Що таке фраза в англійській мові?

What Is a Phrase? Definition and Examples in Grammar

Що потрібна знати про фрази у англійській мові

Англійська мова, як і будь-яка інша, – це не просто набір слів та граматичних правил. Це живий організм, який постійно розвивається, збагачуючись новими виразами та відтінками значень. У цьому розмаїтті мовних нюансів особливе місце посідають фрази – усталені вирази, які додають мові колориту, глибини та виразності.

Фрази в англійській мові – це не лише спосіб урізноманітнити своє мовлення. Вони є відображенням культури, історії та менталітету англомовних народів. Розуміння та вміле використання фраз відкриває двері до більш природного та ефективного спілкування, допомагає краще розуміти носіїв мови та їхній спосіб мислення.

Що таке фраза в англійській мові?

Фраза у граматиці англійської мови – це група слів, які об’єднуються разом і виконують певну функцію в реченні, але не завжди мають повний синтаксичний склад (підмета та дієслова), необхідних для створення повного речення. Вона може включати різні частини мови, такі як іменник, прикметник, дієслово, прийменник тощо, і виконує певну граматичну або семантичну функцію в реченні.

Фрази використовуються для додавання деталей, уточнень чи обставин у мовленні, що дозволяє зробити мовлення більш точним та експресивним. Наприклад, у реченні “a big blue car” (велика синя машина), фраза “a big blue car” виконує функцію іменника, описуючи, яка саме машина.

Фрази є важливою частиною будь-якої мови, оскільки вони дозволяють виразно висловлювати свої думки та ідеї без обов’язкового створення повного речення.

Що означають фрази?

Фрази у мові часто є скороченими висловами, що передають ідеї ефективніше, ніж буквальне висловлення. Вони глибоко вкорінені у нашому мовленні, перетинаючи культурні межі і дозволяючи конкретно виразити складні концепції. Наприклад, коли хтось попереджає вас, що “office as the North Pole” (офіс як Північний полюс), ви миттєво розумієте, що мова йде про екстремальний холод. Це узагальнене розуміння дозволяє ефективно комунікувати, оскільки сама фраза несе спільне культурне значення. Основне значення фраз полягає в їхній здатності доповнювати або збагачувати мову, роблячи його більш точним і експресивним. Вони дозволяють говорити більше, ніж просто перелічуючи окремі слова, і допомагають створювати складніші конструкції, що передають більше інформації в одному реченні. Наприклад, фраза “a cup of coffee” (чашка кави) вказує на конкретний предмет і включає у себе якісь додаткові деталі, такі як кількість або вид напою, без утворення повного речення.

Ефективне використання фраз передбачає не лише знання їх граматичних функцій у реченні, але і вміння використовувати їх для досягнення конкретних риторичних ефектів. Таким чином, фрази є важливим елементом мови, що допомагає структурувати інформацію та збагачувати мову, дозволяючи точніше висловлювати свої думки та ідеї.

Види фраз в англійській мові

Фрази в англійській мові можна класифікувати за їхньою функцією в реченні. Вони виконують різні ролі і можуть включати різні частини мови. Ось основні типи фраз:

Іменникові фрази (Noun Phrases):

Ці фрази функціонують як іменник у реченні. Вони можуть бути простим іменником або групою слів, яка виступає як іменник. Наприклад:

 • “The big black dog” (Великий чорний пес)
 • “A cup of coffee” (Чашка кави)
 • “That beautiful red car” (Той гарний червоний автомобіль)

Дієслівні фрази (Verb Phrases):

Ці фрази функціонують як дієслово у реченні. Вони включають основне дієслово та можуть містити допоміжні дієслова або службові слова. Наприклад:

 • “She is reading a book” (Вона читає книгу)
 • “He should have been studying” (Він повинен був вчитися)

Прийменникові фрази (Prepositional Phrases):

Ці фрази починаються з прийменника та закінчуються іменником або займенником. Вони використовуються для вказівки місця, напрямку, часу тощо. Наприклад:

 • “On the table” (На столі)
 • “In the morning” (Вранці)
 • “Under the bridge” (Під мостом)

Прикметникові фрази (Adjectival Phrases):

Ці фрази функціонують як прикметник, описуючи іменник або займенник. Наприклад:

 • “A tall, dark man” (Високий, темний чоловік)
 • “The old wooden house” (Старий дерев’яний будинок)

Прислівні фрази (Adverbial Phrases):

Ці фрази функціонують як прислівник, описуючи дієслово, прикметник чи інший прислівник. Наприклад:

 • “She ran quickly” (Вона швидко бігла)
 • “In a hurry” (Поспішаючи)

Дієприкметникові фрази (Participial Phrases):

Ці фрази включають дієприкметник (закінчення -ing або -ed) і функціонують як прикметник, описуючи іменник або займенник. Наприклад:

 • “The boy swimming in the pool” (Хлопчик, який плаває в басейні)
 • “The book, written by Shakespeare” (Книга, написана Шекспіром)

Ці види фраз допомагають структурувати мовлення, розширюють можливості виразності мови і дозволяють точніше передавати ідеї та інформацію.

Загальновживані фрази

Загальновживані фрази – це усталені вирази, які часто використовуються в мові. Вони можуть мати різні форми та функції. Ось основні види таких фраз:

 1. Ідіоми: Вирази, значення яких не можна вивести зі значень окремих слів. Наприклад: “It’s raining cats and dogs” (Ллє як з відра).
 2. Прислів’я (Proverbs): Короткі, часто метафоричні вирази, що передають народну мудрість. Наприклад: “A penny saved is a penny earned” (Копійка гривню береже).
 3. Приказки (Sayings): Короткі, влучні вирази, часто з повчальним змістом. Наприклад: “When in Rome, do as the Romans do” (У чужий монастир зі своїм статутом не ходять).
 4. Афоризми: Короткі, влучні вислови, що виражають глибоку думку. Наприклад: “I think, therefore I am” (Я мислю, отже я існую) – Рене Декарт.
 5. Евфемізми: Пом’якшені або непрямі вирази, що замінюють грубі чи неприємні слова. Наприклад: “Pass away” замість “die” (Відійти замість померти).
 6. Кліше: Стереотипні, часто вживані вирази, які можуть втрачати оригінальність через надмірне використання. Наприклад: “At the end of the day” (В кінцевому підсумку).
 7. Фразові дієслова: Комбінації дієслова з прийменником або прислівником, що мають особливе значення. Наприклад: “Give up” (здаватися), “Look after” (піклуватися).
 8. Колокації: Слова, які часто вживаються разом і звучать природно для носіїв мови. Наприклад: “Heavy rain” (сильний дощ), “make a decision” (прийняти рішення).
 9. Сленг: Неформальні вирази, часто специфічні для певної групи людей або покоління. Наприклад: “Chill out” (розслабитися), “Awesome” (круто).
 10. Крилаті вислови: Популярні цитати з літератури, фільмів, або історичних промов. Наприклад: “To be or not to be” (Бути чи не бути) – Шекспір.

Ці різні види фраз збагачують мову, додаючи їй виразності, глибини та культурного контексту. Вони часто відображають історію, цінності та світогляд носіїв мови, тому їх вивчення є важливою частиною опанування англійської мови.

Використання фраз у різних контекстах

Розуміння того, як правильно використовувати фрази в різних ситуаціях, є crucial для ефективного спілкування англійською мовою. Ось як фрази можна застосовувати в різних контекстах:

 1. Формальні vs. Неформальні ситуації:
  • Формально: “I respectfully disagree”
  • Неформально: “It’s a piece of cake”
  • Пояснення: У формальних ситуаціях використовуйте більш ввічливі та стримані вирази, а в неформальних можна вживати більш розмовні фрази.
 2. Професійне середовище:
  • “Touch base”
  • “Think outside the box”
  • Пояснення: У діловому спілкуванні часто використовуються специфічні фрази, які допомагають ефективно взаємодіяти з колегами.
 3. Академічне письмо:
  • “In conclusion”
  • “On the other hand”
  • Пояснення: В академічних текстах важливо використовувати фрази, які допомагають структурувати думки та аргументи.
 4. Літературна та поетична мова:
  • “All the world’s a stage”
  • “As busy as a bee”
  • Пояснення: У літературі часто використовуються метафори та порівняння для створення яскравих образів.
 5. Медіа та реклама:
  • “Just Do It”
  • “Breaking News” Пояснення: У рекламі та медіа використовуються короткі, запам’ятовувані фрази для привернення уваги.
 6. Цифрова комунікація:
  • “LOL”
  • “#ThrowbackThursday”
  • Пояснення: В онлайн-спілкуванні популярні скорочення та хештеги, які допомагають швидко передати думку.
 7. Культурні посилання:
  • “May the Force be with you”
  • “I have a dream”
  • Пояснення: Цитати з фільмів та історичних промов часто використовуються для створення культурних зв’язків.
 8. Вираження емоцій:
  • “My heart goes out to you”
  • “I’m over the moon” Пояснення: Для вираження співчуття чи радості часто використовуються усталені фрази, які передають глибину почуттів.
 9. Переговори та дипломатія:
  • “Let’s meet halfway”
  • “With all due respect”
  • Пояснення: У переговорах важливо використовувати фрази, які допомагають досягти компромісу та висловити незгоду ввічливо.
 10. Гумор та дотепність:
  • “Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana.”
  • “Clear as mud”
  • Пояснення: Гра слів та іронічні вирази часто використовуються для створення гумористичного ефекту.

Розуміння цих контекстуальних використань допомагає учням більш ефективно орієнтуватися в різних соціальних та професійних ситуаціях. Це також покращує їхню здатність точно та доречно висловлюватись у різних умовах, сприяючи більш природному та вільному спілкуванню англійською мовою.

Приклади цікавих фраз в англійській мові та їх значення

Англійська мова, безсумнівно, багата на фрази, розглянемо кілька із них та їх значення:

 • Break the ice (Пробити лід) – Розпочати неформальний розмову, особливо з незнайомими людьми, для зниження напруги чи створення дружнього атмосфери.
 • Bite the bullet (Покласти зуби на пулю) – Робити щось неприємне чи важке, не зволікаючи.
 • Hit the nail on the head (Влучити в ціль) – Сказати щось, що точно відповідає ситуації чи проблемі.
 • A piece of cake (Легко як пиріжок) – Щось дуже легке чи просте для зроблення.
 • Under the weather (Не по собі) – Відчувати себе не дуже добре, бути трохи хворим.
 • Cost an arm and a leg (Коштувати руки та ноги) – Бути дуже дорогим.
 • Cut to the chase (Перейти до суті) – Говорити про найважливіше або необхідне без зайвих слів.
 • Let the cat out of the bag (Випустити кота з мішка) – Розголосити таємницю чи секрет.
 • Kill two birds with one stone (Вбити двох зайців одним пострілом) – Виконати дві справи одночасно.
 • Barking up the wrong tree (Гавкати не за тим деревом) – Шукати розв’язання чи винуватця не в тому місці.
 • Burn the midnight oil (Пізніше залишатися на роботі) – Працювати допізна, особливо над чимось важливим.
 • Break a leg (Зламати ногу) – Вислів щастя або підтримки перед виступом.
 • Hold your horses (Тримай своїх коней) – Повільніше чи почекай.
 • Spill the beans (Розлити квасолю) – Розкрити секрет або важливу інформацію.
 • Take it with a grain of salt (Приймати з крихтою солі) – Сприймати щось з певними сумнівами.
 • Hit the hay (Влучити в сіно) – Іти спати.
 • Kick the bucket (Вдарити по відерці) – Померти.
 • Cost a pretty penny (Коштувати гарну суму) – Бути дорогим.
 • Break the bank (Розбити банк) – Витратити або взяти в борг більше грошей, ніж можна собі дозволити.
 • Hit the jackpot (Влучити у джекпот) – Виграти великий приз або мати великий успіх.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!