Похід на пікнік англійською: лексика, фрази

Going on a picnic, how to tell in English

Похід на пікнік: ідеальна можливість для вивчення англійської мови

Пікнік — це чудовий спосіб провести час на природі, насолоджуючись смачною їжею та приємною компанією. Якщо ви вивчаєте англійську мову, похід на пікнік може стати чудовою можливістю попрактикувати свою лексику та навички спілкування. У цій статті ми розглянемо основні англійські терміни та фрази, пов’язані з пікніком, а також надамо корисні поради для організації пікніка.

Лексика для пікніка англійською

Щоб підготуватися до пікніка, варто ознайомитися з основними словами та фразами, які можуть знадобитися під час цього заходу. Нижче наведено список найважливіших термінів.

Планування та вибір місця

 1. Destination [ˌdɛstɪˈneɪʃən] – місце призначення
  Example: We chose a beautiful park as our picnic destination.
  Приклад: Ми обрали красивий парк як місце для нашого пікніку.
 2. Scenic spot [ˈsiːnɪk spɒt] – мальовниче місце
  Example: They found a scenic spot by the lake for their picnic.
  Приклад: Вони знайшли мальовниче місце біля озера для свого пікніку.
 3. Forecast [ˈfɔːkɑːst] – прогноз
  Example: Check the weather forecast before planning your picnic.
  Приклад: Перевірте прогноз погоди перед плануванням вашого пікніку.
 4. Sunscreen [ˈsʌnskriːn] – сонцезахисний крем
  Example: Don’t forget to pack sunscreen for protection from the sun.
  Приклад: Не забудьте взяти сонцезахисний крем для захисту від сонця.
 5. Backup plan [ˈbækʌp plæn] – запасний план
  Example: We had a backup plan in case it rained during the picnic.
  Приклад: У нас був запасний план у разі дощу під час пікніку.
 6. Shelter [ˈʃɛltər] – укриття
  Example: They found a nice shelter under a big tree for their picnic.
  Приклад: Вони знайшли гарне укриття під великим деревом для свого пікніку.
 7. Route [ruːt] – маршрут
  Example: Plan your route to the picnic spot to avoid traffic.
  Приклад: Заплануйте свій маршрут до місця пікніку, щоб уникнути заторів.
 8. Picnic area [ˈpɪknɪk ˈɛərɪə] – місце для пікніку
  Example: The park had designated picnic areas with tables and benches.
  Приклад: У парку були відведені місця для пікніку зі столами та лавками.
 9. Permission [pəˈmɪʃən] – дозвіл
  Example: Make sure you have permission to use the picnic area in the park.
  Приклад: Переконайтеся, що у вас є дозвіл на використання місця для пікніку у парку.
 10. Plan ahead [plæn əˈhɛd] – планувати заздалегідь
  Example: It’s wise to plan ahead for a picnic to ensure everything goes smoothly.
  Приклад: Розумно планувати заздалегідь для пікніку, щоб усе пройшло гладко.

Підготовка їжі та напоїв

 1. Picnic basket [ˈpɪknɪk ˈbɑːskɪt] – кошик для пікніку
  Example: They packed sandwiches and drinks in their picnic basket.
  Приклад: Вони спакували сендвічі і напої у свій кошик для пікніку.
 2. Cooler [ˈkuːlər] – холодильник
  Example: They kept beverages cool in a portable cooler for the picnic.
  Приклад: Вони тримали напої прохолодними у портативному холодильнику для пікніку.
 3. Disposable plates [dɪˈspəʊzəbl pleɪts] – одноразові тарілки
  Example: They used disposable plates to make cleanup easier after the picnic.
  Приклад: Вони використовували одноразові тарілки, щоб полегшити прибирання після пікніку.
 4. Utensils [juːˈtɛnsəlz] – посуд, приладдя
  Example: Don’t forget to bring utensils for serving the food at the picnic.
  Приклад: Не забудьте взяти приладдя для подачі їжі на пікнік.
 5. Condiments [ˈkɒndɪmənts] – приправи, соуси
  Example: They brought ketchup, mustard, and mayonnaise as picnic condiments.
  Приклад: Вони принесли кетчуп, гірчицю та майонез як приправи для пікніку.
 6. Portable grill [ˈpɔːtəbl ɡrɪl] – портативний гриль
  Example: They used a portable grill to cook hot dogs and burgers at the picnic.
  Приклад: Вони використовували портативний гриль для приготування хот-догів і бургерів на пікніку.
 7. Picnic blanket [ˈpɪknɪk ˈblæŋkɪt] – килимок для пікніку
  Example: Spread the picnic blanket out under the shade of the trees.
  Приклад: Розстеліть килимок для пікніку під тінню дерев.
 8. Beverages [ˈbɛvərɪdʒɪz] – напої
  Example: They brought a variety of cold beverages to enjoy during the picnic.
  Приклад: Вони принесли різноманітні холодні напої для насолоди на пікніку.
 9. Napkins [ˈnæp.kɪnz] – серветки
  Example: Use napkins to clean your hands after eating at the picnic.
  Приклад: Використовуйте серветки для очищення рук після їжі на пікніку.
 10. Trash bags [træʃ bæɡz] – мішки для сміття
  Example: They brought trash bags to dispose of waste responsibly after the picnic.
  Приклад: Вони взяли мішки для сміття, щоб викинути відходи після пікніку.

Підготовка улюблених страв

 1. Grill [ɡrɪl] – гриль
  Example: They grilled delicious shish kebabs at the picnic.
  Приклад: Вони смажили смачні шашлики на пікніку.
 2. Marinate [ˈmærɪneɪt] – маринувати
  Example: Marinate the chicken overnight for the best flavor.
  Приклад: Маринуйте курку протягом ночі для найкращого смаку.
 3. Barbecue sauce [ˈbɑːbɪkjuː sɔːs] – барбекю соус
  Example: They brushed barbecue sauce on the ribs before grilling.
  Приклад: Вони покрили ребра барбекю соусом перед смаженням на грилі.
 4. Fruit salad [fruːt ˈsæləd] – фруктовий салат
  Example: We enjoyed a refreshing fruit salad at the picnic.
  Приклад: Ми насолоджувалися освіжаючим фруктовим салатом на пікніку.
 5. Sandwiches [ˈsændwɪtʃɪz] – сендвічі
  Example: They made ham and cheese sandwiches for the picnic.
  Приклад: Вони зробили сендвічі з шинкою і сиром для пікніку.
 6. Potato salad [pəˈteɪtəʊ ˈsæləd] – картопляний салат
  Example: Potato salad is a classic picnic dish.
  Приклад: Картопляний салат – класична страва для пікніку.
 7. Desserts [dɪˈzɜːrts] – десерти
  Example: They brought homemade brownies and cookies for desserts.
  Приклад: Вони принесли домашні брауни та печиво на десерт.
 8. Sauces and dips [ˈsɔːsɪz ænd dɪps] – соуси та соусики
  Example: Don’t forget to bring salsa and guacamole for dipping.
  Приклад: Не забудьте взяти сальсу і гуакамоле для підкладання.
 9. Cocktails [ˈkɒkˌteɪlz] – коктейлі
  Example: They mixed refreshing cocktails to enjoy at the picnic.
  Приклад: Вони змішали освіжаючі коктейлі для насолоди на пікніку.
 10. Ice cream [aɪs kriːm] – морозиво
  Example: They brought ice cream to cool off on a hot day at the picnic.
  Приклад: Вони принесли морозиво, щоб охолодитися у спекотний день на пікніку.

Розваги та активності

 1. Games [ɡeɪmz] – ігри
  Example: They played frisbee and volleyball during the picnic.
  Приклад: Вони грали у фрізбі та волейбол під час пікніку.
 2. Music [ˈmjuːzɪk] – музика
  Example: They brought a portable speaker to play music at the picnic.
  Приклад: Вони взяли портативну колонку, щоб програвати музику на пікніку.
 3. Hiking [ˈhaɪkɪŋ] – піший туризм
  Example: After the picnic, they went hiking in the nearby woods.
  Приклад: Після пікніку вони пішли в похід по недалеких лісах.
 4. Relaxation [ˌriːlækˈseɪʃən] – відпочинок
  Example: They enjoyed some quiet relaxation by the lake after lunch.
  Приклад: Вони насолоджувалися спокійним відпочинком біля озера після обіду.
 5. Photography [fəˈtɒɡrəfi] – фотографія
  Example: They took beautiful photographs of the scenery during the picnic.
  Приклад: Вони зробили прекрасні фотографії краєвидів під час пікніку.
 6. Nature exploration [ˈneɪtʃər ˌɛkspləˈreɪʃən] – вивчення природи
  Example: They enjoyed nature exploration along the hiking trails near the picnic area.
  Приклад: Вони насолоджувалися дослідженням природи вздовж туристичних маршрутів біля місця для пікніку.
 7. Stargazing [ˈstɑːɡeɪzɪŋ] – спостереження за зірками
  Example: They stayed late for some stargazing after the picnic.
  Приклад: Вони залишились допізна, щоб спостерігати за зірками після пікніку.
 8. Storytelling [ˈstɔːritɛlɪŋ] – розповіді
  Example: They shared funny stories and memories during the picnic.
  Приклад: Вони ділилися смішними історіями та спогадами під час пікніку.
 9. Birdwatching [ˈbɜːrdˌwɒtʃɪŋ] – спостереження за птахами
  Example: They brought binoculars for birdwatching at the picnic site.
  Приклад: Вони взяли бінокль для спостереження за птахами на місці для пікніку.
 10. Bonfire [ˈbɒnˌfaɪər] – вогнище
  Example: They gathered around the bonfire to roast marshmallows after dark.
  Приклад: Вони зібралися навколо вогнища, щоб смажити зефірки після заходу сонця

Корисні фрази для пікніка англійською

Під час пікніка вам можуть знадобитися деякі корисні фрази англійською мовою. Ось декілька прикладів:

 1. Let’s find a shady spot to set up.
  Пошукаймо тіньове місце для розстановки. Example: Let’s find a shady spot to set up our picnic blanket.
 2. Don’t forget the sunscreen, it’s quite sunny today.
  Не забудьте сонцезахисний крем, сьогодні дуже сонячно. Example: Don’t forget the sunscreen, it’s quite sunny today.
 3. Could you pass me the napkins, please?
  Можеш передати мені серветки, будь ласка? Example: Could you pass me the napkins, please?
 4. I’ll handle the grilling if you prepare the salads.
  Я взяму на себе смаження на грилі, якщо ти приготуєш салати. Example: I’ll handle the grilling if you prepare the salads.
 5. Let’s take a stroll around the picnic area before we eat.
  Давайте прогуляємося поблизу місця для пікніку перед тим як поїсти. Example: Let’s take a stroll around the picnic area before we eat.
 6. Make sure to dispose of the trash in designated bins.
  Переконайтеся, що ви викидаєте сміття у відведені контейнери. Example: Make sure to dispose of the trash in designated bins.
 7. Could you help me set up the picnic table, please?
  Можеш допомогти мені розставити стіл для пікніку, будь ласка? Example: Could you help me set up the picnic table, please?
 8. I’ll bring some extra ice packs to keep the drinks cool.
  Я принесу додаткові пакети з льодом, щоб напої залишалися прохолодними. Example: I’ll bring some extra ice packs to keep the drinks cool.
 9. We should pack up before it gets too dark.
  Ми повинні збиратися, перш ніж стемніє занадто сильно. Example: We should pack up before it gets too dark.
 10. The food is ready, let’s dig in!
  Їжа готова, давайте поїмо! Example: The food is ready, let’s dig in!
 11. Would you like another helping of potato salad?
  Чи бажаєте ви ще порцію картопляного салату? Example: Would you like another helping of potato salad?
 12. Please make sure to extinguish the campfire before we leave.
  Будь ласка, переконайтеся, що ви погасили вогнище, перш ніж ми підемо. Example: Please make sure to extinguish the campfire before we leave.
 13. Let’s take turns to share our favorite picnic memories.
  Давайте по черзі ділитися нашими улюбленими спогадами з пікніка. Example: Let’s take turns to share our favorite picnic memories.
 14. Could you help me fold up the picnic blanket, please?
  Можеш допомогти мені скласти килимок для пікніку, будь ласка? Example: Could you help me fold up the picnic blanket, please?
 15. I’ll bring the insect repellent to keep the bugs away.
  Я принесу засіб від комах, щоб тримати їх подалі. Example: I’ll bring the insect repellent to keep the bugs away.
 16. Let’s make sure to bring enough water for everyone.
  Давайте переконаємося, що принесли достатньо води для всіх. Example: Let’s make sure to bring enough water for everyone.
 17. Does anyone need a refill on their drink?
  Чи кому-небудь потрібно підливати напій? Example: Does anyone need a refill on their drink?
 18. We should clean up after ourselves to leave the picnic area tidy.
  Ми повинні прибрати після себе, щоб залишити місце для пікніку чистим. Example: We should clean up after ourselves to leave the picnic area tidy.
 19. Let’s capture a group photo to remember this picnic.
  Давайте зробимо загальне фото, щоб запам’ятати цей пікнік. Example: Let’s capture a group photo to remember this picnic.
 20. Thank you all for coming, it was a wonderful picnic!
  Дякую всім за прихід, це був чудовий пікнік! Example: Thank you all for coming, it was a wonderful picnic!

Твір на тему: My Summer Picnic Adventure

Last summer, I planned an exciting outing to go on a picnic with my friends. It was a day filled with anticipation and preparation.

I started by choosing the perfect spot near a serene lake in the park. Checking the weather forecast was crucial, and luckily, it promised a sunny day – ideal for our plans! I packed everything we needed: a picnic blanket, a basket filled with delicious food and beverages, utensils, and some outdoor games.

Upon arrival, we spread out the blanket and began setting up our picnic area. We laid out appetizers like cheese and crackers while firing up the grill for the main course. I marinated the meat in a special sauce overnight for extra flavor, and once the coals were hot enough, we grilled shish kebabs with vegetables and savory seasonings.

The atmosphere was lively as we enjoyed our meal al fresco. Laughter filled the air as we chatted and reminisced about past adventures. Some played frisbee nearby, while others lounged on the grass, soaking in the sun’s warmth.

As the day progressed, we savored fresh salads and indulged in homemade desserts. The barbecue sauce and mustard added zest to the grilled meats, making each bite more delightful. We refreshed ourselves with chilled beverages and made sure to clean up with sanitizer before diving into dessert.

Before leaving, we gathered all our belongings, making sure to leave the area clean and tidy. It was a day giddy with excitement and full of unforgettable moments with friends. As we packed up our duffel bags and headed home, we knew this picnic would be a cherished memory for years to come.

Твір на тему: Мій літній пікнік (переклад)

Минулого літа я спланував захоплюючий вихід на природу, щоб поїхати на пікнік з друзями. Цей день був наповнений очікуванням і підготовкою.

Я почав з вибору ідеального місця біля спокійного озера у парку. Перевірка прогнозу погоди була важливою, і, щасливо, обіцяли сонячний день – ідеально для наших планів! Я зібрав все, що нам було потрібно: килимок для пікніка, кошик з смачною їжею та напоями, посуд та деякі зовнішні ігри.

Прибувши на місце, ми розстелили килимок і почали організовувати наше місце для пікніка. Ми наклали закуски, такі як сир і крекери, та розпалили гриль для основного страви. Я маринував м’ясо в особливому соусі на ніч для більш насиченого смаку, і, коли вугілля стало достатньо гарячим, ми смажили шашлики з овочами і ароматними приправами.

Атмосфера була жвавою, коли ми насолоджувалися нашою їжею на свіжому повітрі. Сміх наповнював повітря, коли ми балакали й згадували минулі пригоди. Дехто грав поруч у фрісбі, а інші лежали на траві, гріючись на сонці.

Протягом дня ми смакували свіжі салати та ласували домашніми десертами. Соус барбекю та гірчиця додали родзинку смаженому м’ясу, роблячи кожен шматочок приємнішим. Ми освіжилися охолодженими напоями та обов’язково очистилися дезінфікуючим засобом, перш ніж пірнути в десерт.

Перед від’їздом ми зібрали всі наші речі, переконавшись, що залишаємо місце чистим і охайним. Цей день був наповнений запаморочливою радістю та незабутніми моментами з друзями. Збираючи наші сумки і направляючись додому, ми знали, що цей пікнік стане дорогоцінною пам’яттю на майбутнє.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!