Різниця між “travel”, “trip”, “journey”, “tour”, “voyage”

What is the difference between journey, trip, voyage and excursion?

 “Travel”, “Trip”, “Journey”, “Tour“, “Voyage“: значення та використання

Коли  говоримо про подорожі англійською мовою, часто зустрічаємося з словами: “travel”, “trip”,  “journey”, “Voyage” та “Tour”. Хоча вони відносяться до подорожі, часто викає питання, яка між ними різниці?

Travel – це загальний термін, який описує процес переміщення з одного місця в інше, зазвичай на значні відстані. Це може бути будь-яка подорож, незалежно від її тривалості чи мети. Наприклад:

 • “I love to travel and explore new cultures.” – Я люблю подорожувати та досліджувати нові культури

Trip – це конкретна подорож з певною метою, яка зазвичай включає повернення до початкового пункту. Це слово часто використовується, коли мова йде про короткі подорожі або відпустки. Наприклад:

 • “We went on a trip to the mountains for the weekend.” – На вихідні ми поїхали в гори.

Journey – це слово, яке може описувати фізичну подорож з одного місця в інше, але також може мати більш глибоке значення, описуючи особистий або духовний процес розвитку або зміни. Наприклад:

 • “Her journey to becoming a doctor was challenging but rewarding.” – Її шлях до професії лікаря був складним, але вдячним

Voyage – довга подорож, зазвичай морем або в космосі. Наприклад:

 •  “Before the 20th century, long sea voyages were common.” – До 20 століття тривалі морські подорожі були звичайним явищем

Tour – подорож, під час якої відвідуються кілька місць, особливо під час відпустки.

 • “We went on a tour of Italy.” – Ми поїхали в тур по Італії

Розглянемо детальніше кожне із слів, його граматику, значення та приклади використання.

Travel – значення та використання

Travel” – найбільш загальний термін, який вживається для позначення акту пересування з одного місця в інше. Можна “подорожувати” (to travel) як далекими країнами, так і навколишніми регіонами.

 1. Значення:
  • Як дієслово, “travel” означає “подорожувати” або “переміщатися з одного місця в інше, зазвичай на значну відстань”. Це може бути використано як для фізичних подорожей, так і для переміщення об’єктів або інформації.
  • Як іменник, “travel” використовується для опису активності подорожування або конкретних подорожей.
 2. Граматика:
  • “Travel” може бути як регулярним дієсловом, так і незлічуваним іменником.
  • У формі дієслова, “travel” вживається з різними часами та особами, наприклад: “travels”, “travelled”, “travelling” (британський англійський) або “traveling” (американський англійський).
  • Як іменник, “travel” зазвичай вживається у формі однини та без артикля, наприклад: “Travel is an important part of my life”.
 3. Використання:
  • Дієслово: “I love to travel around the world.”
  • Іменник: “His travel experiences were documented in a blog.”
 4. Приклади:
  • “She travels to work by train every day.”
  • “During his summer vacation, he went on a travel adventure across Europe.”
  • “The news about the discovery travelled fast across the internet.”

Trip – значення та використання

Trip” зазвичай вказує на коротку подорож туди і назад, з певною метою. Наприклад, можете здійснити “поїздку” (a trip) на вихідні до іншого міста або в гори.

 1. Значення:
  • Як іменник, “trip” означає подорож до місця, де ви перебуваєте протягом короткого часу, а потім повертаєтеся назад. Це може бути подорож з метою відпочинку, роботи, навчання тощо.
  • Як дієслово, “trip” може означати спіткнутися або зробити помилку, але в контексті подорожей воно використовується рідше і може означати подорожувати легкими, швидкими кроками.
 2. Граматика:
  • Як іменник, “trip” є злічуваним, тому може мати форму множини “trips”.
  • Як дієслово, “trip” відмінюється за часами: “trips”, “tripped”, “tripping”.
 3. Використання:
  • Іменник: “We went on a trip to Paris last summer.”
  • Дієслово: “Be careful not to trip over the rug.”
 4. Приклади:
  • “The business trip to Tokyo was very productive.”
  • “Our school organized a trip to the museum.”
  • “He tripped and fell while hiking in the mountains.”
  • “She tripped over her shoelaces and dropped her groceries.”

“Trip” може також використовуватися в переносному значенні, наприклад, у виразах “guilt trip” (відчуття провини, яке нав’язується іншою особою) або “power trip” (прагнення до влади, яке може бути надмірним або несправедливим).

Journey – значення та використання

Journey” може значити тривалу подорож, часто з перешкодами чи пригодами. “Життєва подорож” (life’s journey) – це ідіоматичний вислів на позначення людського шляху.

 1. Значення:
  • Як іменник, “journey” означає акт подорожі з одного місця до іншого, особливо коли це відбувається в транспортному засобі. Це може бути фізична подорож, як наприклад, поїздка на відстань, або переносне значення, як подорож через життя або особистий досвід.
  • Як дієслово (хоча це вживання є досить літературним), “journey” означає подорожувати.
 2. Граматика:
  • Як іменник, “journey” є злічуваним, тому може мати форму множини “journeys”.
  • Як дієслово, “journey” відмінюється за часами: “journeys”, “journeyed”, “journeying”.
 3. Використання:
  • Іменник: “The journey from London to Edinburgh takes about four hours by train.”
  • Дієслово: “They journeyed across the desert for days.”
 4. Приклади:
  • “Her journey to recovery after the accident was inspiring.”
  • “We embarked on a long journey through the mountains.”
  • “As we journeyed further north, the weather became colder.”

“Journey” також може використовуватися в переносному значенні для опису довгого процесу змін або розвитку, наприклад, “a journey of self-discovery” або “a spiritual journey”.

Tour- значення та використання

Tour” відноситься до організованої екскурсії або маршруту під керівництвом гіда. Наприклад, туристичні компанії пропонують “тури” (tours) до визначних пам’яток.

 1. Значення:
  • Як іменник, “tour” означає відвідування місця або району, особливо під час огляду місця або району та навчання про нього. Це також може бути подорож з метою задоволення, особливо як відпустка, відвідуючи кілька різних місць у район.
  • Як дієслово, “tour” означає подорожувати десь, наприклад, проводити місяць, подорожуючи (навколо/по) Кенії.
 2. Граматика:
  • Як іменник, “tour” є злічуваним, тому може мати форму множини “tours”.
  • Як дієслово, “tour” відмінюється за часами: “tours”, “toured”, “touring”.
 3. Використання:
  • Іменник: “We went on a tour of the museum.”
  • Дієслово: “The band is currently touring to promote their new album.”
 4. Приклади:
  • “They took a guided tour of the historic city.”
  • “Our company organizes tours to various countries.”
  • “Next year, the theater group will tour in Asia.”
  • “She has been touring as a solo artist for two years.”

“Tour” також може використовуватися в переносному значенні, наприклад, “a tour of duty” означає період служби, особливо в армії.

Voyage- значення та використання

Voyage”  стосується переважно морських або космічних подорожей. Це слово передає відчуття пригоди та дослідження нових територій. Термін часто використовується для позначення далеких подорожей.

 1. Значення:
  • Як іменник, “voyage” означає довгу подорож, особливо морську. Це може бути використано для опису довгих плавань на кораблі або подорожей через океани.
  • Як дієслово (хоча це вживання є досить літературним), “voyage” означає подорожувати, зазвичай на великі відстані.
 2. Граматика:
  • Як іменник, “voyage” є злічуваним, тому може мати форму множини “voyages”.
  • Як дієслово, “voyage” відмінюється за часами: “voyages”, “voyaged”, “voyaging”.
 3. Використання:
  • Іменник: “The voyage across the Atlantic took two weeks.”
  • Дієслово: “They voyaged through the Mediterranean on their yacht.”
 4. Приклади:
  • “Christopher Columbus’s voyage to America was a pivotal event in history.”
  • “The astronauts’ voyage to the moon captured the world’s imagination.”
  • “During the 18th century, many explorers voyaged to the Pacific Islands.”
  • “She always dreamed of going on a voyage around the world.”

“Voyage” також може використовуватися в переносному значенні, наприклад, “a voyage of discovery” означає процес дізнавання нового або дослідження невідомого.

Знаючи ці відмінності, ви зможете підібрати правильне слово для опису вашого досвіду та вражень. Це не тільки поліпшить ваше розуміння англійської мови, але й допоможе уникнути непорозумінь під час спілкування з іншими.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!