Присвійні займенники в англійській мові

Possessive Pronouns, Examples, Definition

Присвійні займенники (Possessive Pronouns)

Присвійні займенники (Possessive Pronouns) — вказують на приналежність предмета. Вони використовуються, коли хочемо сказати, що це предмет мій, твій, його і так далі. Розглянемо основні форми присвійних займенників. Присвійні займенники мають дві форми, а саме залежну (або сполучну) форму та незалежну (або абсолютну).

Форми присвійних займенників

Залежна формаНезалежна формаУкраїнські відповідники
mymineмій, моя, моє, мої
hishisйого (чоловічий рід)
herhersїї
itsйого (середній або чоловічий рід), її
ouroursнаш, наша, наше, наші
youryoursваш, ваша, ваше, ваші, твій, твоя, ТВОЄ, ТВОЇ
theirtheirsїхній, їхня, їхнє, їхні

Присвійні займенники мають такі самі відмінки за особами, число і рід, як і особисті займенники.

Залежні форми присвійних займенників

1st person2nd person3rd person
однинаmyyourhis, her, its
множинаouryourtheir

Незалежні форми присвійних займенників

1st person2nd person3rd person
однинаmineyourshis, hers
множинаoursyourstheirs

Вживання присвійних займенників

Залежна форма вживається, коли присвійний займенник стоїть перед іменником, який він змінює. Сполучена форма присвійного займенника вживається як означення.

 • In his turn old Jolyon looked back at his son — У свою чергу старий Джоліон озирнувся на свого сина

Незалежна форма вживається, коли присвійний займенник не змінює жодного іменника. Незалежна форма присвійного займенника може використовуватися як підмет або присудок. Група «прийменник + абсолютна форма» може використовуватися як означення. Присвійні займенники часто вживаються перед назвами частин тіла, одягу, речей, що належать людині, і т. д.

 • Young Jolyon rose and held out his hand to help his father up — Молодий Джоліон підвівся і простяг руку, щоб допомогти батькові підвестися
 • The girl dropped her handkerchief and he picked it up  — Дівчина впустила хустку, а він підняв її

Присвійні займенники виражають значення приналежності (володіння) тощо:

 • my book — моя книжка
 • her work — виконувана нею робота

Залежна форма присвійних займенників вживається перед означуваними іменниками. Незалежна форма не потребує іменника:

 • Are these your books? — Це твої книжки?
 • Are these yours? — Це твої?
 • She is a friend of mine — Вона моя подруга (одна з моїх подруг)
 • I took some books of yours — Я взяв декілька твоїх книжок (деякі з твоїх книжок)

Зазвичай присвійні займенники вживаються з назвами частин тіла або одягу. У цьому випадку вони не перекладаються:

 • Не washed his hands — Він мив руки
 • Mary cleaned her teeth’ — Мері чистила зуби
 • I took off my shoes — Я зняв черевики

Особливості присвійних займенників

Its — це присвійний займенник, який вживають перед іменником:

 • The dog got its food — Собака отримав свою їжу
 • It’s — скорочена форма it is чи it has:
  • It’s time to go — Час іти
  • It’s got wings — У нього є крила

Слід звернути увагу на те, що у фразах із прийменником вживають означений артикль the замість займенника

ПідметДієслово-присудокДодатокСловосполучення із при­йменником
The ballhitmeon the shoulder
The sonkissedthe motheron the cheek

В англійській мові не існує спеціального займенника, який відповідав би українському займеннику «свій». Залежно від особи у цьому значенні вживають відповідний присвійний займенник:

 • I read my book — Я читаю свою книжку
 • Не reads his book — Він читає свою книжку

Приклади присвійних займенників

Загальний відмінокФормиПриклад
I

my/mine

 • This is my book – Це моя книга
 • Give me the tickets. They are mine – Дайте мені квитки. Вони мої
НЕhis/his
 • I like his boots – Мені подобаються його чоботи
 • Mary’s car is red. What color is his? – Машина Мері червона. Який у нього колір?
SHEher/hers
 • Her arrogant manner gets on my nerves – Її зарозуміла манера діє мені на нерви
 • This is my best friend and that is hers – Це моя найкраща подруга, а це її
ITITS/ITS
 • Look at my dog. Its eyes are so smart – Подивіться на мою собаку. Його очі такі розумні
WEOUR/OURS
 • It is our little house – Це наш маленький будинок
 • It is John’s car. And that is ours – Це машина Джона. І це наше
YOUYOUR/YOURS
 • Give me your dictionary, please – Дай мені, будь ласка, свій словник
 • I love my friends. Do you love yours? – Я люблю своїх друзів. Ви любите своє?
THEYTHEIR/THEIRS
 • Could you tell me their ad-dress or phone number? – Чи можете ви сказати мені їхню адресу чи номер телефону?
 • At first tell me about your plans and then about theirs – Спочатку розкажи про свої плани, а потім про їхні

Відео – Possessive Pronouns in English – Mine, Yours, His, Hers, Ours, Theirs

error: Content is protected !!