Різниця між “It’s” і “Its” в англійській мові

Difference Between "It's" and "Its" in English

It’s чи its ?

При вивченні англійської мови часто роблять помилку при виборі “it’s” або “its”. Обидва слова звучать однаково, але мають різні значення та застосування. Плутанина між “it’s” та “its” часто виникає через те, що в англійській мові апострофи використовуються як для вказівки на володіння чимось, так і для утворення скорочень. Потрібно пам’ятати, що “it’s” – це скороченням від “it is”, а “its” – це присвійний займенник. У цій статті ми розглянемо правила, щодо використання цих двох слів, щоб ви могли правильно використовувати їх у своєму письмі.

“It’s” – скорочення

“It’s” є скороченням від “it is” або “it has”. Апостроф використовується для позначення того, що зі слова випущено деякі літери. Ось декілька прикладів:

  • It’s (it is) important to learn English for professional growth. (Важливо вивчати англійську мову для професійного росту.)
  • It’s (it has) been a pleasure learning new vocabulary. (Було приємно вивчати нову лексику.)

Пам’ятайте, “it’s” не використовується для вказівки на володіння чимось.

“Its” – присвійний займенник

“Its” є присвійним займенником, який використовується для позначення власності або приналежності. Коли ви хочете вказати, що щось належить або є частиною чогось іншого, і це “щось” не є людиною, ви повинні використовувати “its”. Апостроф для позначення володіння не потрібен. Розглянемо приклади із “its” :

  • The cat licked its paw. (Кіт облизав свою лапу.)
  • The company celebrated its 10th anniversary. (Компанія відсвяткувала свій 10-й ювілей.)

На відміну від “it’s”, “its” вказує на володіння і завжди використовується без апострофа.

Простий спосіб запам’ятати різницю між It’s та its

Якщо ви не впевнені, що використовувати «it’s» чи «its», спробуйте розширити «it’s» до «it is» або «it has». Якщо речення зберігає свій зміст і граматично вірне, то  тоді «it’s» з апострофом є правильним. Якщо ні, тоді слід використовувати «its» без апострофа.

Наприклад 1:

  • It’s/Its been a while since we spoke.
  • It has been a while since we spoke. (правильне речення, тому “It’s” є правильним)

Наприклад 2:

  • The computer lost it’s/its data.
  • The computer lost it is data. (неправильне речення, тому “Its” правильно)

Щоб зрозуміти різницю між «it’s» і «its», може знадобитися трохи практики. Ще більше ускладнює ситуацію те, що правило із  «’s», що  означає володіння чи приналежність не поширюється на «its», що може заплутати. Найважливіше пам’ятати про різні ролі, які відіграє кожне слово в реченні: «it’s» як скорочена форма «it is» або «it has» та «its» як присвійний займенник. З часом  їх використання стане простіше. Продовжуйте тренуватися, і незабаром ви буде робити швидкий вибір між ними.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!