Використання “When” у складних реченнях англійської мови

When - Grammar

Використання “when” на практиці: правила, приклади

Звичайне слово “when” може використовуватися у різних контекстах у складних реченнях англійської мови, вказуючи на часові зв’язки між подіями або діями. Відповідно до цього, важливо розуміти, як правильно вживати його для вираження часу у мові. У більшості випадків  “when” є сполучником, який використовується для зв’язку частин складного речення. Слово “when” вказує на час або обставини, за яких відбувається дія головної частини речення. Наприклад:

 • I will call you when I get home. (Я подзвоню тобі, коли я прийду додому.)
 • He was happy when he saw his family. (Він був щасливий, коли він побачив свою сім’ю.)

Підрядне речення часу зі сполучником “when” може стояти як перед головним реченням, так і після нього. Якщо вона стоїть перед, то між ними треба ставити кому. Якщо вона стоїть після, то кому не потрібно. Наприклад:

 • When I finish this book, I will lend it to you. (Коли я закінчу цю книгу, я віддам її тобі.)
 • She went to bed early when she felt sick. (Вона пішла спати рано, коли вона почувалася хворою.)

Слово “when” також може використовуватися для утворення умовних речень, які описують уявні ситуації, часто з використанням структури “if-then”. У таких реченнях одна частина є правдивою тільки за умови, що інша частина є правдивою. Наприклад:

 • If you study hard, you will pass the exam when you take it. (Якщо ти будеш старанно вчитися, ти складеш іспит, коли ти його здаси.)
 • I would buy a car when I have enough money. (Я б купив машину, коли б у мене було достатньо грошей.)

У цій статті коротко пригадаємо основний  розглянемо граматичний матеріал, використання “when”, а у кінці пропонується виконати вправу із 20 запитань для перевірки та закріплення знань.

Використання “When” у складних реченнях

 1. Вираження часу:
  • “When” використовується для вказівки на точку часу або період часу, коли відбувається певна дія або подія. Наприклад: “I always relax when I come home” (Я завжди відпочиваю, коли приходжу додому).
 2. Часові залежності:
  • “When” вказує на часову залежність між двома подіями у складному реченні. Воно показує, що друга подія відбувається у той час, коли відбувається перша подія. Наприклад: “She left the house when the sun rose” (Вона вийшла з дому, коли сонце сходило).

Крім вираження часу, “when” може також показувати часові залежності та послідовності між подіями.

 1. Можливість сполучення з іншими часовими формами:

  • “When” може бути використане з будь-якою часовою формою, такою як Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Future Simple і т.д. Це залежить від того, коли саме відбуваються описувані події.
  • Декілька прикладів:
   • “When I come, he is always working” (Коли я приходжу, він завжди працює)
   • “I was watching TV when she called” (Я дивився телевізор, коли вона подзвонила)
   • “When will you finish this project?” (Коли ти закінчиш цей проект?)
 2. Вираження послідовності подій:

  • “When” вказує на часову послідовність подій, показуючи, що друга подія відбувається відразу після першої.
  • Приклади:
   • “I will call you when I finish my work” (Я подзвоню тобі, коли закінчу роботу)
   • “They will start eating when everyone arrives” (Вони почнуть їсти, коли прибудуть усі)
 3. Використання у питальних реченнях:

  • “When” використовується у питальних реченнях для запиту інформації про час чи момент здійснення певної дії:

   • “When will the train arrive?” (Коли прибуде потяг?)
   • “When did you last see him?” (Коли ви його бачили востаннє?)
 4. Розрізнення між “When” та “While”:

  • “While” на відміну від “when” позначає дії, що відбуваються паралельно.
  • Також з “while” частіше використовуються часи Continuous.
  • Приклад: “I was reading a book while she was watching TV” (Я читав книгу, в той час як вона дивилася телевізор).

Знання цих особливостей “When” допоможе вам правильно використовувати це слово у складних реченнях і вирішувати завдання, де потрібно визначити правильні часові зв’язки між подіями.

Використання часових форм та сполучника “when” у складних реченнях англійської мови

Часові форми:

 1. Present Simple (Present Indefinite):
  • Використовується для загальних фактів, регулярних дій та загальних істин, наприклад: “I work in an office.”
  • Приклад з “when”: “When it rains, I stay at home.”
 2. Present Continuous (Present Progressive):
  • Використовується для дій, які відбуваються в момент розмови або плануються в майбутньому, наприклад: “I am working on my project.”
  • Приклад з “when”: “I am studying when you call.”
 3. Past Simple (Simple Past):
  • Використовується для дій, які відбулися в минулому і не мають прямого зв’язку з моментом розмови, наприклад: “I visited Paris last summer.”
  • Приклад з “when”: “When she arrived, he left the party.”
 4. Past Continuous (Past Progressive):
  • Використовується для дій, які відбувалися в певний момент у минулому, наприклад: “I was studying when you called.”
  • Приклад з “when”: “They were cooking dinner when the guests arrived.”
 5. Future Simple (Simple Future):
  • Використовується для вираження майбутніх дій, які здійснюються безпосередньо після моменту розмови, наприклад: “I will go to the party tomorrow.”
  • Приклад з “when”: “I will call you when I arrive.”

Крім утворення стверджувальних речень, важливо розуміти особливості заперечних та питальних речень.

Правила утворення заперечень та питань:

 • Для заперечення додається “do/does/did” перед дієсловом. Наприклад: “She does not live here”.
 • Для питання “do/does/did” ставиться перед підметом. Наприклад: “Does she live here?”

Порядок слів у складних реченнях:

 • Зазвичай: підмет – допоміжне дієслово – основне дієслово – інші члени речення.
 • Приклад з інверсією: “Never had I seen such a beautiful place”.

Отже, знання основ граматики англійської допомагає правильно розуміти і використовувати складні речення з різними часовими формами та сполучниками, зокрема “when”.

Вправа – “When” у складних реченнях

0%
When - Grammar

Practice. Using the word 'When' in complex sentences

When Harris ___ her she ___ Paris.

When I ___ that morning the sun ___ high in the sky.

When he ___ in London, it ___ heavily.

What ___ you ___ when I ___ ?

When we ___ in Seville we ___ sightseeing.

When you ___ me up yesterday it ___ hard.

I ___ to know when you ___ .

What ___ you ___ when your father returned?

I hope it ___ when you ___ to London.

I ___ still, when you ___ .

When the lesson ___ we ___ home.

When we ___ the beach the rain ___ already ___ .

When I ___ home my mother ___ me that my friend ___ me an hour before.

___ you tell him about it when you ___ him?

When I ___ him up they said that he ___ an hour ago.

When my sister ___ at the college 2 years ago she ___ to learn several foreign languages.

When I ___ the letter I wondered what ___ .

When the woman was out a postman ___ a letter.

Tomorrow when you ___ the sun ___ .

It ___ when we ___ home.

Your score is

0%

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!