань, що стосуються власності чи належності.
 4. What (Що): Використовується для загальних питань про об’єкти, ідеї, характеристики.
 5. Which (Який): Використовується для питань, які стосуються вибору між об’єктами чи речами.

Розглянемо детальніше кожний із цих займенників в англійській мові, основні відмінності та приклади їх використання.

Who (Хто)

 1. Використовується в питаннях про осіб:
  • Використовується для запитань, які стосуються осіб чи груп осіб.

  Приклади:

  • Who is at the door? (Хто за дверима?)
   Who is your best friend? (Хто твій найкращий друг?)
 2. Використовується як підмет у реченні:
  • Використовується як підмет в реченні.

  Приклад:

  • Who called you yesterday? (Хто тобі телефонував вчора?)
 3. Використовується в допоміжних запитаннях:
  • Використовується в допоміжних запитаннях для отримання додаткової інформації.

  Приклад:

  • I met someone last night. Who did you meet? (Вчора я зустрів когось. Кого ти зустрів?)
 4. Вживання в непрямому питанні:
  • Використовується в непрямому питанні.

  Приклад:

  • Can you tell me who is coming to the party? (Чи можеш ти сказати мені, хто йде на вечірку?)

Загальною ідеєю є те, що “Who” використовується для питань, пов’язаних із конкретними особами чи групами осіб, а також у певних випадках, коли воно виступають в ролі підмета.

Whom (Кого, кому)

 1. Використовується в об’єктному питанні:
  • Використовується в об’єктних питаннях, коли воно виступає як додаток дієслова або прийменника.

  Приклад:

  • Whom did you meet at the party? (Кого ти зустрів на вечірці?)
   With whom are you going to the cinema? (З ким ти йдеш у кіно?)
 2. Використовується як підмет в письмовій мові (формальний стиль):
  • Хоча це вважається застарілим у розмовній англійській, в письмовій мові, особливо в бізнес або формальних листах, можна використовувати “whom” як підмет, коли воно стоїть після прийменника.

  Приклад:

  • By whom was this letter written? (Ким було написано цей лист?)
 3. Використовується в непрямому питанні:
  • Вживається в непрямому питанні, коли воно є додатком дієслова або прийменника.

  Приклад:

  • Can you tell me whom you invited? (Чи можеш ти сказати мені, кого ти запросив?)

Варто зазначити, що в сучасній розмовній англійській мові “whom” дедалі менше вживається, і часто люди вибирають “who” в різних контекстах.

Whose (Чий, чия, чиє)

 1. Використовується в питаннях про власність:
  • “Whose” використовується для питань про власність чи належність.

  Приклади:

  • Whose book is this? (Чия це книга?)
  • Whose car is parked outside? (Чия це машина, що стоїть зовні?)
 2. Використовується як підмет в реченні:
  • “Whose” може використовуватися в як підмет.

  Приклад:

  • Whose idea was it to start the project? (Чия це була ідея почати проект?)

“Whose” використовується для вказівки на власників чи власності в різних ситуаціях, і воно може вживатися як в питальних реченнях, так і в реченнях, які вказують на власників.

Which (Який)

 1. Використовується в питаннях про об’єкти чи речі:
  • “Which” використовується для питань, які стосуються вибору між об’єктами чи речами.

  Приклади:

  • Which color do you prefer? (Якому кольору ти віддаєш перевагу?)
  • Which book are you reading? (Яку книгу ти читаєш?)
 2. Використовується в розгалужених питаннях:
  • “Which” може використовуватися у розгалужених питаннях, коли надається вибір між декількома можливостями.

  Приклад:

  • You can choose between tea and coffee, which would you like? (Ти можеш вибрати між чаєм та кавою, що ти вибереш?)

“Which” використовується для питань про вибір серед об’єктів чи речей.

What (Що)

 1. Використовується в загальних питаннях:
  • “What” використовується для створення загальних питань, можу бути як підмет, додаток або означення.

  Приклади:

  • What is your favorite movie? (Який твій улюблений фільм?)
  • What do you do for a living? (Що ти робиш для заробітку на життя?)
 2. Використовується в питаннях про конкретні об’єкти чи ідеї:
  • “What” може використовуватися для питань про конкретні об’єкти, ідеї, явища тощо.

  Приклад:

  • What is that noise? (Що це за шум?)
  • What is the capital of France? (Яка столиця Франції?)
 3. Використовується в запитаннях про характеристики чи опис:
  • “What” використовується для запитань, що стосуються характеристик чи опису.

  Приклад:

  • What does he look like? (Як він виглядає?)
  • What is the weather like today? (Яка сьогодні погода?)

“What” використовується для створення різних типів питань, які стосуються об’єктів, ідей і так далі.

Розуміння різниці між Who, Whom, Whose, What, Which

 1. Who (Хто):
  • Використовується для питань, що стосуються осіб чи груп осіб.
  • Використовується в як підмет, додаток або означення в реченнях.

  Приклад:

  • Who called you last night? (Хто дзвонив тобі минулої ночі?)
 2. Whom (Кого, кому):
  • Використовується для питань, коли воно  як об’єкт дії.

  Приклад:

  • Whom did you see at the store? (Кого ви бачили в магазині?)
 3. Whose (Чий, чия, чиє):
  • Вживається для питань, які стосуються власності чи належності.

  Приклад:

  • Whose laptop is this on the table? (Чий це ноутбук на столі?)
 4. What (Що):
  • Вживається для загальних питань про об’єкти чи речі.
  • Вживається в питаннях про ідеї, обставини чи опис.

  Приклад:

  • What is your favorite color? (Який твій улюблений колір?)
  • What is the purpose of this tool? (Яка мета цього інструменту?)
 5. Which (Який):
  • Вживається для питань, які стосуються вибору серед об’єктів чи речей.

  Приклад:

  • Which movie do you want to watch? (Який фільм ти хочеш подивитися?)

Практика по використанню Who, Whom, Whose, What, Which – Тест

0%

Interrogative pronouns in English in practice - Test

____ completed the assignment?

For ____ did Shelia make these cookies.

____ likes to play pinball at the arcade?

____ is the girl in the blue dress?

____ of the cars is parked in the driveway?

____ is the name of the team in red?

____ did you meet at the concert last night?

____ the highest ranking official in the United States?

____ is the president of the company?

To ____ did Mark lend his video game?

____ of the names did you choose for the puppy?

To ____ should the check be made payable?

____ book are you reading?

Your score is

0%

Video – WHO | WHOM | WHOSE | WHO’S – Important English Grammar Lesson!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!