Питальні слова: Who, What, Where, When

question words exercises

Яке питальне слово вибрати: Words: Who, What, Where, When

Запитання зі словами “Who”, “What”, “Where” і “When” є важливою частиною вивчення англійської мови, оскільки вони допомагають збирати інформацію про особу, об’єкт, місце або час. Щоб використовувати ці слова ефективно:

 • Who (хто) ставляться у питаннях про ідентичність людей або груп людей.
 • What (що) використовується для запитань про ідентифікацію об’єктів, ідеї або подій.
 • Where (де) використовується для запитань про місцезнаходження.
 • When (коли) використовується для запитань про час подій або дій.

Кожен з цих запитань має свої контекстуальні особливості і використання, що дозволяють точно і чітко формулювати питання та отримувати необхідну інформацію. Вивчення правильного вживання цих слів допомагає розвивати комунікативні навички та впевненість у висловлюванні на англійській мові. Давайте розглянемо детальніше та виклинаємо вправу для закріплення знань.

Who (хто) – Правила використання та приклади

Слово “who” використовується для запитань про людей або груп людей.

Приклади запитань:

 • Who is she? (Хто вона?) – Запитання про людини.
 • Who are they talking to? (З ким вони розмовляють?) – Запитання про ідентичність групи людей.

Розглянемо деякі правила використання “Who”:

Питання про особу або осіб:

 • “Who” ставиться в початкове положення питання для запитань про ідентичність або характеристики особи або осіб.
  • Приклади:
   • Who is she? (Хто вона?)
   • Who are they? (Хто вони?)

Утворення підрядних речень:

 • “Who” може використовуватися для утворення підрядних підрядних речень у складних реченнях.
  • Приклади:
   • She is the one who helped me yesterday. (Вона та, хто мені вчора допоміг.)
   • I don’t know who he is. (Я не знаю, хто він.)

Вживання у питальних фразах:

 • “Who” дозволяє ставити питання про особистість або ідентичність, а також про ідентифікацію осіб у певному контексті.
  • Приклади:
   • Who won the game? (Хто виграв гру?)
   • Who are you talking to? (З ким ти розмовляєш?)

Вживання у підметних реченнях:

 • “Who” може бути підметом в реченні, вказуючи на особу або осіб, які виконують дію.
  • Приклади:
   • Who opened the door? (Хто відкрив двері?)
   • Who is coming to the party? (Хто йде на вечірку?)

Вживання у відносних прикметникових реченнях:

 • “Who” використовується у відносних прикметникових реченнях для вказівки на особу або осіб, про яких йдеться в основному реченні.
  • Приклади:
   • The person who called you left a message. (Особа, яка вам телефонувала, залишила повідомлення.)
   • Those who arrived early got the best seats. (Ті, хто прийшли рано, отримали найкращі місця.)

“Who” в англійській мові у більшості дозволяє ставити питання про особу.

What (що)  – Правила використання та приклади

“What” використовується для запитань про ідентифікацію об’єктів, ідеї або подій.

Приклади запитань:

 • What is this? (Що це?) – Запитання про ідентифікацію об’єкта.
 • What are you doing? (Що ти робиш?) – Запитання про дію або подію.

Основні правила використання “What” в англійській мові включають його вживання для запитань, утворення речень і вираження ідей. Ось детальний огляд правил:

Правила використання “What”:

Питальні речення:

 • “What” ставиться в початкове питання для отримання інформації про різні об’єкти, ідеї або події.
  • Приклади:
   • What is your name? (Як тебе звати?)
   • What time is it? (Котра година?)
   • What are you doing? (Що ти робиш?)

Уточнення або запитання про ідентифікацію:

 • “What” може використовуватися для запитання про конкретні деталі чи характеристики об’єкта або події.
  • Приклади:
   • What color is your car? (Якого кольору твоя машина?)
   • What did you eat for lunch? (Що ти їв на обід?)

Утворення складних підрядних речень:

 • “What” використовується для утворення підрядних об’єктних речень, вказуючи на об’єкт дії в головному реченні.
  • Приклади:
   • She doesn’t know what to say. (Вона не знає, що сказати.)
   • Tell me what you want. (Повідом мені, що ти хочеш.)

Вживання у вираженні ідей або концепцій:

 • “What” може використовуватися для вираження ідей, концепцій або понять, що представляють собою абстрактні поняття.
  • Приклади:
   • What a great idea! (Яка чудова ідея!)
   • I don’t understand what he meant. (Я не розумію, що він мав на увазі.)

Вживання у відносних прикметникових реченнях:

 • “What” може використовуватися у відносних прикметникових реченнях для вказівки на об’єкт, який визначається в основному реченні.
  • Приклади:
   • He gave me what I needed. (Він дав мені те, що мені потрібно було.)
   • Tell me what you see. (Скажи мені, що ти бачиш.)

Where (де)  – Правила використання та приклади

“Where” використовується для запитань про місцезнаходження.

Приклади запитань:

 • Where is the nearest bank? (Де найближчий банк?) – Запитання про місцезнаходження.
 • Where did you go last summer? (Куди ви їздили минулого літа?) – Запитання про місце, куди людина подорожувала.

Правила використання “Where”:

Питання про місце або місцезнаходження:

 • “Where” ставиться в початкове положення питання для запитань про конкретне місце або місцезнаходження.
  • Приклади:
   • Where is the nearest supermarket? (Де знаходиться найближчий супермаркет?)
   • Where did you go yesterday? (Куди ви пішли вчора?)

Вживання у виразі місця:

 • “Where” використовується для вказівки на місце або напрямок руху в реченні.
  • Приклади:
   • I don’t know where he lives. (Я не знаю, де він живе.)
   • This is where we met for the first time. (Ось де ми вперше зустрілися.)

Вживання у підрядних реченнях:

 • “Where” може використовуватися для утворення підрядних обставинних речень, вказуючи на місце, час або умову дії.
  • Приклади:
   • She told me where to find the keys. (Вона сказала мені, де знайти ключі.)
   • Let’s go where it’s warm. (Підемо туди, де тепло.)

Вживання у відносних прикметникових реченнях:

 • “Where” використовується у відносних прикметникових реченнях для вказівки на місце, яке визначається в основному реченні.
  • Приклади:
   • This is the place where we used to play as kids. (Це місце, де ми грали у дитинстві.)
   • I know a place where we can eat good sushi. (Я знаю місце, де можна смачно поїсти суші.)

Вживання у питальних фразах:

 • “Where” дозволяє ставити питання про місце або напрямок, зокрема у контексті подорожей чи локацій.
  • Приклади:
   • Where are you going for vacation? (Куди ви поїдете на відпочинок?)
   • Where is the best place to eat around here? (Де тут найкраще їсти?)

“Where” в англійській мові є важливим для точного вираження запитань про місцезнаходження, утворення речень і вираження ідей про різні місця та умови.

When (коли) – Правила використання та приклади

“When” використовується для запитань про час.

Приклади запитань:

 • When does the movie start? (Коли починається фільм?) – Запитання про час початку події.
 • When is your birthday? (Коли у вас день народження?) – Запитання про час настання події.

Правила використання “When” в англійській мові

Питальне слово “when” використовується для запитання про час, коли відбувається дія або подія. Ось детальні правила його використання:

Запитання про час:

 • “When” використовується для питань про точний час, коли щось сталося, відбувається або відбудеться у майбутньому.
  • Example: When did you arrive? (Коли ви приїхали?)
  • Example: I don’t know when they will arrive. (Я не знаю, коли вони приїдуть.)

Повторюваність:

 • “When” також використовується для запитань про частоту або регулярність подій.
  • Example: When do you usually go to the gym? (Коли ти зазвичай ходиш у спортзал?)
  • Example: I remember when we used to visit our grandparents every summer. (Я пам’ятаю, коли ми завжди відвідували наших дідуся і бабусю кожного літа.)

Вживання “when” у складних реченнях:

 • “When” може вживатись у складних реченнях для підкреслення часу, коли відбувається дія.
  • Example: She was studying when the phone rang. (Вона вчилася, коли телефон дзвонив.)

Умови та часові класи:

 • “When” вживається для вказівки на часові рамки або умови, у яких відбувається дія.
  • Example: When it rains, I stay indoors. (Коли йде дощ, я залишаюсь вдома.)

Відносне вживання:

 • “When” може використовуватись у відносних конструкціях для підсилення часової періоди або точки в часі.
  • Example: That was the time when we first met. (Тоді був час, коли ми вперше познайомилися.)

“When” в англійській мові дозволяє точно виразити час події чи дії і є важливим аспектом вивчення мови для розуміння хронології та часових рамок розповіді.

Таблиця з порівнянням використання запитань зі словами-питаннями “Who”, “What”, “Where”, “When”

Слово-питанняВикористанняПриклади запитань
WhoЗапитання про особу, людей або груп людей (або тварину).Who is she? (Хто вона?)
 Утворення підрядних речень.She is the one who helped me yesterday.
 Вживання у ролі підмета у реченнях.Who opened the door? (Хто відкрив двері?)
WhatЗапитання про об’єкти, ідеї, речі або подій.What is your name? (Як тебе звати?)
 Утворення складних підрядних речень.Tell me what you want. (Повідом мені, що ти хочеш.)
 Вживання у виразі ідей або концепцій.What a great idea! (Яка чудова ідея!)
WhereЗапитання про місцезнаходження.Where is the nearest supermarket? (Де знаходиться найближчий супермаркет?)
 Вживання у фразах про  місця.I don’t know where he lives. (Я не знаю, де він живе.)
 Вживання у підрядних реченнях.She told me where to find the keys. (Вона сказала мені, де знайти ключі.)
WhenЗапитання про час.When does the movie start? (Коли починається фільм?)
 Повторюваність дій.When do you usually go to the gym? (Коли ти зазвичай ходиш у спортзал?)
 Вживання у складних реченнях.She was studying when the phone rang. (Вона вчилася, коли телефон дзвонив.)

Quiz – Виберіть правильну відповідь: “Who”, “What”, “Where”, “When” 

___ is coming to dinner tonight?

___ did you last visit your grandparents?

___ are you going on vacation?

___ color is the sky on a clear day?

___ opened the window?

___ does the bus arrive?

___ is the best time to plant tomatoes?

___ are you meeting for lunch?

___ is your favorite place to visit?

___ was the Declaration of Independence signed?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!