Складнопідрядне речення в англійській мові

В англійській мові складнопідрядне речення складається з головної частини й однієї чи більше підрядних. Підрядні речення в англійській мові, поділяються на підметові, присудкові, додаткові, означальні та обставинні.

Види підрядних речень

Підрядне підметове речення

Підрядне підметове речення виконує функцію підмета. Приєднується до головного за допомогою сполучників that (що), whether (чи) та слів who (хто), whom (кого), whose (чий), what (що), which (котрий), where (де), when (коли), why (чому), how (як).

 • All that she wants is the truth — Все, що вона бажає,— це правда
 • Who comes first does not matter — He має значення, хто приходить першим

Підрядні присудкові речення

Підрядні присудкові речення виконують функцію іменної частини присудка. Вони приєднуються за допомогою that (що), if/ whether (чи), as if/as though (наче, ніби) та ін.

 • That is why we came here — Саме тому ми прийшли сюди
 • That is what he wanted to ask about — Саме про це він хотів запитати

Підрядні додаткові речення

Підрядні додаткові речення виконують функцію додатка та приєднуються до головного за допомогою слів that (що), whether (чи), who (хто), whom (кого), whose (чий), what (що), which (котрий), where (де), when (коли), why (чому), how (як) тощо та безсполучниковим способом — останній властивий розмовному мовленню:

 • Не knows.where the book is — Він знає, де знаходиться книжка
 • They said they were there — Вони сказали, що були тут

Підрядне означальне речення

Функція підрядних означальних речень — означення до іменника чи займенника головного речення. Такі речення приєднуються за допомогою слів what, which, where, when, who, whose та безсполучниковим способом:

 • The girl who came into our classroom was very pretty — Дівчинка, яка зайшла до класу, була дуже гарненькою
 • The school we go to is in our street — Школа, у якій ми навчаємося, розташована на нашій вулиці

Підрядне обставинне речення

Підрядне обставинне речення, яке виконує функцію обставин головного речення, має кілька видів.
Підрядне речення часу приєднується за допомогою сполучників when (коли), after (після того як), before (перед тим як), while (в той час як), as (коли), till/until (до того часу як), as soon as (як тільки), as long as (поки), since (з того часу як) та ін.

 • Call me as soon as you come home — Зателефонуй мені, щойно прийдеш додому
 • After we had written a composition, we went out of the classroom — Після того як ми написали твір, ми вийшли з класу

Підрядне речення причини

Підрядне речення причини приєднується за допомогою сполучників because (тому що), as/since (оскільки), for (через те що) та ін.

 • We went to cinema because we wanted to watch a new film — Ми пішли до кінотеатру, тому що хотіли переглянути новий фільм
 • As we were ill, we stayed at home— Оскільки ми захворіли, ми залишилися вдома

Підрядне речення місця

Підрядне речення місця приєднується до головного за допомогою сполучників where (де), wherever (куди б)

 • We went where the park was — Ми пішли туди, де був Парк
 • Tim left the book on the table where you told him — Тім залишив книжку на столі, там, де ти йому сказав

Підрядне речення наслідку

Підрядне речення наслідку приєднується до головного за допомогою сполучника so (that) (що)

 • Ann was so ill that she couldn’t go to school — Енн була така хвора, що не змогла йти до школи
 • We had decided to stay at home so we did all housework — Ми вирішили залишитися вдома, отже, ми зробили всю хатню роботу

Підрядні речення мети

Підрядні речення мети починаються зі сполучників so (that), in order that (to) (щоб), lest (щоб не)

 • We went to school earlier lest we might be late for classes — Ми пішли до школи раніше, щоб не спізнитися на уроки
 • Nick came to us in order that we might help him — Нік прийшов do нас для того, щоб ми змогли йому допомогти

Підрядні речення способу дії та порівняння

Підрядні речення способу дії та порівняння поєднуються з головним сполучниками as (як), as … as (як … так), than (ніж), as if (ніби) тощо:

 • Do as you like — Роби, як тобі подобається
 • The more we read the story, the more we liked it — Чим більше ми читали історію, тим більше вона нам подобалася

Підрядні речення типу допустові

Останній тип підрядних обставинних печень – допустові. Сполучники, які вживаються у таких реченнях: though (хоча), however (хоча, однак), whatever (що б не) та ін.

 • He didn’t come though we had asked him — Він не прийшов, хоча ми його запрошували
 • We stayed in the street although it was getting dark — Ми залишалися на вулиці, хоча сутеніло.

Відео – Simple Compound and Complex Sentences | English Grammar Lessons | Clauses in English Grammar

error: Content is protected !!